"Kameduli są Waszym piorunochronem. Pół wieku od pożaru wieży kościoła Eremu Srebrnej Góry na Bielanach w Krakowie 1961-2011".

Książka wydana w 50 lat od słynnego pożaru wieży bielańskiego kościoła kamedułów jest przypomnieniem wydarzeń z czerwca 1961 roku, a także starań o zdobycie funduszy na odbudowę zabytku, kolejnych etapów prac architektoniczno-budowlanych aż do chwili obecnej. Zawiera relacje i wspomnienia zakonników, architektów, strażaków, budowlańców, mieszkańców Bielan. Po raz pierwszy opublikowano w niej dokumentację architektoniczną, a także unikalne archiwalne zdjęcia z kolejnych etapów prac. Wiele szczegółów architektonicznych utrwalonych na zdjęciach nie zachowało się do dziś stąd szczególna wartość prezentowanych fotografii.

Fakty i dane techniczne uzupełnione barwną, chwilami tajemniczą opowieścią świadków wydarzeń.

Książka zawiera także cenne szczegóły dotyczące pożaru kościoła bielańskiego z 1814 roku.

Coś dla miłośników Krakowa, starej fotografii, architektów, historyków pożarnictwa, zainteresowanych ciekawymi wspomnieniami.

"Kameduli są Waszym piorunochronem. Pół wieku od pożaru wieży kościoła Eremu Srebrnej Góry na Bielanach w Krakowie 1961-2011".

Opracowanie: Marzena i Marek Florkowscy

120x210 mm

s. 45

czarno-białe i kolorowe fotogrtafie