dane sprzedawcy

Bluebusiness Michał Tokarski
Kolarska 9
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 759-168-66-06
REGON: 141908470

Sprzedającym w ramach Konta BABYMARKET24 jest MICHAŁ TOKARSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BLUEBUSINESS MICHAŁ TOKARSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kolarska 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591686606, REGON: 141908470.

kontakt

 • poniedziałek - piątek 09:00 - 17:00
 • sobota - niedziela zamknięte

pozostałe informacje

Sposoby i terminy płatności

Informację o dostępnych sposobach płatności dla danej Transakcji znajdziesz w jej opisie, w tym w zakładce „dostawa i płatność” 

Udostępniamy Ci do wyboru następujące sposoby płatności (konkretny sposób wybierasz każdorazowo w trakcie zawierania umowy sprzedaży), chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

    • Bank: PKO BP S.A.

    • Numer rachunku: 79 1020 3802 0000 1302 0165 4342

b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

d) płatność za pomocą systemu PayU


W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy prosimy o podawanie w tytule przelewu nazwy Twojego Konta Kupującego na Allegro – ułatwi to nam i przyśpieszy księgowanie płatności. Proponowany przez nas tytuł przelewu ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na realizację umowy sprzedaży w przypadku jego pominięcia. 

Termin płatności (chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej): 

 • w przypadku wyboru przez Ciebie płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu PayU, jesteś zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • w przypadku wyboru przez Ciebie płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, jesteś zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


Sposoby dostawy towaru: 

Informację o koszcie, sposobie i terminie dostawy dla danej Transakcji znajdziesz w jej opisie, w tym w zakładce „dostawa i płatność”


Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysyłka za granicę po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu kosztów przesyłki.


Sposoby dostawy Towaru – udostępniamy Ci następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:

 • przesyłka pocztowa.
 • list nierejestrowany ekonomiczny (Poczta Polska)
 • list polecony ekonomiczny, list polecony priorytetowy (Poczta Polska)
 • paczka pocztowa ekonomiczna (Paczka E-commerce InPost).
 • odbiór osobisty PACZKOMATY 24/7 (standard i pobranie) (Paczkomaty InPost)
 • odbiór osobisty Paczka48 Odbiór w Punkcie (standard i pobranie) (Poczta Polska)
 • przesyłka kurierska Pocztex Kurier 48, przesyłka kurierska pobraniowa Pocztex Kurier 48 (Poczta Polska) 
 • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (DPD).
 • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep BabyMarket24, ul. Rocha Kowalskiego 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka – w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00.


Termin dostawy Towaru do Ciebie wynosi maksymalnie 10 dni roboczych, chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Ciebie sposobu płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu PayU - od dnia uznania płatnością rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie PayU Sprzedającego.
 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Termin gotowości Towaru do odbioru przez Ciebie – w przypadku wyboru przez Ciebie odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru w terminie maksymalnie 10 dni roboczych, chyba że w opisie danej Transakcji podano krótszy termin. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu PayU - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego w systemie PayU Sprzedającego.
 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Ważne! Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin dostawy oznacza, że w tym terminie powinieneś już otrzymać Towar (na ten termin składa się czas kompletowania przesyłki przez nas oraz czas jej dostarczenia przez przewoźnika).


Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 •  Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem. 
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kupujących biorących udział w Transakcjach Sprzedającego jest Sprzedający (dokładne dane Sprzedającego podane są na wstępie). Dane osobowe Kupujących Sprzedający otrzymuje od Grupy Allegro. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.). Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższej ustawy oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów.


Cel zbierania danych i odbiorcy danych

 • Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji Sprzedającego i z realizacją umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji Sprzedającego. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego.
 • W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.


Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedającego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany na wstępie.


Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Allegro danych osobowych niezbędnych do udziału w Transakcji i zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości udziału w Transakcji lub zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udziału w Transakcji są każdorazowo wskazane na stronie internetowej Allegro.

------

List (nierejestrowany) ekonomiczny:

Gwarantowany czas dostawy za pośrednictwem List ekonomiczny (Poczta Polska) wynosi 14 dni roboczych. Jeśli zależy Państwu na szybkim otrzymaniu zamówienia, prosimy o wybieranie innych form wysyłki.

Jednocześnie informujemy, ze List (nierejestrowany) ekonomiczny oraz List polecony jest przesyłką listową, nie kurierską. W związku z tym przesyłka nie musi zostać dostarczona pod wskazany adres. Wtedy należy odebrać ją we wskazanej placówce Poszty Polskiej. Informacja o punkcie odbioru jest przekazywana za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub awizo. Należy również obserwować status przesyłki pod przesłanym przez nas adresem.

Forma wysyłki PACZKOMATY 24/7 realizowana jest jako usługa Paczkomaty InPost.

Forma wysyłki Paczka pocztowa ekonomiczna realizowana jest jako usługa Paczka E-commerce InPost.

W przypadku nieodebrania przesyłki, wraca ona do nas jako nadawcy. Kolejne wysłanie zamówienia jest możliwe po ponownym opłaceniu kosztów wysyłki.