dane sprzedawcy

Auto Kasacja Tomasz Pawlik
Strażacka 39b
04-462 Warszawa
NIP: 113-005-97-13
REGON: 011052296

pozostałe informacje

Prosimy o wszelkie uwagi, sugestie, propozycje na adres: biuro@autokasacja.pl lub telefoniczne 22 879 01 78. Czasami zdarzają się błędy w kosztach dostawy , więc przypominamy - ZA ZAKUPIONE U NAS PRZEDMIOTY płacisz tylko raz niezależnie od ilości zamówień. 1. Ogólne warunki sprzedaży towaru określa się stosując obowiązujące przepisy prawa, regulamin Allegro oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedającym którym jest firma Auto Kasacja Tomasz Pawlik ul. Strażacka 39b 04-462 Warszawa 113-005-97-13 REGON 011052296 a Kupującym osobą fizyczną lub prawną nabywająca towar. 2. Przedmiotem sprzedaży są części używane zdemontowane z pojazdów wycofanych z eksploatacyjne zwanymi dalej „częściami” 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową ( koszt wysyłki jest zawsze jeden ),oraz sprzedaż w siedzibie firmy. 4. Towar stanowiący przedmiot umowy jest znaczony oznaczeniami używanymi przez Sprzedającego. 5. Brak pisemnej informacji o wadach w terminie 14 dni zakłada iż kupujący uznał cześć za dobrą. 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce w wyniku błędnego podania adresu przesyłki lub nie podania zmiany adresy wysyłki. 7. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu zakończenia transakcji, tj imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i innym firmom. 8. Kupujący odbierający paczkę w obecności kuriera zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość pod względem zgodności z zamówieniem i ewentualnych uszkodzeń, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki spisania protokołu szkody 9. Zwrot wadliwej części zostanie dokonany wraz z oryginałem dowodu zakupu ( paragon, faktura ). 10. zwracany towar będzie znajdował się w stanie nie gorszym jak w dniu odbioru ,nie będzie nosił jakiekolwiek ingerencji kupującego lub osoby trzeciej, będzie posiadał oznaczenie używane przez sprzedającego. 11. Wszelkie koszty związane ze zwrotem pokrywa kupujący Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem, po rozpatrzeniu reklamacji wszelkie koszty zostaną zwrócone na wskazane konto.