THERMALTAKE Riing Silent 12 Blue (120mm, TDP 150W) (7209876761)

1 dzień do końca
cena kup teraz
167,00 zł
z 4 sztuk
Dostawa
 • Przesyłka kurierska 15,00 zł
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 25,00 zł
 • lokalizacja: Czeladź, Polska
 • czas wysyłki: natychmiast

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • chłodzenie: aktywne

Opis

THERMALTAKE Riing Silent 12 Blue (120mm, TDP 150W)

 • Podstawka / Blok CPU: Aluminium
 • Radiator: Aluminiowo-Miedziany
 • Gniazdo procesora: Socket AM2,Socket AM2+,Socket AM3,Socket AM3+,Socket FM1,Socket FM2,LGA775,LGA1150,LGA1151,LGA1155,LGA1366,LGA2011,LGA2011-3
 • Prędkość wentylatora (maks.): 1400 obr./min
 • Prędkość wentylatora (min.): 500 obr./min
 • Przepływ powietrza: 53 cfm
 • Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 • Technologia chłodzenia: Powietrzem
 • Liczba wentylatorów: 1
 • Wentylator: 12 cm
 • Ilość rurek Heatpipe: 4
 • Poziom hałasu: 18 dB
 • Wymiary: - Wymiary: 159 x 140 x 74 mm- Wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm
 • Waga: 825 g
Dostawa i płatność
od 15,00 zł

Lokalizacja: Czeladź, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
15,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
20
czas realizacji
1-2 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
25,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
20
czas realizacji
1-2 dni robocze

Płatności

 • Allegro Finanse
 • Zwykły przelew bankowy
  19195000012006004293330001
  53102024980000810206022539

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Gwarancja
24 miesiące

Rodzaj gwarancji

productenta/dystrybutora

Okres gwarancji

24 miesiące
Dodatkowe informacje

Gwarancja liczona jest od momentu wysyłki towaru z magazynu

Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

PHU Damian Tochowicz
Dziekana 1c/39
41-253 Czeladź
Dodatkowe informacje

 

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wsłał wiadomość drogą elektroniczną na adres "SKLEP@TANIAELEKTRONIKA.EU", w której tytule powinna znajdować się nazwa reklamowanego sprzętu, oraz nazwa konta allegro, z którego została zakupiona. W treści należy opisać powód reklamacji, nr faktury bądź paragonu, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje w odpowiedzi wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 7. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 9. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 10. Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy PHU Damian Tochowicz jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 11. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 12. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 13. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 14. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku x-kom sp. z o.o. jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

PHU Damian Tochowicz
Dziekana 1c/39
41-253 Czeladź

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby PHU Damian Tochowicz (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). PHU Damian Tochowicz umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@taniaelektronika.eu, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru zgłoszenia w celu szybszej identyfikacji przesyłki.
 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;d. zawartej w drodze aukcji publicznej;e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym taniaelektronika.eu posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 1-10 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). taniaelektronika.eu informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).
 11. Zwrot produktów ze względu na charakter sprzedaży jest wyłączony dla firm, przedsiębiorców oraz spółek

O sprzedającym
taniaelektro
99,4%
kupujących poleca tego sprzedającego

171

 

1

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

4,9

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

4,9

Dane firmy

Kontakt

 • 505****** (pokaż)
poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

taniaelektronika.eu

PHU Damian Tochowicz

Osiedle Dziekana 1c/39

41-253 Czeladź

NIP: 625-246-22-81

Pozostałe informacje

email: sklep@taniaelektronika.eu
telefon: 505464088
Wyświetlenia:1
Numer oferty:7209876761
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

Do góry