-Moduł komunikacyjny GSM-4 PS umożliwia wykorzystanie sieci GSM w charakterze zapasowego toru łączności dla tradycyjnej przewodowej sieci telefonicznej.

-Moduł ten samodzielnie nadzoruje przewodową sieć telefoniczną i w przypadku jej awarii przełącza się na tor komórkowy.

-Moduł GSM-4 PS pozwala na realizowanie powiadamiania SMS oraz głosowego, możliwe jest również zdalne sterowanie dowolnymi urządzeniami za pomocą SMS, Clip oraz DTMF.

-W wersji GSM-4 PS, moduł zintegrowany jest z buforowym zasilaczem co pozwala wykorzystać go w charakterze samodzielnego urządzenia.

Cechy i funkcje:

-transmisja sygnałów z dialera telefonicznego przez sieć GSM
-konwersja komunikatów PAGER na SMS
-zdalne konfigurowanie modułu przez GPRS
-zdalne programowanie central alarmowych przez GPRS – funkcja „zdalnego portu RS-232”
-zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
-nadzorowanie linii telefonicznej i automatyczne przełączanie na GSM przy usterce
-konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS, GPRS i CSD
-4 wejścia modułu z możliwością uruchomienia powiadamiania głosowego/SMS i wyzwalania transmisji zdarzeń w monitoringu
-3 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania

Zastosowania:

-dedykowany moduł monitoringu dla central INTEGRA
-odbiornik SMS dla stacji monitorującej STAM
-bramka GSM dla central telefonicznych
-monitoring SMS, GPRS, CSD dla dowolnych central alarmowych
-powiadamianie głosowe dla dowolnych central alarmowych
-zdalne sterowanie urządzeń

GALERIA PRODUKTU


 

KomentarzePaneleAllegro.pl

 

panel ebay

50 1020 5558 1111 1644 7070 0079