Słuchawka do telefonu RETRO STYL darmowa dostawa (7209961964)

12 dni do końca
cena kup teraz
39,99 zł
z 99 sztuk
Dostawa
 • List polecony ekonomiczny darmowa
Zakupy od 300 zł darmowa dostawa
 • lokalizacja: Kraj producenta, Polska

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Nie wystawiam faktury
 • przeznaczenie: do Apple
 • kolor: niebieski

Opis

SŁUCHAWKA PRZEWODOWA STYL RETRO

PASUJE DO KAŻDEGO URZĄDZENIA

Z GNIAZDEM JACK 3,5 (ZWYKŁE GNIAZDO SŁUCHAWKOWE)

Przycisk odebrania i rozłączenia

Regulacja głośności

Wymiary: 25 x 9,3 x 7,3 cm

Waga: 140g

Dostępne kolory:

niebieski, zielony, fioletowy, żółty

Dostawa i płatność
od 0,00 zł

Lokalizacja: Kraj producenta, Polska

Aby mieć darmową dostawę, kup u Eiffel_shop za co najmniej 300.00 zł.

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
List polecony ekonomiczny
pierwsza sztuka
darmowa
kolejna sztuka
darmowa
maksymalnie w paczce
1
Dodatkowe informacje

Niezbędne Informacje w regulaminie

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury
Gwarancja
5 miesięcy

Rodzaj gwarancji

productenta/dystrybutora

Okres gwarancji

5 miesięcy
Dodatkowe informacje

Opis procedury reklamacyjnej: 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@eiffelshop.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
 2. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 3. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: biuro@eiffelshop.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres TERESA KRZYSTEK, UL. RÓLKI 33 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) EIFFEL_SHOP UL. RÓLKI 33 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .............................................................................................................................................................................., numer oferty............................................................. . Data zawarcia umowy to ............................................................, data odbioru............................................................................... . Imię i nazwisko.......................................................................................... Login Allegro.............................................................................................. Adres ........................................................................................................... Data.............................................................................................................. .................................................................................................................. Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości XXX (np. do całkowitej wysokości lub do wysokości XXX złotych)
 3. Inny ..............................

Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 2. Inny ......................................

Reklamacja
1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

EIFFEL_SHOP
RÓLKI 33
34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Dodatkowe informacje

Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121). Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.Reklamacje należy składać na adres: ul. Rólki 33, 34-100 Kalwaria Zebrzydowska. Celem usprawnienia obsługi, prosimy do reklamacji załączać paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełnić formularz reklamacyjny .Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wad, które nie istniały w chwili doręczenia klientowi towaru i nie wyniknęły z przyczyn tkwiących w towarze w chwili jego doręczenia klientowi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nowi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamówieniem. W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wykonywania praw z rękojmi, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.


Konta Eiffel_shop nie jest właścicielem oferowanych przedmiotów a jedynie świadczy usługę pośrednictwa miedzy kupującym a sprzedawcą z zagranicy. Czas realizacji zamówienia leży po stronie producenta. Waha się między 7 a 40 dni roboczych. W razie kontroli celnej opłaty celne, cło (dla towarów o wartości do 150 Euro) 0% oraz Vat (23%) ponosi kupujący.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

eiffel_shop
Rolki 33
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
O sprzedającym
Eiffel_shop
91,6%
kupujących poleca tego sprzedającego

420

 

38

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

4,7

Czas wysyłki

3,7

Koszt wysyłki

5,0

Obsługa kupującego

4,5

Dane firmy

Kontakt

 • +48 *** *** *** (pokaż)
 • +48********* (pokaż)
poniedziałek - piątek
16:00 - 19:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Firma :Teresa Krzystek 

Adres : ul. Rólki 33 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

REGON: 362506756 

NIP: 551-219-60-03

E-mail: biuro@eiffelshop.pl

Konta Eiffel_shop nie jest właścicielem oferowanych przedmiotów a jedynie świadczy usługę pośrednictwa miedzy kupującym a sprzedawcą z zagranicy i z Polski Czas realizacji zamówienia leży po stronie producenta. Waha się między 7 a 40 dni roboczych. W praktyce jest to ok. 21 dni


Pozostałe informacje

Konta Eiffel_shop nie jest właścicielem oferowanych

przedmiotów a jedynie świadczy usługę pośrednictwa miedzy kupującym a

sprzedawcą z zagranicy.

Czas realizacji zamówienia leży po stronie producenta. Waha się między 7 a 40 dni roboczych.


Wyświetlenia:4
Numer oferty:7209961964
Zgłoś naruszenie zasad

Sponsorowane oferty z tej kategorii

Do góry