Śliczna sukienka dla pieska, 2 wzory, od XS do XL (6482983429)

do wyczerpania przedmiotów
cena kup teraz
15,52 zł
z 100 sztuk
Koszty dostawy
  • Paczka pocztowa ekonomiczna 9,99 zł
  • lokalizacja: Piekary Śląskie
  • stan: nowy
Śliczna sukieneczka z wzorem dla twojego pupila, na letnie wieczory lub jako ozdoba. Sukieneczka wygodna, łatwa w utrzymaniu czystości i miła w dotyku. Dostępna aż w czterech rozmiarach i dwóch wzorach do wyboru. Bardzo Polecam! Po złożeniu zamówienia prosimy o podanie numeru wybranego wzoru oraz rozmiaru.
rozmiardługośćklatkaszyja
XS18-22 cm28-32 cm19-21 cm
S23-27 cm36-40 cm22-24 cm
M28-32 cm40-44 cm25-27 cm
L33-37 cm44-48 cm28-30 cm
XL38-42 cm52-56 cm31-33 cm
[DANE_EU]5mBtnRT6cfy­Wsmz926REAFAmj92mH6c­QVZJFjAETmEINfTF581x­RCOW5/SwfZibv197kbga­+G7L6H7obcFxJ8+3o1kZ­Xu/2j[/DANE_EU]
wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Paczka pocztowa ekonomiczna 9,99 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

reklamacje

REGULAMIN DEFINICJE Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.Przedmiot Zamówienia – usługa nabycia w imieniu kupującego określonego na aukcji przedmiotu od dostawcy zagranicznego/producentaCena Ofertowa - całkowity koszt ponoszony przez Klienta, w celu zapłaty za usługę pośrednictwa oraz nabycia na własność Przedmiotu Zamówienia.Sprzedawca – producent lub dystrybutor określonego na aukcji przedmiotu.Pośrednik – użytkownik serwisu Allegro o nicku Angelczyk świadczący usługi polegające na pośrednictwie w zakupie danego towaru pomiędzy zagranicznym dostawcą/producentem a osobami kupującymi na aukcjach.Platforma allegro.pl - prowadzona przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są transakcje oraz świadczone inne usługi, utrzymywana przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych. PRZEDMIOT UMOWY POŚREDNICTWA Pośrednik świadczy usługi pośrednictwa w zakupie przedmiotu określonego na aukcji. Usługa pośrednictwa w zakupie przedmiotu określonego na aukcji polega na przyjęciu od Klienta zlecenia zakupienia w imieniu Klienta danego przedmiotu przez internet i zrealizowaniu tego zlecenia po wpłaceniu przez Klienta na konto bankowe Pośrednika ustalonej wcześniej Ceny Ofertowej. PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwo, o następującej treści:Niniejszym udzielam Pośrednikowi pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki przedmiotu określonego na aukcji, opisanego na stronie przedmiotu. Upoważniam także Pośrednika do odbierania w moim imieniu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od sprzedawcy(producenta/hurtownika) przy czym wszelkie zwracane od sprzedawcy(producenta/hurtownika)środki pieniężne muszą być następnie przekazane na podany przeze mnie rachunek bankowy. Pełnomocnictwo to jest przeze mnie udzielane w momencie skorzystania przeze mnie z opcji Kup teraz tj. kliknięciu Kup teraz na stronie przedmiotu, a następnie potwierdzeniu tej czynności na automatycznie wygenerowanej stronie poprzez kliknięcie "Potwierdź zakup" PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pośrednika w celach związanych z realizacją zawartej umowy, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez których posiadanie tych danych jest niezbędne, aby umowa mogła zostać należycie wykonana. WARUNKI DOSTAWY 1.W przypadku objęcia pośrednictwem kilku różnych przedmiotów określonych na aukcji, ich przesyłka może zostać zrealizowana przez różnych dostawców i w osobnych przesyłkach.2. Czas dostawy przedmiotu określonego na aukcji, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty całkowitego kosztu ponoszonego przez Klienta, na rachunku bankowym Pośrednika wynosi maksymalnie do 45 dni roboczych (czyli bez sobót, niedziel i świąt obowiązujących w Polsce i kraju dostawcy).Dostawca w przeciągu 5-14 dni roboczych po wpłacie pełnej kwoty wysyła zamówiony przedmiot(y) określony(e) na aukcji(ach).3. Przeciętny czas dostawy, według doświadczenia Pośrednika , wynosi 15 dni roboczych.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu na skutek braku w tytule przelewu którejkolwiek z informacji wymienionych w poprzednich postanowieniach Regulaminu oraz w związku z czynnikami niezależnymi od Pośrednika, takimi jak święta obchodzone w kraju Sprzedawcy, warunki atmosferyczne, siła wyższa, obciążenie przewoźnika pocztowego, praca urzędów celnych.5. Pośrednik zastrzega, że udostępniany Klientowi, na jego żądanie, numer śledzenia zamówienia(może pokazywać wyniki z opóźnieniem)6. Adres, na który ma zostać przekazany przez dostawcę przedmiotu określonego na aukcji musi zawierać następujące dane:a) imię i nazwisko adresata lub nazwę,b) nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu,c) kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo,d) kontaktowy numer telefon.7. Adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiotu określonego na aukcji, zamiast danych wymienionych powyżej, może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem.8. Jeżeli adres, na który ma zostać wysłany przez dostawcę przedmiotu określonego na aukcji nie zawiera nazwy województwa, Pośrednik ma prawo bez kontaktu z Klientem określić tę nazwę województwa na podstawie podanego kodu pocztowego. REKLAMACJE 1. Pośrednik odpowiada za należyte wykonanie umowy pośrednictwa, w szczególności za zamówienie na rzecz Klienta przedmiotu określonego na aukcji zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Klientem, przekazanie Sprzedającemu zapłaty za towar i podanie Sprzedającemu danych do wysyłki podanych przez Klienta.2. Pośrednik zobowiązuje się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Kupującego.3. Za wszelkie niezgodności opisu przedmiotu określonego na aukcji zawartego na stronie przedmiotu określonego na aukcji z ofertą Sprzedawcy, odpowiedzialność ponosi Pośrednik4. Klient ma obowiązek zgłosić zastrzeżenia do usługi pośrednictwa najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru5. Pośrednik nie odpowiada za zaginięcie przesyłki z towarem, jeżeli Kupujący poda nieprawidłowy, lub niepełny adres przez co doręczenie staje się niemożliwe. Jeżeli przesyłka nie zostanie w terminie odebrana przez kupującego-zostanie on obciążony kosztami zwrotu do producenta.6. Za przedmiot określony na aukcji z tytułu rękojmi lub gwarancji odpowiedzialnym jest Sprzedawca towaru.7. Pośrednik na życzenie Klienta bezpłatnie będzie pośredniczyć w składaniu przez Klienta reklamacji do sprzedającego i dołoży wszelkich starań, by reklamacja Klienta była rozpatrzona jak najszybciej i z jak najlepszym dla Klienta efektem, przy czym ewentualne koszty reklamacji jak koszt przesyłki zwrotnej, ponosi Klient.8. Przedmiot określony na aukcji, który podlega gwarancji, musi być oznaczony w poprawny sposób opisem jednoznacznie wskazującym, że dany przedmiotu określonego na aukcji objęty jest gwarancją.9. Niektóre gwarancje mogą wymagać zachowania opakowania, w którym przesyłka została doręczona, a w celu złożenia reklamacji może być wymagane odesłanie kompletnego przedmiotu określonego na aukcji oraz opakowaniem na adres Sprzedawcy.10. W przypadku niezrealizowania zamówienia Klienta z przyczyn obiektywnych (takich jak wycofanie przedmiotu określonego na aukcji ze sprzedaży przez Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia), z winy Sprzedawcy, bądź z winy Pośrednika, cała kwota, którą Klient przelał na konto Pośrednika , zostanie zwrócona Klientowi na koszt Pośrednika.11. Prawo do odstąpienia od transakcji przysługuję każdemu kupującemu w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu. Nie noszący śladów użytkowania oraz kompletnie zapakowany przedmiot należy w takiej sytuacji odesłać bezpośrednio do sprzedawcy zagranicznego.12. Każdą sporną sytuację rozwiążemy indywidualnie. PAMIĘTAJ ŻE PODSTAWĄ REKLAMACJI JEST NAKLEJONA KARTKA NA PACZCE - TA Z NUMEREM PRZESYŁKI W każdej sprawie prosimy o kontakt na hudzinallegro@gmail.com - Zanim wystawisz negatywny komentarz napisz do nas. Każdą sytuacje staramy się rozwiązać z korzyścią dla kupującego SPRAWY CELNE I PODATKI Mając na uwadze przepisy prawa podatkowego i celnego, informuje się, iż dokonanie zakupu przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych na stronie przedmiotu i w Regulaminie (tj. dokonanie zakupu poza granicami Unii Europejskiej oraz odebranie przesyłki, w której znajduje się Przedmiot zamówienia, nadanej spoza Unii Europejskiej) , tożsame jest z dokonaniem przez Kupującego importu towaru. Standardowo przesyłki są o niskiej wartości i na własny użytek, nie wymagają więc oclenia, jednakże sporadycznie może dojść do objęcia przesyłki kontrolą celną. W takiej sytuacji wszelkie koszty związane z opłatami (odprawa celna, cło, VAT 23%) spoczywają na kupującym a ich nie uiszczenie i w związku z tym nie odebranie zakupionego przedmiotu nie daje podstaw do roszczeń w stosunku do Pośrednika. 1.Pośrednik działa w zakresie obsługi zamówień na zasadzie pośrednictwa pomiędzy Kupującym a Dostawcą.2.Pośrednik nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.3.Pośrednik nie jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego, ustaw konsumenckich i regulaminu platformy Allegro.pl.5.Klient zawierając umowę pośrednictwa akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.6.Nie przyjmujemy zwrotów, przesłanych „za pobraniem”