dane sprzedawcy

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

reklamacje

Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Jeśli do towaru była załączona karta gwarancyjna, należy ją dołączyć do przesyłki. Cylindry, głowice, wały oraz inne części silnikowe wymagające montażu w serwisie można reklamować pod warunkiem dołączenia potwierdzenia montażu w autoryzowanym serwisie. Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem'. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. O sposobie załatwienia reklamacji informujemy mailem lub telefonicznie. Nie zwracamy kosztów przesyłek reklamacji, które nie zostały uznane.

pozostałe informacje

"INFORMACJA DLA DOKONUJĄCYCH ZAKUPU AKUMULATORA KWASOWO-OŁOWIOWEGO Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy informujemy i zobowiązujemy się do: 1. Nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora przy zakupie nowego, 2. Pobierania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za każdy zakupiony akumulator kwasowy oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów w ilości co najmniej takiej, jak ilość zakupionych, 3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator, 4. Potwierdzenie pobrania oraz zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt 2 i 3, następuje na dokumentach potwierdzających pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach Dz. U. Nr 79, poz. 666, Art 53-57. Informujemy również, że opłata depozytowa nie zostanie pobrana w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków: 1. Gdy kupujący na swój koszt dostarczy zużyty akumulator przed dokonaniem zakupu (np w formie wysyłki na adres sprzedawcy) lub osobiście dostarczy zużyty akumulator, 2. Gdy kupujący prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo), potwierdzenie zdania zużytego akumulatora w dowolnym punkcie zbierania zużytych baterii oraz akumulatorów i jednocześnie posiadających do tego stosowne uprawnienia. Takimi punktami mogą być np: skup złomu, firmy recyklingowe, gminne punkty odbioru odpadów, punkty utylizacji a także wszystkie sklepy prowadzące sprzedaż akumulatorów: mp sklepy motoryzacyjne, supermarkety, stacje benzynowe itp) Wcześniej pobrana opłata depozytowa zostanie również zwrócona po spełnieniu jednego z powyższych punktów, jeśli kupujący dostarczy zużyty akumulator lub wymagane potwierdzenie o zdaniu zużytego akumulatora w ciągu 30 dni od dnia pobrania wspomnianej opłaty."