dane sprzedawcy

hot-szop

Aignera 4

24-100 Puławy

pozostałe informacje

Podany koszt wysyłki na aukcjach jest kosztem przesyłki nieubezpieczonej. W razie zagubienia przesyłki przez Pocztę Polską zwracamy kwotę jaką otrzymamy od Poczty Polskiej (może ona nie pokryć całości kosztów towaru). Jeżeli chcesz ubezpieczyć przesyłkę napisz do nas - podamy Ci kwotę, którą trzeba wpłacić.