dane sprzedawcy

NOVAGSM.PL s.c.
Świętojańska 40
81-372 Gdynia
NIP: 958-156-89-06
REGON: 220486015

kontakt

  • 728555554
    DOTYCZY SKLEPU W GDYNI NA DWORCU SKM: INFOLINIA CZYNNA OD PN-PT 10-18 W SOBOTY 10-14.
  • 501555554
    DOTYCZY SKLEPU W GDAŃSKU: INFOLINIA CZYNNA OD PN-PT 10-17 W SOBOTY 10-14.
  • 502555554
    DOTYCZY SKLEPU W GDYNI ŚWIĘTOJAŃSKA 40: INFOLINIA CZYNNA OD PN-PT 11-19 W SOBOTY 11-15.

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
NOVAGSM.PL
PLAC KONSTYTUCJI, 1
81-354 GDYNIA
Polska
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY W terminie 14 dni Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar na adres Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.w przypadku zakupu towaru w wyniku „Transakcji licytacyjnej” prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone.

reklamacje

Kupującemu służy prawo z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o ile sprzedawany Towar objęty jest gwarancją. Ewentualne skorzystanie przez Kupującego z uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru. W przypadku, gdy Towar jest używany, odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest w czasie do 1 roku od daty wydania Towaru Kupującemu. dokładny opis Towaru (wraz ze wskazaniem czy Towar jest nowy czy używany) znajduje się na stronie w opisie Przedmiotu Sprzedaży. Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, o ile takowe są przewidziane przez producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru. Dla wszczęcia procedury reklamacji niezbędna jest karta gwarancyjna przekazywana Kupującemu razem z zamówionym Towarem. W przypadku zamiaru złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem ul.Świętojańska 40 81-372 Gdynia lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera. W przypadku reklamacji Kupujący dostarcza Towar na adres sklepu Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący postępuje w sprawie zgłoszenia wady na takich samych zasadach, jak w przypadku gwarancji.

pozostałe informacje

ZAMÓWIENIE. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI Zamówienia dokonywane są przez portal Allegro.pl.Zamówienia można dokonać poprzez następuje sposoby transakcji: „transakcja licytacyjna”, „transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz”.Kupujący otrzyma mailowo potwierdzenie dokonania zamówienia wraz z danymi Sprzedającego oraz numerem konta, na który należy dokonać płatności.Płatności dokonuje się przelewem lub poprzez płatności PayU.Wysyłka następuje po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedającego. Sklep nie przewiduje możliwości wysłania towaru za pobraniem.Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. W wyjątkowych przypadkach Sprzedający przewiduje możliwość wysyłki towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej.Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Novagsm.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), oraz regulamin Allegro.pl dostępny na stronie allegro pl. pod adresem: http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php. UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA WPŁATĘ ZA TOWAR CZEKAMY MAKSYMALNIE 48 GODZIN OD MOMENTU ZAKUPU. W PRZYPADKU UPŁYWU CZASU WYSTĘPUJEMY O ZWROT PROWIZJI Z WINY KUPUJĄCEGO.