dane sprzedawcy

kontakt

  • 790783154
    Firma czynna w godzinach od 8:00 - 15:00

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Prawo do odstąpienia od umowy Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres firma F.H.U PAFEN PIOTR HAMADA, ul. Luksemburg 14, 66-620 Gubin, NIP: 926-148-23-04, REGON: 978118135 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: F.H.U PAFEN PIOTR HAMADA, ul. Luksemburg 14, 66-620 Gubin, NIP: 926-148-23-04, REGON:978118135. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Strefy Marek Allegro. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość NIE przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( zamówienie indywidualne);świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. Nie odbieramy zwrotów przesyłek które klient wyśle do nas za POBRANIEM.