dane sprzedawcy

CARTEXIM R.T. STANISZ SPÓŁKA JAWNA
A. Zająca 18A
40-749 Katowice
NIP: 634-00-21-346
REGON: 271946626
KRS: 0000084169
1. Cartexim R.T. Stanisz Spółka Jawna, z siedzibą w Katowicach ul. A. Zająca 18a kod pocztowy 40-749 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000084169, NIP: 634-00-21-346, Regon: 271946626 2. Adres przedsiębiorstwa, adres do reklamacji: Ul. Zająca 18a, 40-749 Katowice.

kontakt

  • 660742060
    od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

pozostałe informacje

1. Możliwe sposoby kontaktu: a. adres poczty elektronicznej cartexim@cartexim.pl; b. telefonicznie pod numerem +48 32 255 81 51; +48 660-742-060 c. fax pod numerem +48 32 255 65 81; d. Skype nazwa cartexim; e. Gadu Gadu pod numerem 5758948; 2. Sposób i termin zapłaty za zakupy: a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); b. przelew bankowy poprzez szybkie płatności allegro (PAYU) (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto w systemie PAYU Sprzedawcy) c. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy). d. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia); e. Płatność w systemie ratalnym. 3. Istnienie oraz treść gwarancji oraz sposoby jej realizacji: Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.