TANAROMA TANINA BIOWIN winiarska AROMAT do wina (6541757794)

do wyczerpania przedmiotów
cena kup teraz
4,70 zł
z 11 sztuk
Dostawa
  • Paczka48 Odbiór w Punkcie 8,99 zł
  • Pocztex Kurier48 10,00 zł
  • Pocztex Kurier48 pobraniowy 12,95 zł
  • lokalizacja: Sprzedaż wysyłkowa, Polska
  • czas wysyłki: natychmiast

parametry

  • faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • waga (z opakowaniem): 0.3 [kg]

opis


BANK: PKO Bank Polski
35102045640000550200­820423

W tytule przelewu prosimy zawsze wpisywać nick-login z allegro


PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST


TANINA TanAroma 5G

BIOWIN

TANINA POCHODZENIA NATURALNEGO PRZEZNACZONA DO NADAWANIA CZERWONYM WINOM PEŁNEGO AROMATU. WZBOGACA ONA RÓWNIEŻ SMAK I STRUKTURĘ.

- Redukuje do 80% aktywność lakazy grzybiczej (dzięki temu chroni moszcz i późniejsze wino przed gwałtownym brunatnieniem i utratą świeżych, owocowych zapachów).

- Kompleksuje i reguluje niestabilne proteiny. (Klaruje wino - białka mają ładunek dodatni, tanina zaś ujemny).

- Posiada aktywność antyoksydacyjną – wiąże wolne rodniki.

- Redukuje zawartość metali poprzez ich kompleksowanie i strącanie.

- Zapobiega redukcjom podczas procesów fermentacji i starzenia się win białych

DOZOWANIE:

3-5G NA 15-20L WINA
DOZOWANIE MOŻLIWE NA KAŻDYM ETAPIE DOJRZEWANIA WINA.

NAJWCZEŚNIEJ PO PIERWSZYM ZLANIU WINA ZNAD OSADU I NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 TYGODNIE PRZED BUTELKOWANIEM.


....................­....................­....................­....

Zobacz pozostałe nasze aukcje:

Dostawa i płatność
od 8,99 zł

Lokalizacja: Sprzedaż wysyłkowa, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
14,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
1 dzień roboczy
Pocztex Kurier48
pierwsza sztuka
10,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
2 dni robocze
Paczka48 Odbiór w Punkcie
pierwsza sztuka
8,99 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
2-3 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
17,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
1 dzień roboczy
Pocztex Kurier48 pobraniowy
pierwsza sztuka
12,95 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
50
czas realizacji
2 dni robocze

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Zaopatrzenie Ogrodnicze
POW 167
98-200 Sieradz
Dodatkowe informacje

Reklamacje i gwarancje: Adres do korespondencji w przypadku reklamacji: Zaopatrzenie Ogrodnicze s.j. Sieradz 98-200 ul. POW 167 e-mail: sklepogrodnik1@wp.pl 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. 2. Sprzedawca w ciągu 14(czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły. 5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową. 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. Wzór - formularza reklamacyjnego Zaopatrzenie Ogrodnicze s.j. ul. POW 167 98-200 Sieradz Miejscowość, data Imię, nazwisko Adres konsumenta Reklamacja towaru Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu __________________________________________________________towar jest wadliwy. Wada polega na _______________________________________________________________Wada została stwierdzona w dniu ________________________________________________Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: - wymiany towaru na nowy - nieodpłatną naprawę towaru - obniżenia ceny towaru ________________(słownie):_______________________________ zł, proszę o zwrot podanej kwoty na konto ______________________________________________ przekazem pocztowym na mój adres: _______________________________________________ odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto _______________________________ Z poważaniem *niepotrzebne skreślić Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Zaopatrzenie Ogrodnicze
POW 167
98-200 Sieradz

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Odstąpienie od Umowy sprzedaży: 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w ciągu 14dni Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie ustawowym. 30 (trzydziestu) dni od daty na paragonie. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towaru należy przesłać na adres Sprzedawcy/ oddziału realizującego zamówienie. 3. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, zwraca należność za towar w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy wyłączone jest w przypadku: 1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 8. Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 10. Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 11. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 12. W przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby: a) pełnoletnie b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28.

O sprzedającym
sklepogrodnik
99,2%
kupujących poleca tego sprzedającego

26107

 

213

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

4,9

Czas wysyłki

4,9

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

4,9

Dane firmy

Kontakt

  • 502064312
  • 600358432
poniedziałek - czwartek
10:00 - 14:00
piątek - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Informujemy, sklep będzie nieczynny w dniach 02/12/2017r. do 07/01/2018r.  (INWENTARYZACJA)  zakupów można dokonywać jednak wysyłka nastąpi w dniu 04/01/2018r.  

Do ciągłej pracy po renamencie wracamy w dniu 08/01/2018r.  

W miesiącu styczniu pracujemy krócej tj.  poniedziałek - czartek od 10:00 do 14:00  

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

zespół Sklepogrodnik 

Pozostałe informacje

Zaopatrzenie Ogrodnicze s.j.  jako sprzedawca

może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w  procesie reklamacji gwarancyjnej.

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie

formularza reklamacyjnego.

Termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmuje się, chwilę odebrania

przesyłki przez firmę.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu

sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie

nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę

Zaopatrzenie Ogrodnicze s.j.  wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

Wszystkie produkty, mające gwarancję są przekazywane bezpośrednio do

dystrybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis

producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych

ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania

zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i

zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy

tylko i wyłącznie do gwaranta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w

rozumieniu przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać

jedynie osoby:  a) pełnoletnie b) posiadające kwalifikacje wymagane od

osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer oferty:6541757794
Zgłoś naruszenie zasad