STRÓJ RABINA WIEK 12-14 LAT (6999444882)

24 dni do końca
cena kup teraz
100,00 zł
z 2 sztuk
Koszty dostawy
  • Paczka pocztowa priorytetowa 11,00 zł
  • Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie 14,00 zł
  • lokalizacja: slawa, Polska

parametry

  • stan: nowy
  • faktura: Nie wystawiam faktury

opis
&copy PanelReklamowy

Sprzedający

Strona "o mnie"
Inne moje aukcje
Moje Komentarze


Kontakt

Zadaj pytanie sprzedającemu

Telefon:
667256160


Rachunek bankowy

24 8669 0001 3008 0080 3904 0001Koszty przesyłki

WITAM

Przedmiotem aukcji jest

STRÓJ RABINA WIEK 12-14 LAT

SUPER CENA!!! SUPER OKAZJA!!!

Strój jest wykonany z niezwykłą starannością. W skład zestawu wchodzą złota szata w paski, z paskiem do przewiązania w talii. Wspaniałe przebranie na Halloween, bal przebierańców lub inną okazję. Miłej zabawy.

Serdecznie polecam.

k2

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Paczka pocztowa priorytetowa
pierwsza sztuka:
11,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie
pierwsza sztuka:
14,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury

Reklamacja

1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji

ROMAN KLECHA
SPOKOJNA 39
67-410 SŁAWA
Dodatkowe informacje

Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas towary. Poniżej znajdziesz szczegółowe

informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas Towaru oraz Twoich uprawnień związanych

z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany Towar została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć

reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo

zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi

oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady

rzeczy sprzedanej

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady Towaru z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014

roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku o numerze 141, poz. 1176 ze zm.).

Mamy obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona

przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady

fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy

sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

• pisemnie na adres: ul. Poznańska 18a/1, 64-200 Wolsztyn;

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: omenka1974@gmail.com;

W opisie reklamacji podaj: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu

ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej

reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność

reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Pamiętaj, że Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć Towar wadliwy

na adres: ul. Poznańska 18a/1, 64-200 Wolsztyn. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania jego

dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest nam udostępnić Towar w miejscu, w którym się znajduje.Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

• Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego

nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

• Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem

korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający

w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do

przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:

kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między

innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na

stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności

gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do

której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej

801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną

stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie

usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Zwroty

14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Roman Klecha
Spokojna 39
67-410 Sława

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący