Warszawa artykuły historyczne historia, fajki (6483972862)

zakończona
24,90 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • Allegro Polecony InPost 3,94 zł
  • List polecony ekonomiczny 9,00 zł
  • Przesyłka kurierska 16,00 zł
  • lokalizacja: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
  • czas wysyłki: do 2 dni
  • stan: nowy
Witam
470 stron!
dużo ciekawych artykułów dla miłośników Warszawy
Spis treśći:
1. Prace archeologiczne:
- Fajki gliniane z II połowy XVIII i pierwszej połowy XIXw. z badan archeologicznych Zamku Królewskiego i Miasta Warszawy
- Szare rarytasy, czyli rzecz o zabytkach pozornie nieciekawych
2. Z badań nad Warszawą XVI-XIXw.
- Handel książka i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVIIw.
- "Tabula Censuum" warszawskiego klasztoru augustianów Św. Marcina jako źródło poznania XVIIw. dochodów klasztoru
- fabryka szczotek i pędzli Aleksandra Feista
3. Zbiory muzealne:
- Stylowe ogrody Warszawy w zbiorach kartograficznych Muzeum Historycznego M.st Warszawy
- Portret Tadeusza Kościuszki
- Pokonany wódz cierpiący bohater - Kościuszko po Insurekcji
- O znanych i nieznanych Kronenbergianach
- Fotografie z okresu Powstania Styczniowego w zbiorach działu ikonografii Muzeum Historycznego Miasta Warszawy
- Polscy zesłańcy.Ich droga, życie i portrety
- Prawobrzeżna Warszawa w zbiorach fotograficznych
- Dokumentacja fotograficzna wystaw: Warszawa wczoraj, dziś, jutro (1938) i Warszawa i oskarża (1945) W zbiorach muzeum
- Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego
4. Warszawskie Biografie:
- Prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński i jego portret rzeźbiarski
- Feliks Szpecht
5. Z zagadnień konserwatorskich:
- Zagadnienia estetyczne w konserwacji grafik i rysunków ze zbioru Ludwika Gocla

SPIS ILUSTRACJI

Katarzyna Meyza, FAJKI GLINIANE Z DRUGIEJ POLOWY XVIII I PIERWSZEJ POŁOWY XIX W Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH ZAMKU KRÓLEWSKIEGO I MIASTA WARSZAWY. Obiekty ze zbiorów MHW

1. Mężczyzna z fajką, fragment ryciny D. Chodowieckiego z 1779 r., w: I. Turnau, Kultura materialna..., ryc. 26. Fot. G. Kułakowska

2. A. Pęgowski, Portret z fajką, 1822 r., w: E. Kowecka, 1P*salonie i kuchni..., il. 4.

Fot. G. Kułakowska 7

3. Lulka zilustrowana przez J. Kossaka w 1860 r., w: M. Masłowski,Juliusz Kossak...,

ryc. 85. Fot. G. Kułakowska 8

4. Lulka z fantazyjnym ustnikiem zilustrowana przez J. Kossaka w 1869 r.,

w: M. Masłowski, Juliusz Kossak..., ryc. 85. Fot. G. Kułakowska 8

Ryc. 1. Lokalizacja „potrzebnicy” odkrytej na placu Zamkowym. Rys. M. Puszkarski 9

5. Lulka z drugiej połowy XVIII w. znaleziona w „potrzebnicy” na placu Zamkowym.

Fot. G. Kułakowska 12

6. Lulka z drugiej połowy XVIII w. znaleziona w „potrzebnicy” na placu Zamkowym.

Fot. G. Kułakowska 12

Tablica I. Fajki wykonane w pruskich manufakturach w drugiej połowie XVIII w. i początku XIX w., z badań archeologicznych Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie. MHW Rys. G. Zborowska 13

7. Lulka z drugiej połowy XVIII w. znaleziona w „potrzebnicy” na placu Zamkowym.

Fot. G. Kułakowska 14

8. Fajka z początku XIX w. znaleziona w „potrzebnicy" na placu Zamkowym.

Fot. G. Kułakowska 14

9. Lulka z pierwszej ćwierci XIX w. znaleziona w „potrzebnicy” na placu Zamkowym.

Fot. G. Kułakowska 15

Tablica II. Lulki pochodzące z terenów Turcji (1, 2) i wykonane w Staszowie (3, 4), pierwsza połowa XIX w., z badań archeologicznych Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie. Rys. G. Zborowska 18

Włodzimierz Pela, SZARE RARYTASY CZYLI RZECZ O ZABYTKACH POZORNIE

NIECIEKAWYCH

1. Gliniana forma do wyciskania wzorów. MHW A - widok ogólny; B - odcisk wzoru wykonany w modelinie. Fot. G. Kułakowska; C-D - rysunek wzoru

oraz przekrój poprzeczny formy. Rys. J. Rembiewska 24

Tablica I. Gliniane płytki znalezione w Anglii i Francji (wg B. Nenk, Ceramic culinary...,

ryc. 3, 15, 19, 17, 21). Ryc. 1—6 rys. G. Zborowska 27

2. P Aersten, Scena pieczenia podpłomyków, 1560 r. Muzeum Boymans—van Beuningen,

Rotterdam. Neg. W Pela 28

3. R Bruegel, Bitwa Karnawału z Postem, 1559 r., fragment przedstawiający wypiek

podpłomyków. Kunsthistorisches Museum, Wiedeń. Neg. W Pela 28

4. Drewniane formy do produkcji sera: A, B, w: N. Nilsson, Ostsjaror..., fot. 2,5;

C, w: tegoż, Ostkar..., fot. 5 29

5. Płytka ceramiczna ze schematem do gry w młynek znaleziona w Warszawie.

MHW Fot. M. Dąbski 30

Tablica II. Znaleziska zabytków z wyrytymi schematami do gry w młynek: ryc. 1 - Galia-Dalmacja (wg B. Gabricević, Arheoloski nalazi..., ryc. 5); ryc. 2 - Grodzisko w Tamańsku (wg B. A. Rybaków, Architiektumaja matiematika..., ryc. 8); ryc. 3 -

465

Podegrodzie (wg Z. Woźniak, Zagadkowy ryt..., ryc. 2); ryc. 4 - Gokstad-Norwegia (wg Ch. McLees, Games people..., ryc. 11); ryc. 5 - Arby-Norwegia (wg Norwegia (wg Ch. McLees, Gamespeople..., ryc. 13); ryc. 6 - Nowogród-Rosja (wg B. A. Rybaków, Architiekturnaja matiematika..., ryc. 5a). Ryc. 1-6 rys. G. Zborowska 32

Tablica III. Schematy do gry w młynek: A — wg L. Pijanowskiego, Przewodnik gier..., s. 24—31; B - wg A. Caune, Fundę hochmittelalterliche­r Miihlespielbretter aus der Rigaer Altstadt, w: Archaologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum, Rostock,

1993, s. 457; C - wg H. J. R. Murray, A history ofboardgames..., s. 38;

D — wg E. Glonneger, W Diem, Das grose Ravensburger..., s. 138—141 35

Jolanta Niklewska, „TABULA CENSUUM” WARSZAWSKIEGO KLASZTORU AUGUSTIANÓW ŚW MARCINA JAKO ŹRÓDŁO POZNANIA SIEDEMNASTOWIECZNYCH DOCHODÓW KLASZTORU

1. Księga dochodów warszawskiego klasztoru augustianów pod wezwaniem

Św. Marcina, XVII/XVIII w. MH^(( neg. tamże 87

Wiesław Głębocki, FABRYKA SZCZOTEK I PĘDZLI ALEKSANDRA FEISTA (FEJSTA)

1. Starszy zgromadzenia szczotkarzy, Aleksander Feist, w: W Czajewski, Warszawa

ilustrowana, Warszawa 1895, s. 132 102

2. K. Miller, Portret Ludwiki Feist, (żony Aleksandra), olej, płótno, 1974 r.

MH^ neg. tamże 103

3. Reklama fabryki szczotek i pędzli Aleksandra Feista, w: J. Jaworski, „Kalendarz

Ilustrowany na rok 1871” (reklamy) 105

4. Reklama fabryki szczotek i pędzli Aleksandra Feista, w: J. Unger, „Kalendarz

Warszawski Popularno-Naukowy na rok 1874” (reklamy) 107

Teresa Krogulec, Anna Różańska, STYLOWE OGRODY WARSZAWY W ZBIORACH KARTOGRAFICZNYCH MUZEUM HISTORYCZNEGO m.st. WARSZAWY U. 1-10, 13-15 rys. A. Różańska

1. Ogród Saski wg planu Wernecka, 1732 r. 115

2. Pierwotny wygląd ogrodu Briihla przy Ogrodzie Saskim wg planu Hubnera,

1740 r. 116

3- Ogród Mniszchów wg planu Hubnera, 1740 r. 117

4. Ogród Krasińskich wg planu Hubnera, 1740 r. 118

5. Zwierzyniec ujazdowski poprzecinany siatką duktów wg planu Hubnera,

1740 r. 119

6. Ogród Krasińskich wg planu Tirregaille’a, 1762 r. 120

7. Ogród Radziwiłłów przy Krakowskim Przedmieściu wg planu Tirregaille’a,

1762 r. 121

8. Ogród barokowy Dynasy wg planu Tirregaiłle’a, 1762 r. 122

9. Ogród Mniszchów przy Nowym Świecie wg planu Tirregaille’a, 1762 r. 123

10. Ogród dr. S. de Kahle na Czerniakowie wg planu Tirregaille’a, 1762 r. 124

11. Ogród wilanowski, ok. 1730 r., wg G. Ciołek, Ogrody polskie..., s. 102 125

12. Ogród na Książęcem wg planu Raucha, 1796 r., wg G. Ciołek, Ogrody

polskie..., s. 130 127

13. Ogród Izabeli Czartoryskiej na Powązkach wg planu z 1780 r. 129

14. Ogród Saski wg planu Oficerów Korpusu Inżynierów, 1822 r. 136

15. Ogród na Koszykach wg planu Oficerów Korpusu Inżynierów, 1822 r. 137

Krystyna Żmuda-Liszewska, PORTRET TADEUSZA KOŚCIUSZKI WEDŁUG RICHARDA COSWAYA - NIEZNANY OBRAZ

1. Malarz nieokreślony wg R. Coswaya, Portret Tadeusza Kościuszki, olej, płótno,

pocz. XIX w. neg. tamże 142

2. R. Cos way, Portret Tadeusza Kościuszki, ołówek, akwarela, papier, 1797 r.,

Fundacja Coswaya, Lodi, neg. tamże 145

3- F. Sarnecki wg R. Coswaya, Portret Tadeusza Kościuszki, olej, płótno, 1828-1837.

MNK, Oddział w Sukiennicach, neg. tamże 147

4. Malarz nieokreślony wg R. Coswaya, Portret Tadeusza Kościuszki, olej, płótno,

1807-1830. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, neg. tamże 148

Janusz Polaczek, POKONANY WÓDZ, CIERPIĄCY BOHATER -KOŚCIUSZKO PO INSUREKCJI. POCZĄTKI ROMANTYCZNEJ IKONOGRAFII NACZELNIKA

1. A. Orłowski, Paweł I odwiedza Kościuszkę w więzieniu, akwarela, 1797 r.,

w: J. M. Michałowski, Prace Aleksandra Orłowskiego..., s. 207 152

2. A. Orłowski, 1 uwalnia Kościuszkę z niewoli, akwarela, 1797 r.,

w: J. M. Michałowski, Prace Aleksandra Orłowskiego..., s. 207 153

3- J. Darnel, Paweł I uwalnia Kościuszkę z więzienia, olej, płótno, 1824 r.,

w: M. Zakrzewska, Obrazy malarzy polskich, s. 285 155

4. J. Damel (?) wg J. Daniella, portret Tadeusza Kościuszki, fragment kompozycji Paweł 1 uwalnia Kościuszkę z więzienia, olej, płótno, I poi. XIX w. (?).

MH'X; neg. tamże 155

5. Malarz nieokreślony, trawestacja kompozycji R. Coswaya, Portret rannego Kościuszki, olej, płótno. Obraz zaginiony, dawniej w Zbiorach Patka.

Neg. J. Polaczek 156

6. J. F. Martin, Portret Kościuszki leżącego na sofie, miedzioryt punktowany, 1797 r.

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, neg. tamże 158

7. B. West, Portret Kościuszki lezącego na sofie, olej, deska, 1797 r. Allen Memorial

Art Museum, Oberlin, USA. Fot. J. Polaczek 161

8. W Sharp, Portret Tadeusza Kościuszki, miedzioryt, 1800 r. BN, neg. tamże 162

Małgorzata Dąbrowską, O ZNANYCH I NIEZNANYCH KRONENBERGIANACH.

NA MARGINESIE WYSTAWY W MUZEUM HISTORYCZNYM m.st. WARSZAWY Fot. i neg. il. 1-9 w zbiorach MHW

1. Rodzina Leopolda Kronenberga, fotografie rodzinne z XIX i XX w. 168-169

2. A. Badowski, Portret Władysława Edwarda Kronenberga, olej, płótno, 1893 r. MHW 176

3. Fragment wystawy 183

4. J. Minheymer, Ernestyna Róża Kronenberg, medal ślubny, awers i rewers,

ok. 1845 r. MNK 185

5. J. Majnert, Leopold Kronenberg, medal pamiątkowy, awers i rewers,

ok. 1856 r. MNK 186

6. Cz. Makowski, Leopold Julian Kronenberg, medalion, 1913 r. Fundacja Bankowa

im. Leopolda Kronenberga 186

7. C. Cignani, Wyrok Midasa, olej, płótno, połowa XVII w. Muzeum Ziemi

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 189

8. Futerał—pudlo z kolekcji Kronenbergów do kart rękopiśmiennych

J. I. Kraszewskiego Stara baśń, po 1876 r. BUW 192

9. Futeral-pudlo z kolekcji Kronenbergów do kart rękopiśmiennych

H. Sienkiewicza Quo vadis, po 1896 r. BUW 192

467

Krystyna Lejko, FOTOGRAFIE Z OKRESU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZBIORACH DZIAŁU IKONOGRAFII MUZEUM HISTORYCZNEGO m.st. WARSZAWY

1. Fotograf Karol Beyer jako członek Delegacji Miejskiej. Zakład fotograficzny

K. Beyera, Warszawa, 1861 r. 202

2. Generał Karol Lambert p.o. namiestnika i głównodowodzący I Armią w Królestwie Polskim od 24 sierpnia do 23 października 1861 r. Fot. K. Beyer, 1861 r. 205

3. Procesja Bożego Ciała na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - widok

od wylotu ulicy Bednarskiej w kierunku placu Zamkowego. Foc. K. Beyer, czerwiec 1863 r. 206

4. Procesja wychodząca z ulicy Elektoralnej na plac Bankowy w Warszawie.

Fot. K. Beyer, 1861-1863 207

5. Młoda kobieta w stroju z okresu żałoby narodowej. Fot. K. Beyer, 1861 r. 208

6. Miody mężczyzna w stroju z okresu manifestacji patriotycznych.

Fot. K. Beyer, 1861 r. 208

7. W obozie Langiewicza, fotomontaż - fragmenty zdjęć Antoniego Jeziorańskiego,

Dionizego Czachowskiego, Mariana Langiewicza i Henryki Pustowójtówny wkomponowane w malowaną scenę obozową. Autor nieznany, 1863 r. (?) 210

8. Henryka Pustowójtówna. Fotografia podpisana: „Panna Pustowojtow, adiutant

pułkownika Czachowskiego”. Fot. Winter, Praga, 1863 r. 223

9. Franciszek Dobrowolski, powstańczy naczelnik powiatu rawskiego, członek

Rządu Narodowego. Fot. nieznany, 1863 r. 225

10. Karol Kalita „Rębajlo”, uczestnik powstania, m.in. naczelnik wojskowy

powiatu stopnickiego. Fot. nieznany, 1863 r. 228

11. Majerowie: Józef (służył w kilku oddziałach powstańczych) i ksiądz Dominik (kapelan w oddziale Langiewicza). Zakład fotograficzny J. Sebalda, Kraków,

odbitka z kliszy W Rzewuskiego z 1863 r. 228

12. Tableau: „Rozstrzelani - Powieszeni”. Fot. I. Krieger, Kraków, po 1864 r. 231

Elibieta Kamińska, POLSCY ZESŁAŃCA ICH DROGA, ŻYCIE I PORTRETY NA MARGINESIE PRAC NAD KATALOGIEM FOTOGRAFII SYBERYJSKIEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO m.st. WARSZAWY

1. Andrzej Jakóbkiewicz. Fot. W A. Dieness, Irkuck, ok. 1880 r. 234

2. Rewers fotografii Saturnina (?) z dedykacją dla Andrzeja [Jakóbkiewicza]

w 1875 r. Fot. „I. Kabrickij na rzece Lenie” 235

3. Osada Tatarów pod Minusińskiem w guberni jenisejskiej. Fotografia amatorska

Władysława Nalęcz-Korzeniowskie­go, ok. 1896 r. 239

4. Ksiądz Krzysztof Szwernicki. Fotografia z zakładu w Irkucku (nazwa nieczytelna),

lata sześćdziesiąte XIX w. 240

5. Irkuck, stolica Syberii Wschodniej. Fot. nieznany, przed 1879 r. 243

6. Stanisław Wroński. Fot. W A. Dieness, Irkuck, koniec lat sześćdziesiątych

XIX w. 246

7. Prof. Julian Kędrzycki. Fot. J. D. Malmberg, Irkuck, początek lat siedemdziesiątych XIX w. 250

8. Mateusz Baczenas z żoną Praskowią i synem (?). Fot. E Milewski, Irkuck,

po 1889 r. 254

9. Michał Kosowski — adwokat, z rodziną. Fot. nieznany, początek lat siedemdziesiątych XIX w. 256

468

10. Jakuci przy reniferach. Fot. nieznany, ok. 1880 r. 259

11. Grupa myśliwych wokół ogniska. Fot. nieznany, ok. 1880 r. 262

Anna Topolska, PRAWOBRZEŻNA WARSZAWA W ZBIORACH FOTOGRAFICZNYCH DZIAŁU IKONOGRAFII MUZEUM HISTORYCZNEGO

m.st. WARSZAWY

1. Widok na Pragę. Fot. Z. Marcinkowski, 1912 r. 266

2. Widok na Pragę. Fot. S. Dąbrowiecki, 1948 r. 267

3. Ochronka dla dzieci (okolice ulicy Kawęczyńskiej). Fot. nieznany,

okres międzywojenny 270

4. Panorama Pragi z kościoła Św. Floriana, pocztówka, ok. 1900 r. 275

5. Ulica Szeroka - synagoga. Fot. Wundjerlich], 1918 r. 276

6. Pamiątkowy krzyż z 1908 r. postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym.

Fot. A. Bielicki, okres międzywojenny 277

7. Wodozbiór z wieżą ciśnień Grotowskiego z 1868 r. Fot. H. Poddębski, 1937 r. 278

8. Pałacyk Osterloffów, ulica Grochowska. Fot. nieznany, 1912 r. 279

9. Ulica Namiestnikowska - rzeźnia miejska. Fot. K. Giedroyć,

okres międzywojenny 282

10. Saska Kępa — ulica Obrońców. Fot. E. Pawlak, 1988 r. 285

11. Park Skaryszewski im. I. J. Paderewskiego, zdjęcie lotnicze, 1934 r.

Fot. z „Albumu I Pułku Lotnictwa” 286

12. Ulica Strzelecka. Fot. L. Sempoliński, 1967 r. 287

Anna Kotańska, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYSTAW: WARSZAWA WCZORAJ, DZIŚ,JUTRO (1938 R.) I WARSZAWA OSKARŻA (1945 R.)

W ZBIORACH MUZEUM HISTORYCZNEGO m.st. WARSZAWY

1. Zofia Chomętowska, Jakub Chomętowski i Stefan Zyberk-Plater (?)

na wystawie Warszawa wczoraj, dziś', jutro 294

2. Wystawa Warszawa wczoraj, dziś, jutro — sala „Stolica dawnej Rzeczypospolitej”.

Fot. Z. Chomętowska 295

3. Wystawa Warszawa wczoraj, dziś, jutro — sala „Kościoły i pomniki”.

Fot. Z. Chomętowska 296

4. Wystawa Warszawa wczoraj, dziś, jutro - dział „Mosty”. Fot. Z. Chomętowska 297

5. Wystawa Warszawa wczoraj, dziś, jutro — dział „Zaopatrzenie mieszkańców

w produkty pierwszej potrzeby”. Fot. Z. Chomętowska 298

6. Plakat wystawy Warszawa oskarża. Fot. Z. Chomętowska 299

7. Wystawa Warszawa oskarża - „sala Zniszczeń”. Fot. nieznany 306

8. Wystawa Warszawa oskarża - „sala Egipska”. Fot. nieznany 307

9. Wystawa Warszawa oskarża - „sala Dokumentacyjna”. Fot. nieznany 308

10. Wystawa Warszawa oskarża — „sala Zamkowa". Fot. nieznany 309

11. Wystawa Warszawa oskarża — „sala Zamkowa”. Fot. Z. Chomętowska 310

12. Wystawa Warszawa oskarża — „sala BOS—u”. Fot. Z. Chomętowska 311

13. Przygotowania do wystawy Warszawa oskarża - figura króla Zygmunta III

Wazy na dziedzińcu Muzeum Narodowego. Fot. Z. Chomętowska 312

14. Wystawa Warszawa oskarża — „sala Muzealna”. Fot. Z. Chomętowska 312

Stanisław Maliszewski, ZBIORY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1. Pistolet maszynowy „Sten" produkcji konspiracyjnej 317

2. Płaszcz Eugeniusza Ajewskiego, pseudonim „Kotwa”, żołnierza pułku „Baszta” 319

3. Telefon połowy Jerzego Stefana Stawińskiego 321

469

zapraszam
Antyki Argentum
Kupujesz od legalnie działającej firmy
Regulamin aukcji w zakładce "O nas"
wysyłka gratis
metody płatności
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Allegro Polecony InPost 3,94 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 5 dni
Przesyłka kurierska 16,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 3 dni
List polecony ekonomiczny 9,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
przybliżony czas realizacji: 5 dni
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Jeśli wybrałeś formę wysyłki Allegro Polecony InPost, Allegro Kurier InPost lub Allegro Paczkomaty InPost z darmowym zwrotem, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu przedmiotu i będziesz mógł go dokonać bezpośrednio z poziomu list kupionych przedmiotów w Moim Allegro. Dodatkowo, jeśli wybrałeś Allegro Kurier InPost (za pobraniem), w cenie zawarte jest ubezpieczenie przesyłki do wartości 5.000 zł.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua