Torba bawełniana dł ucho 500szt z NADRUKIEM S-c,FV (7016197385)

zakończona

parametry

  • faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • materiał: materiałowa
  • waga (z opakowaniem): 50 [kg]

opis

Wszystkie aukcje | Komentarze | Strona "O mnie" | Wyślij wiadomość | Dodaj do ulubionych
HIT!
Torba bawełniana kolor naturalny
długie uchwyty
z NADRUKIEM 1 kolor 1 strona
Kontakt
AGENCJA REKLAMOWA
Sosnowiec, Al. Mireckiego 18/1
tel. 515 052 606
polibiuro@polibiuro.­pl

Wysyłka

Termin realizacji od 5 - 10 dni roboczych

PROSIMY O KAŻDORAZOWE
UZGODNIENIE TERMINU
Płatności

zaliczka -
przelew z góry
wystawiamy faktury VAT


84 1140 2004 0000 3202 3027 9081


Torba lniana na zakupy,
długie uchwyty

*Wymiary:* 38x42 cm
*Materiał:* bawełna
Nadruk sitodruk 1+0

ilość: 500 szt

Cena: 4,31 zł brutto/szt. - 2155 zł brutto/kpl.

w cenę nie wliczono kosztów wykonania projektu

Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie szablonu, opisu i zdjęć zabronione!
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 0,00%, oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: brak), 20 równych miesięcznych rat w wysokości po: 50 zł. Warunki oferty: wg stanu na 2 października 2017r. Umowa o pożyczkę zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie lub mBank S.A. z siedzibą w Warszawie lub Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu współpracuje z pożyczkodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Czas promocji jest ograniczony: null – null. Szczegóły promocji określa regulamin dostępny na: na.allegro.pl/raty.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Dostawa i płatność
od 0,00 zł

Lokalizacja: Sosnowiec, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
darmowa
kolejna sztuka
darmowa
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
11 dni roboczych
Odbiór osobisty po przedpłacie
pierwsza sztuka
0,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
-
czas realizacji
-

Punkty odbioru

Polibiuro
al.Mireckiego 18/1
41-209 Sosnowiec
woj. śląskie
email: polibiuro@polibiuro.sosnowiec.pl

  • poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00

płatność tylko gotówką
prosimy umówić się na odbiór

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

sprzedającego

Okres gwarancji

12 miesięcy
Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
dla firm rękojmia wyłączona

Adres do reklamacji

Polibiuro
Al. Mireckiego 18 / 1
41-209 Sosnowiec
Dodatkowe informacje

 

Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (  Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do  odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za  wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w  terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy  rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc  zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w  posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w  częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub  części,
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o  odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z  zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak  nie jest to obowiązkowe
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat (wysłać do): Polibiuro Adam Richta al. Mireckiego , 41-209 Sosnowiec , e-mail: sklep@r-shop.eu

„ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym*  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy  następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu  następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*
– Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
– Adres konsumenta(-ów) ……………..
– Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data ………………….”
(*) niepotrzebne skreślić
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy  poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w  ustępie 3 powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail  sklep@r-shop.eu przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy  wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie  innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym  nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w  ust. 4.
6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia  Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14  (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek  opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na  inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z  żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu  inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi  poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od  Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili  dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go  osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie  później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu  wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt  Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili  zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na  swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu  odesłać w zwykły sposób pocztą.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu  będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. 12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach  konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,  wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami;
5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe  lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
13. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych  Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji  jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach  ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz.  121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego  Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
14. Reklamację należy  złożyć za pośrednictwem e-mail sklep@r-shop.eu .  Reklamację można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Polibiuro  Adam Richta, ul. Warszawska 3 / 24 41-200 Sosnowiec
15. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany  Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące  reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy  skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może  przesyłać na adres sklep@r-shop.eu W przypadku, gdy reklamacja zostanie  rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z  tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do  odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację – bez  względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 72h licząc od momentu zgłoszenia.  Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później  niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.  W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej  ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
17. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu  zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub  – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie  przesłany do Kupującego, w terminie wskazanym w ustępie 16 powyżej.
18. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z  uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od  umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu  Cywilnego a do a do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie  zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego  paragrafu.
19. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z  uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze  Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a  do trybu i sposobu zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają  uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
20. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie  Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art.  558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi  jest wyłączona.
21. Kupujący składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta  Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych,  albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących  Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221  Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z  umową.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

-

Adres do zwrotu

-

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

-
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).

O sprzedającym
AdiRi
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

17

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

4,8

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

4,9

Dane firmy

Kontakt

  • 515052606
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Pozostałe informacje

email: polibiuro@polibiuro.pl
telefon: 515052606