dane sprzedawcy

PHU Mixtral Zbigniew Witek
Botaniczna 1
86-005 Przyłęki
NIP: 554-144-38-00
REGON: 092968112

reklamacje

Odpowiedzialność wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych z zewnątrz a następnie sprawdzając towar wewnątrz opakowania w obecności kuriera! art. 548 § 1. Art. 544. § 1 , Art. 545. KC Jak postępować właściwie przy odbiorze przesyłki 1. Przesyłka nieuszkodzona Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy taśma na opakowaniu nie jest zerwana oraz czy opakowanie nie ma uszkodzeń! Tylko w takim przypadku można potwierdzić odbiór towaru podpisując się na liście przewozowym! 2. Przesyłka – uszkodzone opakowanie W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i towaru lub podejrzenia uszkodzenie towaru nie należy podpisywać odbioru przesyłki, która wraz ze spisanym protokołem szkody musi wrócić do nadawcy. Przesyłkę uszkodzona uznaną za nieodebraną kurier winien zabrać wraz z protokołem pozostawiając kopie protokołu. 3. Przesyłka uszkodzone opakowanie – przyjęcie warunkowe Jeśli uszkodzenia opakowania są nieznaczne można przyjąć przesyłkę warunkowo licząc, iż towar nie uległ uszkodzeniu. Decyduje klient. Należy podpisać list przewozowy i sprawdzić zawartość przy kurierze. W razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół szkody dostępny u kuriera. 4. Przesyłka – opakowanie nieuszkodzone – stwierdzono uszkodzenie towaru Przesyłkę uszkodzoną wraz z protokołem szkody należy zgłosić do naszej firmy oraz jako właściciel paczki zgłosić reklamacje do przewoźnika. Zgodnie z prawem przewozowym tylko odbiorca jako właściciel towaru po podpisaniu listu przewozowego może składać reklamacje u przewoźnika. Nasza firma w każdym takim przypadku pomaga swoim klientom w procesie reklamacji. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ich decyzje. Pozytywnie zazwyczaj rozpatrywane są te sprawy, w których klient w pełni z nami współpracował i od początku stosuje się do powyższych wskazówek. Reklamacje, w których towar NIE został sprawdzony przy kurierze i NIE spisano protokołu przy odbiorze nie będą rozpatrywane przez naszą firmę z uwagi na zakończony okres odpowiedzialności. Zgodnie z prawem przewozowym własność towaru po wydaniu rzeczy przechodzi na odbiorce i tylko odbiorca może reklamować uszkodzony towar w firmie kurierskiej w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki sporządzając z kurierem tzw. protokół "po zgodnym przyjęciu". W takim przypadku klientowi przysługuje wyłącznie prawo samodzielnego składania reklamacji w firmie kurierskiej. Zapewniamy, iż nasza firma starannie dobiera partnerów - firmy kurierskie, skutecznie eliminując wszelkie nieprawidłowości za których ewentualne zgłaszanie serdecznie dziękujemy. Z dochowaniem należytej staranności dba o jakość opakowania towaru i nadawanych przesyłek dbając równocześnie aby skutecznie i bezpiecznie były doręczane do odbiorców czego dowodem może być niniejsza strona. Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami licząc, iż jak dotychczas pomogą nam wzajemnie w wielu udanych i bezkonfliktowych transakcjach, których sobie i Państwu życzymy! Należy pamiętać o tym, iż sprawy przesyłek kurierskich reguluje Prawo Przewozowe oraz Kodeks Cywilny. Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840530272 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093 DODATKOWE INFORMACJE LINK http://www.bagazniki.net.pl/doc/regulamin_odbioru_przesylek.html