dane sprzedawcy

F.H.U. SIMONE Szymon Pawlik
Orawska 5
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-69-91
REGON: 492919489

ELSIMONE

Nasza firma jest jednym z liderów sprzedaży dywanów i wykładzin w Polsce. Już od 15 lat działalności i doświadczenia naszej firmy prowadzimy na najwyższym poziomie obsługę klientów indywidualnych oraz małych i dużych firm. Sprzedażą na Allegro zajmujemy się od 2006 roku, zdobywając coraz większe grono zadowolonych klientów, poprzez szybką dostawę oraz wysoką jakość oferowanego asortymentu. Oferta obejmuje wyselekcjonowane dywany z całego świata, inspirując się aktualnymi trendami w aranżacji wnętrz.W naszej ofercie też znajdą Państwo wykładziny dywanowe, PCV  jak i chodniki oraz art. różne dzięki którym udekorują każde wnętrze.


Zwykły przelew bankowy 04 1050 1722 1000 0090 6145 7504


F.H.U. SIMONE

Szymon Pawlik

Orawska 5 

33-300 Nowy Sącz kontakt

  • poniedziałek - piątek 09:00 - 17:00
  • sobota - niedziela zamknięte

pozostałe informacje

* Zdjęcia przez nas wykonywane odzwierciedlają rzeczywisty kolor

(  UWAGA - indywidualne ustawienia monitora mogą wpłynąć na rzeczywisty kolor produktu )  

* Kolor obszycia chodników, wykładzin oraz niektórych dywanów może różnić się od obszycia przedstawionego na zdjęciach. 

* Zastrzegamy sobie różnicę wymiarów +/- 2%

* Po otrzymaniu dywanu, wykładziny w formie kostki należy przewinąć ją niezwłocznie po otrzymaniu na rulon.


1. Administratoremdanych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach

zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w

Regulaminie, jest Sprzedawca. Źródłem danych osobowych jest

Allegro.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz

ich poprawiania.

3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin,

regulaminy Allegro oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do

realizacji Dostawy.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin,

regulaminy Allegro oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,

strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem

właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na

gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

8 .Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.