dane sprzedawcy

Firma Handlowa LIDER
29-Listopada 28c/20
32-500 Chrzanów
NIP: 677-154-98-27
REGON: 851735340
Jesteśmy specjalistyczną Firmą Handlowo-Doradczą zaopatrującą zakłady produkcyjne w urządzenia i materiały spawalnicze. Firma Handlowa LIDER powstała w 1999r. Siedziba firmy znajduje się w Chrzanowie przy ulicy 29 listopada. W 2000r. powstał magazyn przy ul. Oświęcimskiej 71 a następnie został tam przeniesiony również dział sprzedaży. Od początku działalnosci firma związana jest z producentem urządzeń spawalniczych firmą KEMPPI z Finlandii przez wieloletnią współpracę udało się stworzyć największy magazyn urządzeń spawalniczych, uchwytów oraz części zamiennych, rozbudowano również serwis. Jesteśmy także autoryzowanym przedstawicielem firmy KEMPER -Niemcy oraz HYPERTHERM - USA Specjalizujemy się również w materiałach spawalniczych, w ofercie posiadamy druty i elektrody firm: ESAB, METALWELD, ELGA, BOHLER, AVESTA, THYSSEN, oraz wielu innych.Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn spawalniczych. U NAS MOŻESZ OBEJRZEĆ ORAZ PRZETESTOWAĆ WIĘKSZOŚĆ URZĄDZEŃ KEMPPI

kontakt

 • 32 6240760
  Telefon stacjonarny, biuro sprzedaży czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 - 16:00
 • 609355061
  JAREK - dział sprzedaży internetowej, ALLEGRO, Sklep internetowy, sprzedaż stacjonarna
 • 609330331
  PIOTREK - doradca techniczny, praca w terenie
 • 609490062
  DAREK - dział SERWISU sprzętu spawalniczego, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
FH LIDER
Oswięcimska 71
32-500 Chrzanów
 
1. zwrot tylko nowego , nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon / faktura ) na koszt kupującego do 14 dni . 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta. 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. 5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres siedziby Sprzedawcy. 6. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy Konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

reklamacje

§ 1 Warunki reklamacji 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat (dotyczy tylko Konsumentów) od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę. 2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem esklep@spawalnicze.com.pl lub w formie pisemnej na adres sklepu Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt oraz dowód zakupu tego produktu i kartę gwarancyjną na adres sklepu Sprzedawcy wraz opisem reklamacji. 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres pocztowy. 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie usunie wadę albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient nie będący Konsumentem dostarcza reklamowany produkt na swój koszt do sklepu Sprzedawcy lub bezpośrednio do Gwaranta, który widnieje w karcie gwarancyjnej. § 2 1. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor/importer udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do Gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 1 regulaminu. § 3 1. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 2. Składający zamówienie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

pozostałe informacje

Dane firmy: Firma Handlowa LIDER Magdalena Cupiał-Derdaś. Siedziba firmy: 32-500 Chrzanów, ul. 29 listopada 28c/20.Tel. 32 6240760, fax 32 6240762, adres e-mail: esklep@spawalnicze.com.pl NIP: 6771549827, Regon 851735346, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 7679/99 wpisany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa. Adres sklepu stacjonarnego: FH LIDER 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 71. § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień na produkty dostępne na stronie Allegro, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z oferty zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Przeglądanie asortymentu nie wymaga rejestracji. Zamówienia mogą składać niezarejestrowani jak i zarejestrowani w serwisie użytkownicy przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych. 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wyboru formy płatności i przewoźnika. Zamówienia złożone do godz.12-tej (opłacone lub z opcją płatne przy odbiorze) są realizowane jeszcze w tym samym dniu roboczym. 5. W przypadku braku wybranego towaru w magazynie niezwłocznie skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać, a Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę. 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego. 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 8. Zamawiający jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i numeru telefonu, celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia. 9. Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu. 10. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za firmy kurierskiej według wyboru klienta. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu i płatności za produkt przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Klient też może odebrać towar osobiście w sklepie. 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 12. Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto bankowe lub gotówką przy odbiorze przesyłki za pobraniem. 13. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. 14. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach 15. Pastę do trawienia Antox sprzedajemy tylko do użytku przemysłowego i wyłącznie na fakturę vat po wcześniejszym podaniu numeru Regon. 16. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania postanowień tego regulaminu. § 2 Dostawa i płatność 1.Przesyłka wysłana firmą kurierską najczęściej trafia do Klienta na drugi dzień roboczy po nadaniu, ale może się wydłużyć do 2 dni roboczych, zgodnie z regulaminem firm kurierskich. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. 2. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy firmy kurierskiej.Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki, w niektórych przypadkach jest wysyłany osobnym listem. 4. Za zakupy można zapłacić w następujący sposób: a) przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku podany będzie w potwierdzeniu zamówienia jak również jest podany przy każdej aukcji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na rachunek bankowy. b) przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem płatne kurierowi przy odbiorze. § 3 Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo zakupów 1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy F.H.LIDER 2. Złożenie zamówienia na naszych stronach wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133. poz. 883). 3. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia. 4. Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim. 5. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. § 4 Postanowienia końcowe 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia. 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 4. Składający zamówienie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.