TP-Link TL-SG5428 Switch 24x10/100/1000Mbps SFP (6482845283)

zakończona
1 130,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • Przesyłka kurierska
 • Przesyłka kurierska pobraniowa
 • Allegro Paczkomaty InPost
 • lokalizacja: Warszawa, Tyszkiewicza 14/24
 • czas wysyłki: 24 godziny
 • stan: nowy
Producent
Model TL-SG5428
Zarzdzalny Tak
Porty LAN 24 x 10/100/1000 Mbps
SFP Tak
SFP+ Nie
PoE Nie
PoE+ Nie
Rodzaj obudowy RACK
Stacking Tak
Pena specyfikacja producenta

TP-LINK TL-SG5428
Przecznik zarzdzalny L2 JetStream, 24 porty Gb, 4 sloty SFP

 • Protokó LLDP umoliwiajcy zmniejszenie zoonoci sieci
 • Protokó agregacji cz (LACP) umoliwia zwikszenie przepustowoci i optymalizacj przesyu krytycznych danych
 • Protokó IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree zapewnia wysok dostpno czy przy wykorzystaniu wielu sieci VLAN
 • Obsuga protokou IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree (STP/RSTP/MSTP)
 • Funkcja IGMP snooping umoliwia przesyanie pakietów multicast dla pocze takich jak strumieniowe poczenia audio i wideo bez zwikszania obcienia sieci
 • Pynne przeczanie pakietów w warstwie drugiej
 • Protokó GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) umoliwia automatyczne zapamitywanie i dynamiczny przydzia sieci VLAN
 • Obsuga 4000 aktywnych VLAN oraz 4000 identyfikatorów VLAN
 • Funkcja Q-in-Q zwiksza skalowalno sieci z uyciem hierarchicznej struktury
 • Obsuga protokou 801.1P, Class of Service (CoS) z czterema kolejkami priorytetowania na kady port
 • Funkcja limitowania przesyu umoliwia jego ograniczenie do ustalonej wartoci
 • Obsuga wielu protokoów uwierzytelniania uytkowników takich jak 802.1x, Radius. Obsuga do 400 powiza IP-MAC-PORT-VID
 • Funkcja IP Source Guard zapobiega atakom IP spoofing
 • Funkcja Port Security zwiksza bezpieczestwo portów
 • Listy kontroli dostpu L2/L3/L4 ograniczaj dostp do zasobów sieci dla nieuprawnionych uytkowników
 • Moliwo utworzenia wirtualnego stosu zapewnia skalowalno i atwe zarzdzanie z uyciem jednego adresu IP
 • Zarzdzanie poprzez telnet, wiersz polece, SNMP v1/v2/v3, RMON oraz przegldark internetow
 • Obsuga szyfrowania SSL i SSH
 • Funkcja Port Mirroring umoliwia monitorowanie transmisji przychodzcych/wychod­zcych dla wybranych portów

  Zastosowanie produktu

  Opracowany dla zespoów roboczych oraz dziaów przecznik TP-LINK TL-SG5428 wyposaony zosta w peen zestaw funkcji zarzdzania warstwy drugiej. Dostarcza maksymalnej przepustowoci wszdzie tam, gdzie jest ona potrzebna - dla wymagajcych duej wydajnoci zespoów roboczych lub w sieci szkieletowej dla przeczników Fast Ethernet i wysoko wydajnych serwerów w maych sieciach. Ponadto przecznik TL-SG5428 wyposaony jest w 4 sloty SFP, zapewniajc wiksz elastyczno w rozbudowie sieci.

  Przecznik zarzdzalny TP-LINK L2 wyposaono w szereg funkcji zabezpieczajcych ruch sieciowy i uatwiajcych jego zarzdzanie. Zaawansowane listy kontroli dostpu (ACL, od L2 do L4) oraz niezawodne opcje bezpieczestwa chroni sie przed takimi zagroeniami, jak broadcast storm, ataki ARP oraz DoS (Denial-of-Service), itp. Funkcja Quality of Service (QoS, od L2 do L4) umoliwia kierowanie ruchem sieciowym zapewniajc pynn i szybsz transmisj danych. Do zarzdzania przecznikiem suy przyjazny interfejs dostpny przez przegldark internetow, konsola CLI lub wykorzystanie protokoów SNMP oraz RMON. Zapewnia to atw instalacj i konfiguracj ustawie przy mniejszych przestojach. W peni zarzdzalny przecznik TL-SG5428 stanowi idealne rozwizanie dla zespoów roboczych i oddziaów firmy wymagajcych ekonomicznego rozwizania zapewniajcego gigabitow transmisj.

  Wysoka wydajno przeczania

  Przecznik zarzdzalny L2 TL-SG5428 zapewnia pynne przeczanie gigabitowych pocze oraz czn przepustowo przeczanych pocze wynoszc 56Gbps. Wyposaony jest w 24 gigabitowe porty Ethernet oraz 4 sloty SFP. Dziki wysokiej wydajnoci przeczania TL-SG5428 moe wyranie zwikszy przepustowo twojej sieci.

  Moliwo utworzenia wirtualnych stosów

  Moliwo grupowania adresów IP umoliwia zarzdzanie 32 przecznikami TL-SG5428 za pomoc jednego adresu IP, bez wzgldu na ich pooenie. Dziki temu, e wszystkie jednostki okrela jeden adres IP mog one by konfigurowane, monitorowane i zarzdzane jako jeden obiekt.

  Kompleksowa strategia bezpieczestwa

  Wykorzystanie list kontroli dostpu (ACL, od L2 do L4) uniemoliwia dostp do wraliwych zasobów sieci; odmowa przesania pakietów moe by ustalona dla okrelonych ródowych bd docelowych adresów MAC, adresów IP, portów TCP/UDP a nawet identyfikatorów VLAN. Jest to rozwizanie sprztowe, nie wpywajce na wydajno przeczania.

  Ponadto, przecznik TL-SL5428E wykorzystuje uwierzytelnianie 802.1X, które w poczeniu z serwerem RADIUS moe by zastosowane w celu ograniczania dostpu do sieci dla nieuprawnionych uytkowników. Urzdzenie dziki moliwoci utworzenia sieci guest VLAN umoliwia dostp do okrelonych zasobów sieci dla klientów nieuwierzytelnionych za pomoc protokou 802.1X. Funkcje zabezpieczajce ruch sieciowy, takie jak wizanie IP-MAC-Port-VID, ochrona portów, storm control, DHCP snooping oraz IP source guard chroni przed atakami ARP, DoS (Denial-of-Service), broadcast storm, itd. Przecznik moe zosta atwo skonfigurowany tak, aby chroni przed wybranymi typami ataków DoS zapewniajc bezpieczestwo twojej sieci.

  Zarzdzanie i elastyczno na poziomie biznesowym

  Przecznik TL-SG5428 oferuje róne moliwoci zarzdzania, midzy innymi poprzez intuicyjny interfejs graficzny za pomoc przegldarki internetowej (GUI) lub interfejs linii polece (CLI). Podczas zarzdzania poczenie moe by chronione szyfrowaniem SSL lub SSH. Obsuga protokoów SNMP (1/2/3) oraz RMON umoliwia przecznikowi wysyanie istotnych informacji dotyczcych statusu oraz wysyanie komunikatów na temat nieprzewidzianych zdarze. Dostpno tych informacji oszczdza czas i pienidze. Agregacja czy, protokó drzewa rozpinajcego (spanning tree - STP/RSTP/MSTP) oraz funkcja wirtualnego stosu pozwala na utworzenie zaawansowanej, skalowalnej topologii speniajcej wymagania klientów biznesowych pragncych korzysta z ujednoliconej, sprawnej sieci.

  Optymalizacja transmisji dwiku i wideo

  Aby zapewni lepszy przekaz dwiku, danych i transmisji video w sieci, urzdzenie TL-SG5428 korzysta z zaawansowanych funkcji QoS. Administratorzy mog okreli priorytety ruchu sieciowego np. dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP itd. Dziki temu przekaz dwiku i wideo jest pynny, czysty i wolny od zakóce. W poczeniu z moliwoci utworzenia oddzielnej sieci VLAN dla transmisji gosowej aplikacje wykorzystujce t funkcj dziaaj pynniej i duo wydajniej.

  Dla innych zastosowa wykorzystujcych transmisje multimediów, takich jak IPTV, przecznik TL-SG5428 udostpnia zaawansowane funkcje umoliwiajce sprawne zarzdzanie transmisj strumieniow. Funkcja IGMP snopping zapewnia na przykad moliwo inteligentnych transmisji multicast tylko do wybranych odbiorców, podczas gdy funkcja IGMP throttling & filtering umoliwia ograniczenie nieautoryzowanym uytkownikom dostpu do transmisji multicast na poziomie portów.

 • Porty 24 portów 10/100/1000Mbps RJ45(Automatyczna negocjacja prdkoci i automatyczne krosowanie - Auto MDI/MDIX)4 sloty gigabit SFP1 Port konsolowy* Sloty SFP obsuguj tylko moduy 1000Mbps.
  Okablowanie sieciowe 10BASE-T: kable UTP kategorii 3, 4, 5 (maksymalnie 100m)
  100BASE-TX/100­0Base-T: kabel UTP kategorii 5, 5e lub wysze (maksymalnie 100m)
  100BASE-FX: MMF, SMF
  1000BASE-X: MMF, SMF
  Gówna przepustowo cza 56Gb/s
  Tablica adresów Mac 8K
  Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz
  Bezwentylatorowy Bezwentylatorowy
  Bufor pakietów 512KB
  Wymiary (SxGxW) 440*260*44 mm
  Metoda transmisji Store-And-Forward
  Szybko przekierowa pakietów 41,6Mpps
  Ramka Jumbo 10240 Bajtów
  Funkcja Quality of Service Obsuga priorytetowania 802.1p CoS/DSCP
  Obsuga 4 kolejek priorytetowania
  Plan­owanie kolejkowania: SP, WRR, SP+WRR
  Ograniczanie przepustowoci w oparciu o Port/przepyw danych
  Voice VLAN
  Cechy przecznika warstwy 2 IGMP Snooping V1/V2/V3
  Agregacja 802.3ad LACP (Do 8 grup agregacji, do 8 portów w kadej grupie)
  Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
  Filtro­wanie/ochrona BPDU
  Funckja TC/Root Protect
  Funkcja wykrywania ptli zwrotnych (Loop back detection)
  Kontrola przepywu 802.3x
  Cechy przecznika warstwy 3 Statyczny Routing
  Proxy ARP
  Serwer/Przekanik DHCP
  Sieci VLAN Wsparcie IEEE802.1Q z 4K grupami VLAN i 4K identyfikatorami VID
  802.1Q/Protocol VLAN
  GARP/GVRP
  VLAN VPN (802.1ad - QinQ)
  Agregacja pocze Obsuga statycznej agregacji cz
  Obsuga LACP 802.3ad LACP
  Do 14 grup agregacji, do 8 portów w kadej grupie
  Listy kontroli dostpu Filtrowanie pakietów L2~L4 w oparciu o ródowy i docelowy adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, protokó DSCP oraz VLAN ID
  Na podstawie zakresów czasowych
  Bezpieczestwo transmisji Wizanie IP-MAC-Port-VID
  Uwie­rzytelnianie IEEE 802.1X w oparciu o porty/adresy MAC, Radius,VLAN dla goci (guest VLAN)
  Ochrona przeciw atakom DoS
  Dynamiczna kontrola tablicy ARP (DAI)
  SSH v1/v2
  SSL v2/v3/TLSv1
  Funkcja Port Security
  Funkcja Broadcast/Multicast/­Unknown-unicast Storm Control
  Zarzdzanie Zarzdzanie za pomoc graficznego interfejsu przez przegldark internetow oraz przez wiersz polece. Obsuga SNMP v1/v2c/v3,zgodno z publicznymi bazami zarzdzania MIB oraz prywatnymi bazami zarzdzania MIB firmy TP-LINK
  RMON (grupy 1, 2, 3, 9)
  klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, DHCP Option82
  Monitorowan­ie CPU
  Funkcja Port Mirroring
  Synchroniz­acja czasu: SNTP
  Zintegrowana obsuga protokou NDP/NTDP
  Aktualizacj­a firmware: przez poczenie TFTP i Web
  Diagnostyka systemu: test VCT
  Logi systemu i publiczne bazy MIB


  mapka dojazdu:
  zn_fp_si_sw
  [DANE_EU]KUZNbDMbpSO­BS6JJ7SzpH9d+gwdK4u2­KV6+sB7FVLhvHn38fh3t­/jq0wsXOhMiDqh2KqvKX­ZriuUJAuEP3FC35gYdMq­X5iFJNdrmKfNaUkQ=[/D­ANE_EU]
  wysyłka gratis
  metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
  płatność z góry
  maksymalnie w paczce
  Allegro Paczkomaty InPost
  kolejna sztuka:
  maksymalnie w paczce: 1
  przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
  Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: -
  przybliżony czas realizacji: 1 dzień
  Przesyłka kurierska
  kolejna sztuka:
  maksymalnie w paczce: 20
  przybliżony czas realizacji: 2 dni
  płatność przy odbiorze
  maksymalnie w paczce
  Allegro Paczkomaty InPost 11,49 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: 1
  przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
  Odbiór osobisty 0,00 zł
  kolejna sztuka: 0,00 zł
  maksymalnie w paczce: -
  przybliżony czas realizacji: 1 dzień
  Przesyłka kurierska pobraniowa
  kolejna sztuka:
  maksymalnie w paczce: 20
  przybliżony czas realizacji: 2 dni
  zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
  Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

  Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

  Jeśli wybrałeś formę wysyłki Allegro Polecony InPost, Allegro Kurier InPost lub Allegro Paczkomaty InPost z darmowym zwrotem, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu przedmiotu i będziesz mógł go dokonać bezpośrednio z poziomu list kupionych przedmiotów w Moim Allegro. Dodatkowo, jeśli wybrałeś Allegro Kurier InPost (za pobraniem), w cenie zawarte jest ubezpieczenie przesyłki do wartości 5.000 zł.
  dodatkowe informacje
  Możliwość zwrotu towaru w przeciągu 14 dni dotyczy jedynie zakupów konsumenckich.

  .
  Wystawiam faktury VAT
  Zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

  dane sprzedawcy

  kontakt

  • 22 631-17-82
   firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00

  zwroty

  czas na zwrot: 14 dni

  adres do zwrotu:
  Fipro Rafał Filonowicz
  Tyszkiewicza 14/24
  01-182 Warszawa
   
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach: a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie O mnie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można składać mailowo na adres: sklep@fipro.pl lub pisemnie na adres: Fipro Rafał Filonowicz ul. Tyszkiewicza 14/24 01-182 Warszawa. 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, lub zwrot przy użyciu takiego samego środka płatności jest niemożliwy. 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

  reklamacje

  REKLAMACJE 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. 3. Reklamacja powinna zawierać: a) Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, d) opis wady Produktu. 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. 5. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza rma.fipro.pl, lub w formie pisemnej na adres serwis@fipro.pl 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. 7. Reklamacje należy kierować na adres: Fipro Rafał Filonowicz ul. Tyszkiewicza 14/24 01-182 Warszawa 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

  pozostałe informacje

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sprzedaż za pośrednictwem platformy Allegro pod nazwą użytkownika klex95 prowadzona jest przez firmę Fipro Rafał Filonowicz z siedzibą przy ul. Tyszkiewicza 14/24 w Warszawie, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st Warszawy, pod numerem 377599, której nadano numer NIP: 526-103-76-77, numer REGON: 011238463. 2. Zasady korzystania z serwisu Allegro, sposób zawierania umowy i przebieg transakcji oraz zasady ochrony danych osobowych opisane są w Regulaminie Allegro. 3. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na stronie oferty oraz stronie O mnie. §2. PŁATNOŚCI 1. Ceny podane na aukcjach Użytkownika klex95 wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. 2. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności znajdują się na stronie oferty w zakładce Dostawa i płatność. 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). 4. Kupujący niebędący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: a) płatność przy odbiorze osobistym b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, c) płatności internetowe, d) płatność za pobraniem. 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. 8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane po pozytywnym wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia. 9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż termin podany w zakładce Dostawa i płatność po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie, nie dotyczy sytuacji złożenia zamówienia w trakcie lub bezpośrednio przed dniem ustawowo wolnym od pracy – w takim wypadku termin obliczany jest od pierwszego dnia pracującego następującego po dniu wolnym od pracy). 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. §3. DOSTAWA 1. Informacja o dostępnych sposobach i warunkach dostawy znajdują się na stronie oferty w zakładce Dostawa i płatność. 2. Kupujący może odebrać zamówione Produkty osobiście po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą i otrzymaniu wiadomości o możliwości odbioru Produktu oraz za pomocą firm kurierskich DPD oraz Inpost. 3. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. §4. GWARANCJA 1. Produkty oferowane na aukcjach Użytkownika klex95 objęte są gwarancją na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na dokumencie zakupu. Gwarancji udziela Sprzedawca lub Producent. 2. Szczegółowa informacja na temat warunków udzielonej gwarancji, w tym przyznanym okresie gwarancyjnym widnieje w opisie na poszczególnych stronach aukcji Użytkownika klex95. 3. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu (na podstawie karty gwarancyjnej lub / z dokumentem zakupu). 4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. 5. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji. 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji za pośrednictwem serwisu Allegro (Centrum Sporów) lub wyspecjalizowanych instytucji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz tez należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) ADRESAT : FIPRO RAFAŁ FILONOWICZ UL.TYSZKIEWICZA 14/24 01-182 WARSZAWA tel. 22 631 17 82 SKLEP@FIPRO.PL Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy : 1. 2. 3. 4. 5. Data zawarcia umowy(*)/odbiory(*) : Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Podpis konsumenta(-ów) : Data : (*) niepotrzebne skreślić