TOYOTA LAND CRUISER 120 OEM GUMA NA BLOTNIK PRAWA (7031744188)

do wyczerpania przedmiotów
cena kup teraz
99,00 zł
Dostawa
 • Przesyłka kurierska 14,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 19,00 zł
Zakupy od 1 399 zł darmowa dostawa
 • lokalizacja: Vilnius, Litwa
 • czas wysyłki: 24 godziny

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT

Opis

NOWA ORYGINALNA TOYOTA LAND CRUISER 120 OEM GUMA NA BLOTNIK PRAWA STRONA 5386660030

PRODUCENT TOYOTA Część nowa OEM
1.Przedmiot:
GUMA NA BLOTNIK PLASTIK

2.Numer OE: 53866-60030

3.Producent: Fabrycznie nowy OEM
4.Stan techniczny: Przedmiot jest fabrycznie NOWY, nieużywany, nieuszkodzony i niezniszczony.
5.UWAGA ! na ten przedelamy gwaranc
miot udzi
ji na okres 12 miesięcy

Skype : autoromedis emyratudalys

Zdjęcia przedstawiają faktyczny stan przedmiotu oferowanego na aukcji.


CENA DOTYCZY 1 szt ( Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki. Ostąpienie od umowy należy przesłać listem poleconym za posrednictwem poczty lub drogą meilową na adress: emyratudalys@gmail.c­om +37065299321

Zobacz nasze pozostałe aukcje:
Dostawa i płatność
od 14,00 zł

Lokalizacja: Vilnius, Litwa

Aby mieć darmową dostawę, kup u EMYRATUDALYS za co najmniej 1399.00 zł.

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
14,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
19,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
Dodatkowe informacje

DOSTAWA 3-5 DNI

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

12 miesięcy
Dodatkowe informacje

  

 1. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, klient powinien  dostarczyć wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu, tj. paragon  fiskalny, fakturę VAT 
 2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne produktu wynikające z naturalnego zużycia części.
 3. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy produkty są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4.  Kupujący traci gwarancję w przypadku:  


 • nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji 


 • dokonywania samodzielnych modyfikacji, napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie


 • stosowania niewłaściwych części, podzespołów lub akcesoriów.

Gwarancja co do zasady obejmuje bezpłatne usuwanie usterek bądź wymianę produktu na nowy. 

Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

UAB AUTOROMEDIS
Vilniaus rajonas
14160 Vilnius
Dodatkowe informacje

  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy   pod adresem: emyratudalys@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: UAB AUTOROMEDIS LITWA Zujunai Buivydiskiu 52 +37065299321 . Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:     - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,    - datę zawarcia  Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,    - przedmiot reklamacji, ze  wskazaniem żądania Kupującego,    - wszelkie okoliczności uzasadniające  reklamację.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają  uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej  otrzymania w prawidłowej postaci.  Sklep nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek pocztowych odesłanych za pobraniem, jeśli taki sposób  dostawy nie został uprzednio uzgodniony i zaakceptowany przez Sklep.   Odpowiedź na reklamację, o ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie  kontaktu w formie pisemnej, udzielana jest pisemnie lub w formie  elektronicznej na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta.  W  razie sporu ze Sklepem konsument może korzystać z pozasądowych sposobów  rozstrzygania sporów, w tym w szczególności z doradztwa rzeczników  konsumentów, mediacji wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, czy  stałych polubownych sądów konsumenckich - tryb i organizację pracy tych  instytucji określa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16  lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) oraz ustawa o Inspekcji  Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25).  Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz(y) bez wad, z  wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.  

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

AUTOROMEDIS UAB
Buivydiskiu 52 , Zujunai
14-160 Litwa Wilno

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 ZAWARCIE UMOWY 1.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w trybie i na  zasadach określonych w Regulaminie Allegro – w szczególności zawarcie  umowy pomiędzy Sklepem a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą  zakończenia aukcji (przybicie), a w przypadku opcji Kup Teraz z chwilą  skorzystania z tej opcji przez kupującego. 2.    Treść zawartej pomiędzy  Sklepem a kupującym umowy sprzedaży określona jest przez treść danej  aukcji oraz postanowienia Regulaminu. 3.    Zgoda na wycofanie oferty  złożonej w licytacji zależy od uznania Sklepu i może być dokonana  wyłącznie na uzasadniony wniosek licytanta, złożony nie później niż na  trzy  godziny przed zakończeniem aukcji. 4.    Na adres mailowy  kupującego wysyłane jest za pośrednictwem portalu Allegro potwierdzenie  zawarcia umowy wraz z informacją o warunkach realizacji i treści  zawartej umowy.   OBOWIĄZKI STRON 1.    Kupujący, który wygrał aukcję  zobowiązany jest do zapłaty ceny wynikającej z tej zakończonej aukcji  wraz z kosztami dostawy uzależnionymi od wybranej opcji dostawy, zaś  Sklep zobowiązany jest do wydania rzeczy objętej przedmiotem aukcji. 2.     Zmiana warunków umowy wymaga zgody obu stron, a w przypadku zmian w  ilości i rodzaju zakupionego asortymentu lub trybu dostawy, które mają  wpływ na zwiększenie ceny lub kosztów wysyłki - w szczególności w razie  wniosku o dokonanie ubezpieczenia przesyłki -  zmiana wymaga dokonania  odpowiednich dopłat przez kupującego. 3.    Do wysyłanego towaru Sklep  dołącza paragon potwierdzający zakup. Kupujący powinien poinformować  Sklep o potrzebie wystawienia Rachunku, jeżeli zachodzą ku temu  przesłanki określone w przepisach prawa podatkowego, a obowiązek ten nie  wynika jednoznacznie z informacji o statusie kupującego przekazanej  uprzednio do Sklepu.   SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW 1.    Kupujący  będący konsumentem, który zawarł umowę ze Sklepem korzystając w ramach  aukcji z opcji Kup Teraz może od niej odstąpić bez podania przyczyn i  bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8 i pkt 10  niniejszego paragrafu. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy  sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu rozpoczyna się od objęcia  rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę  trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku umowy, która obejmuje  wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –  bieg tego terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej  rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku umowy, która polega na  regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w  posiadanie pierwszej z rzeczy. 3. Jeżeli konsument nie został  poinformowany przez Sklep o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa  po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu określonego w pkt 1  niniejszego paragrafu. Jeżeli konsument został poinformowany przez Sklep  o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od  udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. 4. Konsument może  odstąpić od umowy, składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od  umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w tym wysłanie go  drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu. Do przesyłki prosimy  dołączyć paragon zakupu w przypadku zwrotu towaru oraz Protokół zwrotu  towaru. 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę  uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o  odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje  wiązać. 6. Sklep zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o  odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla  niego z żadnymi kosztami. 7. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam  odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności  otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub  dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Jeżeli konsument wybrał  sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu  konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9. Konsument  ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie  upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż  14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy  odesłanie rzeczy przed jego upływem. 10. Konsument ponosi tylko  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść  lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych  kosztów. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,  chyba że Sklep nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy  (o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na  odległość, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w  załączniku nr 1 do Regulaminu). 12. W chwili odstąpienia przez  konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy  dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie  jest spełniane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia  ze Sklepem konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych  umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8 i 10 niniejszego  paragrafu. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep  poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. 13. Prawo  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w  której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem  świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności  do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której  przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na  rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument  wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania  pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo  inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza  rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub  konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem  świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub  czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji  publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do  celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,  usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi  lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na  nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za  wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia  od umowy.  

O sprzedającym
EMYRATUDALYS
98,8%
kupujących poleca tego sprzedającego

360

 

4

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

4,9

Czas wysyłki

4,8

Koszt wysyłki

4,8

Obsługa kupującego

4,9

Dane firmy

UAB AUTOROMEDIS
Šeskines 61-40 Vilnius
LT-07163 Vilnius
NIP: LT100001930310

Kontakt

 • +37********* (pokaż)
 • 003********** (pokaż)
poniedziałek - piątek
09:00 - 20:00
sobota
10:00 - 18:00
niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Litwa WILNO Vilnius Zujunai Buivydiskiu 52 LT-14160

Proszę podać pozycję, dostawa zamówień pochodzi z Litwy 3-5 Dni DPD Kurjer

Skype : autoromedis  emyratudalys 

Inne części do  samochodu www.emyratudalys.pl  

W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI SPRZEDAŻY UDZIELA SIĘ LUB NIE WYSŁMY WIN AUTO AUTOMATYCZNIE SPRAWDZAMY

Mówimy w języku polskim, ZADZWOŃ, ODPOWIEMY.

MÓWIMY PO POLSKU ZAPRASZAMI

Pozostałe informacje

Nowe części z Zjednoczonych Arabskich Emiratów Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Acura, Honda, Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Hyundai, Kia  www.emyratudalys.pl


!!! UWAGA !!!  PAMIĘTAJ, ŻE MASZ PRAWO SPRAWDZIĆ PACZKĘ W OBECNOŚCI KURIERA. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI - USZKODZENIE TOWARU, NIEKOMPLETNA PACZKA ITP. PROSIMY SPISAĆ Z KURIEREM PROTOKÓŁ SZKODOWY.  SPISANY PROTOKÓŁ SZKODY UŁATWI PROCEDURĘ WYMIANY TOWARU NA WOLNY OD WAD !!! 


Wyświetlenia:17
Numer oferty:7031744188
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

Pozostałe przedmioty od tego sprzedawcy

Do góry

Na czasie