Fragment religijnego starodruku z XVIII wieku w języku polskim

  użyty do zrobienia tektury okładki.


Fragment zawiera kazania, w których są także odniesienia do historii Polski .

7 kart dwustronnych, każda osobno, strony w oferowanym starodruku: 65-72, 75- 78, 81- 96.

 

Zawartość:

 

" Smiechu godna owa Shyzmatyczka z Ostroga przeciwko Katolickiey z Zasławia na Ostrog, do Sokala idącey, processya ( luboć się płaczem bo plagami ciężkiemi zakończyła ) ktorą Naliwayko Arcygłowny nieprzyiaciel Unij y Kościoła Łacińskiego wyprawił  (...) ."

 

" (...) tryumfalnych Kollosow Bolesława Chrobrego, Krzywousta, Stefana Batorego (...)."

 

Historia św. Bernarda, który zmienił Gwilhelma, księcia Akwitanii (...),

który wcześniej był " (...) niepomiarkowany, rospustny, tak niewypowiedzianie okrutny (...)"

i  który kar kościelnych nie respektował.

 

" Pierwszego dnia Kwietnia urodził się Syn Władysławowi IV. Krolowi Polskiemu; westchnął na nowinę, boię się straszney od Syna primam Aprilis.(...) rozdraźnił tylko Oycowskie

y publiczne nadzieie Syn Władysławow Zygmunt, po krotkim życiu tym żałośniey umarł (...). Narzekała wielkim płaczem Polska 1mam Aprilis, ktora w Roku 1548. dwadzieścia sześć razy samych Tatarow zwyciężcy Zygmuntowi IV. dzień ostatni (...)."

 

Opis historii heretyka Zwiglianina ( w protestantyźmie - odrzucający m.in. kult świętych

i władzę papieża ), który doradził Magistratowi, aby na portatylu głowy katolikom ucinano.

 

" Zali się Grodeccius na Wrzeszczowskiego Szlachcica Polskiego (...)", który 22.03.1656 roku (...) świętokradzką rękę śmiał podnieść ze Szwedami, na Obraz Nayś: MARYI Panny, na Iasney Gorze Częstochowskiey."

 

" Dziwował się Historyk Polski Kochowski, Sędziom w nocy zasiadaiącym, na sprawę Jerzego Lubomirskiego Marszałka Wielk: Koron: że judicium de nocle caeptum."

                         judicium de nocle caeptum - sąd odbyty nocą

 

Zapiski na temat Władysława Gielnowczyka (Władysława z Gielniowa ) z "(...) Miasta Załuskich Gielnowa (...)."

 

 Adam Sędziwój z Czarnkowa - m.in. wojewoda łęczycki, starosta pyzdrski itd. "( ...) na Seymy publiczne, lub też

y prywatne choć bardzo spieszne obrady wyieżdżaiąc, ile z Poznania, wstępował zawsze do Kościoła Bożego Ciała (...)."

 

Historia z Poznania - 3 ukradzione hostie Żydzi w piwnicy na stole zdeptali "( ...) sprosnemi nogami, szpetnemi skalawszy plwocinami, ostremi nożami święte zranili Ciało (...)."

 

" W Roku 1407 27 dnia tego Miesiąca w Krakowie, Katolickie dziecię zkłowszy żydzi, krwią się iego mazali."

 

Stan zachowania - patrz zdjęcia.

Język polski.

 

Grodecki, Grodziecki, WACŁAW, zw. Grodeccius, ur. ok. 1535, Grodziec (Cieszyńskie), zm. 1591, Brno, 
kartograf i duchowny.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Grodecki-Waclaw;3907969.html

 Zygmunt Kazimierz, urodzony 1 kwietnia 1640 roku, który zmarł jednak w styczniu 1647 roku.
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_IV_Waza

Adam Sędziwój Czarnkowski herbu Nałęcz III (ur. 1555 zm. 1627), wojewoda łęczyckistarosta generalny Wielkopolskistarosta pyzdrski, międzyrzecki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_S%C4%99dziw%C3%B3j_Czarnkowski

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Portatyl


http://sjp.pwn.pl/slowniki/zwinglianin.html


Władysław z Gielniowa lub Ładysław Jan z Gielniowa, także Władysław (Ładysław) Gielniowczyk (ur. ok. 1440 w Gielniowie k.Przysuchy, zm. 4 lub 5 maja[1] 1505 w Warszawie) – polski poeta-pieśniarz średniowieczny, kaznodzieja, bernardynbłogosławiony Kościoła katolickiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_z_Gielniowa

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar%C5%BCenia_o_mord_rytualny_wobec_%C5%BByd%C3%B3w_w_Polsce

 

 

Rarytas kolekcjonerski dla regionalistów i historyków.

 

E-CYMELIA.PL Eugeniusz Franczyk Zielona Góra

 

Cymelia (cimelia, cymelium) – zbiory lub eksponaty o szczególnej wartości, posiadające własną historię. Najcenniejsze druki, rękopisy, jednostkowe, rzadkie eksponaty, wyróżniające się formą, treścią lub pochodzeniem.

POLECAMY NASZE INNE AUKCJE: