aukcja wystawiona na prosbe kolegi, info tylko na meila, aukcja dotyczy boczku tylniegoj