dane sprzedawcy

EXTRONIC Dominik Bieczyński
Os. Orła Białego 75/62
61-251 Poznań
NIP: 782-235-98-02
REGON: 302820784

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: CEIDG

kontakt

  • poniedziałek - niedziela 09:00 - 17:00

pozostałe informacje

Kupujący ma możliwość wyboru sposobu przesyłki. W przypadku wyboru listu poleconego lub paczki pocztowej, Sprzedający udziela gwarancji co do doręczenia przesyłki. W przypadku wyboru listu ekonomicznego, Kupujący oświadcza, że: - rozumie i akceptuje fakt, że list ekonomiczny jest przesyłką nierejestrowaną, bez gwarancji doręczenia, - zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności w przypadku niedoręczenia przesyłki lub jej uszkodzenia, a reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane. Jeśli Kupujący nie akceptuje postanowień dotyczących wysyłką listem ekonomicznym, należy wybrać list polecony lub paczkę pocztową.