Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz Ebook. (6482213610)

cena kup teraz
126,65 zł
z 999 sztuk

Parametry produktu

Autor
Diana Trzcińska,Krzysztof Biernat,Dobek-Rak Magdalena,Paweł Mierzejewski
Format
EPUB
Zabezpieczenie
Watermark
Wydano
2013
Wydawca
Kluwer SA Wolters
Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
(pon-pt. 09:00-17:00)

teltel.: +48 22 695-45-86 mailmail: ebooki@lideria.pl

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Opis eBooka

Pełny tytuł: Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
Komentarz stanowi najbardziej aktualne opracowanie ustawy o ewidencji ludności - po jej nowelizacji dokonanej w grudniu 2012 r. Zawarto w nim kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ewidencją ludności, począwszy od aspektów ogólnych i wprowadzających (istota ewidencji ludności, istota rejestrów publicznych, pojęcie obowiązku meldunkowego oraz jego zakres), a skończywszy na problematyce gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach i cudzoziemcach przez państwo. Przepisy ustawy zostały omówione na tle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego, jak również stanowiska organów orzeczniczych, zwłaszcza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adresaci: Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów 9Wstęp 17Problematyka ewidencji ludności. Zagadnienia wprowadzające 19Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 47Rozdział 1. Przepisy ogólne 49Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] 49Art. 2. [Ewidencja ludności - definicja] 61Art. 3. [Formy prowadzenia ewidencji] 64Art. 4. [Charakter zadań] 68Art. 5. [Organ wyższego stopnia i sprawowanie nadzoru] 73Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców 86Art. 6. [Rejestr PESEL] 86Art. 7. [Dane w rejestrze PESEL] 89Art. 8. [Zakres przedmiotowy] 94Art. 9. [Obowiązek selektywnego gromadzenia danych] 98Art. 10. [Właściwość organów] 103Art. 11. [Sprawdzanie danych] 110Art. 12. [Gromadzenie danych a oświadczenia] 113Art. 13. [Delegacja dla ministra] 114Art. 14. [Delegacja dla ministra] 117Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL 118Art. 15. [Numer PESEL] 118Art. 16. [Nadawanie numeru PESEL] 121Art. 17. [Nadanie numeru PESEL - wszczęcie postępowania] 122Art. 18. [Wniosek o nadanie numeru PESEL] 124Art. 19. [Zmiana numeru PESEL] 126Art. 20. [Przekazywanie danych] 128Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL] 130Art. 22. [Jednorazowość numeru PESEL] 132Art. 23. [Delegacja dla ministra] 134Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich 137Art. 24. [Zakres obowiązku meldunkowego] 137Art. 25. [Pobyt stały i pobyt czasowy] 171Art. 26. [Elementy adresu] 182Art. 27. [Termin wykonania obowiązku meldunkowego] 188Art. 28. [Forma dokonania zameldowania] 193Art. 29. [Zameldowanie dziecka] 203Art. 30. [Formularz meldunkowy] 208Art. 31. [Rozstrzyganie wątpliwości co do zgłoszonych danych] 212Art. 32. [Zaświadczenie o zameldowaniu] 218Art. 33. [Wymeldowanie] 228Art. 34. [Formularz wymeldowania] 235Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania] 238Art. 36. [Zgłoszenie wyjazdu za granicę] 247Art. 37. [Formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę] 251Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej] 256Art. 39. [Delegacje dla ministrów] 260Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców 266Art. 40. [Obowiązek meldunkowy cudzoziemców] 275Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku meldunkowego] 279Art. 42. [Zwolnienia z obowiązku] 284Art. 43. [Wymogi formalne] 285Art. 44. [Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców] 289Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców 293 Wprowadzenie 294Art. 45. [Wgląd do rejestru, zaświadczenie] 298Art. 46. [Udostępnianie] 310Art. 47. [Wniosek o udostępnienie danych] 330Art. 48. [Udostępnienie za pomocą urządzeń teletransmisji danych] 344Art. 49. [Rozwinięcie] 353Art. 50. [Podmiot udostępniający] 355Art. 51. [Decyzje organu] 358Art. 52. [Delegacja dla ministra] 363Art. 53. [Odpłatność i nieodpłatność] 365Art. 54. [Zwolnienie z opłat] 370Art. 55. [Dochód budżetu państwa] 372Art. 56. [Delegacja] 374Art. 57. [Kontrola] 377Art. 58. [Delegacja dla ministra] 383Rozdział 7. Przepisy karne 386Art. 59. [Regulacja dotycząca odpowiedzialności] 386Art. 60. [Odesłanie do ustawy proceduralnej] 389Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących 390Art. 61. [Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP] 391Art. 62. [Uchylenie art. 147 ustawy - Kodeks wykroczeń] 393Art. 62a. (uchylony)[Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych] 394Art. 63. [Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób] 399Art. 64. [Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego] 399Art. 65. [Zmiana ustawy o pomocy społecznej] 400Art. 66. [Zmiana ustawy o zmianie imienia i nazwiska] 401Art. 67. [Zmiana ustawy o funduszu sołeckim] 402Art. 68. [Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych] 403 Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe 408Art. 69. [Wpływ na postępowania w toku] 408Art. 70. [Ważność dotychczasowego zameldowania] 410Art. 71. [Numer PESEL; rejestr PESEL; rejestry zamieszkania cudzoziemców] 411Art. 72. [Rejestr PESEL; rejestry mieszkańców] 412Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji] 412Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego] 414Art. 75. [Likwidacja rejestrów] 418Art. 76. [Zniesienie obowiązku gromadzenia danych] 418Art. 77. [Określenie organu] 419Art. 78. [Przepis derogacyjny] 420Art. 79. (uchylony)[Obowiązywanie przepisów wykonawczych] 422Art. 80. [Wejście w życie ustawy] 425 Załącznik. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 427Bibliografia 459

Ważne informacje!

- Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.
- Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta
swój kraj określają jako Polska.

- Cena zawiera wszystkie należne podatki, w tym VAT.
- Format i rodzaj zabezpieczenia pliku podane są w zakładce „Opis”.
- Zamówienie realizowane jest na dokładnie ten format pliku, który znajduje się w zakładce „Opis”.
- Pliki do pobrania wystawiane są na koncie Klienta na Allegro, w zakładce "Moja półka".
- Informacja o możliwości pobrania zakupionych ebooków wysyłana jest mailem na adres podany w formularzu w trakcie zakupu.
- Aby dokonać zakupu na ebook, należy posiadać aktywne konto na Allegro.
- Wszystkie informacje dotyczące warunków zakupu ebooków i sposobu korzystania zawarte są w zakładce "Informacje od sprzedającego".

  

 

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka elektroniczna (e-mail) 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

FIRMA: Ravelo Sp. z o.o. ORGAN, KTÓRY ZAREJESTROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000442101. ADRES: 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

kontakt

reklamacje

ADRES DO REKLAMACJI: ebooki@lideria.pl lub Ravelo Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2 02-460 Warszawa OPIS PROCEDURY REKLAMACJI: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ebooki@lideria.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Kupujący ma na złożenie reklamacji 7 dni od daty dostarczenia treści cyfrowej. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jest możliwe w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, iż nie rozpoczęło się pobranie treści. Rozpoczęcie pobierania (kliknięcie w link w wiadomości email) powoduje, iż prawo do odstąpienia przestaje przysługiwać. Aby dokonać odstąpienia na adres ebooki@allegro.pl należy przesłać oświadczenie woli wg. poniższego wzoru: [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] KOSZT ZWROTU RZECZY: Sprzedający ma obowiązek (o ile spełnione są warunki odstąpienia od umowy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu treści cyfrowych jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia pobierania ebooka (kliknięcie w link w wiadomości email) OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w szczególności w sytuacji, gdy pobrana treść cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z treścią cyfrową jest niezgodna z opisem.

pozostałe informacje

CECHY ŚWIADCZENIA: W ramach jednej aukcji można kupić wyłącznie jeden egzemplarz wybranej treści cyfrowej tj. ebooka. Od 01 stycznia 2015 r., ze wzgledu na nowe przepisy VAT, sprzedajemy ebooki wyłącznie osobom, które w danych rejestracyjnych konta swój kraj określają jako Polska. 1. Formaty plików ebooków Format PDF - powszechnie stosowany format pliku, stworzony przez firmę Adobe. Zachowuje pierwotny układ stron dokumentu wyjściowego, co stwarzać może pewne problemy na małych ekranach. Dlatego jest formatem polecanym do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Jeżeli ebook w formacie PDF jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Format EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon). Daje on możliwość dopasowania rozmiaru czcionki i innych parametrów tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowany wysoki komfort czytania, a układ tekstu nie męczy wzroku. Jeżeli ebook w formacie EPUB jest zabezpieczony Adobe DRM, przy otwieraniu pliku należy użyć programu Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Fomat MOBI - pliki w formacie MOBI można odczytać na e-czytniku Kindle oraz pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer, telefon komórkowy) z zainstalowanym programem pozwalającym czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). Aby otworzyć plik w formacie MOBI nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia, tak jak w przypadku książek zabezpieczonych Adobe DRM. Ebooki w formacie MOBI zazwyczaj zabezpieczane są Watermarkiem. Multiformat - oferowane przez nas ebooki często występują w tzw. Multiformacie. Oznacza to, że kupując jeden ebook, otrzymujesz dostęp do plików w rożnych formatach. Informacja o rodzajach formatów jest zawsze podana na stronie aukcji każdego z oferowanych przez nas tytułów. Rodzaje zabezpieczeń plików Adobe DRM - system DRM służący do zabezpieczania plików elektronicznych przed nielegalnym kopiowaniem, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obsługiwane formaty plików to PDF i EPUB. Aby móc korzystać z plików zabezpieczanych Adobe DRM musisz zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Digital Editions. Pamiętaj o tym, aby instalacja i autoryzacją aplikacji nastąpiła przez pobraniem pierwszego ebooka! W przeciwnym wypadku wszystkie zabezpieczone ebooki przypisane do komputera przed autoryzacją, zostaną po autoryzacji utracone. Uwaga: Jeśli nie wpiszesz w Adobe Digital Editions swojego numeru Adobe ID, książki w momencie pobrania zostaną przypisane do tego jednego jedynego komputera. Nie będziesz więc mieć możliwości odczytania ich na jakimkolwiek innym urządzeniu! Gdy książka pobrana jest na komputer opisany numerem Adobe ID, Twoje książki, w granicach limitu licencji, możesz również pobierać na inne urządzenia. Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia. Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat. 2. W jakim terminie i ile razy można pobrać ebooki? Pliki zabezpieczone DRM - można pobrać dowolną liczbę razy, ale otworzyć je można tylko na 1 lub maksymalnie 6 urządzeniach. Po roku dochodzi kolejne urządzenie, czyli można je uruchomić na maksymalnie 7 urządzeniach. To, na ilu urządzeniach można odczytywać daną e-książkę (na 1 czy na 6+1/rok), jest indywidualnie określone przez wydawcę. Ebooki zabezpieczone Adobe DRM można otworzyć tylko programem Adobe Digital Editions po koniecznej rejestracji (jeśli aplikacja nie będzie zarejestrowana liczba spada do 1). Należy pamiętać o rejestracji każdego kolejnego urządzenia. Pliki zabezpieczone Watermarkiem - można otworzyć na dowolnej liczbie urządzeń, ale można je pobrać tylko 10 razy. Pliki niezabezpieczone - można je pobrać tylko 10 razy. Za to można swobodnie przenosić je na inne nośniki, bez obaw o koniec licencji. Dodatkowo zakupiony produkt nie jest ograniczony do aplikacji Adobe Digital Editions (PDF można otworzyć np. w Adobe Reader, a EPUB w Calibri). KOSZT ZAKUPU: Wszystkie ceny podane w opisie przedmiotu są cenami brutto i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen treści cyfrowych zamieszczonych w ofercie. Ceny publikacji w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI: Za treści cyfrowe można zapłacić wyłącznie płatnościami natychmiastowymi tj. eprzelewem lub kartą płatniczą poprzez szybkie płatności PayU. SPOSÓB DOSTARCZENIA: Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną – poprzez mail zawierający linki do pobrania plików. Dostarczane są takie formaty plików i z takimi zabezpieczeniami, jakie są wskazane w zakładce „Opis” w aukcji. Wysyłka pliku następuje wyłącznie na adres email, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień na publikacje elektroniczne, wiadomości dla sprzedającego nie są uwzględniane.