dane sprzedawcy

KOLTAT MARCIN PRUDŁO
ul. Potocka 33a/14
01-631 Warszawa
NIP: 626-108-95-68
REGON: 276517769

Czas realizacji

Zakupione produkty wysyłam następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapłaty.


Odbiór osobisty

Nie prowadzę sprzedaży stacjonarnej z tego względu nie oferuję możliwości odbioru osobistego zakupionych produktów. Sprzedaż z godnie z warunkami umowy odbywa się tylko wysyłkowo.


Faktury VAT

Dokumentem sprzedaży jest paragon z kasy fiskalnej, nie wystawiam faktur VAT, gdyż na podstawie Art. 113.1 Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług jestem zwolniony z płacenia tego podatku. Istnieje możliwość wystawienia faktury lecz bez podatku VAT, jeśli do celów księgowych wystarczy Państwu taki dokument to proszę zamieścić odpowiednią informację wypełniając formularz dostawy.

kontakt

  • poniedziałek - piątek 10:00 - 12:00
  • sobota - niedziela zamknięte

pozostałe informacje

Zobowiązania

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.


Roszczenia

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów.


Dane osobowe

Podane dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówienia i udostępniamy je przewoźnikowi w celu dostarczenia zamawianej przesyłki.


Prawo ochronne 

Jestem właścicielem Koltat, marki prawnie chronionej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) wpisanej jako znak towarowy przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem Z-323457.