dane sprzedawcy

VACCO Krzysztof Bacmaga
Cienista 25a
43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP: 652-162-77-04
REGON: 241546488

kontakt

reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej: 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: bok@maxmilitaria.pl, lub w formie pisemnej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: VACCO ul. Cienista 25a 43-502 Czechowice-Dziedzice Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

pozostałe informacje

Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć zakupione przez Państwa rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Dane do przelewu: VACCO Krzysztof Bacmaga ul. Cienista 25a 43-502 Czechowice-Dziedzice Nr konta ING Bank Śląski S.A.: 16 1050 1256 1000 0090 7289 3671