dane sprzedawcy

SKUTERLAND SA
LEGNICKA RÓG RĘBACZY
41-503 CHORZÓW
NIP: 643-157-49-67
REGON: 240135257

kontakt

pozostałe informacje

"INFORMACJA DLA DOKONUJĄCYCH ZAKUPU AKUMULATORA KWASOWO-OŁOWIOWEGO Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy informujemy i zobowiązujemy się do: 1. Nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora przy zakupie nowego, 2. Pobierania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za każdy zakupiony akumulator kwasowy oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów w ilości co najmniej takiej, jak ilość zakupionych, 3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator, 4. Potwierdzenie pobrania oraz zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt 2 i 3, następuje na dokumentach potwierdzających pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach Dz. U. Nr 79, poz. 666, Art 53-57. Informujemy również, że opłata depozytowa nie zostanie pobrana w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków: 1. Gdy kupujący na swój koszt dostarczy zużyty akumulator przed dokonaniem zakupu (np w formie wysyłki na adres sprzedawcy) lub osobiście dostarczy zużyty akumulator, 2. Gdy kupujący prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo), potwierdzenie zdania zużytego akumulatora w dowolnym punkcie zbierania zużytych baterii oraz akumulatorów i jednocześnie posiadających do tego stosowne uprawnienia. Takimi punktami mogą być np: skup złomu, firmy recyklingowe, gminne punkty odbioru odpadów, punkty utylizacji a także wszystkie sklepy prowadzące sprzedaż akumulatorów: mp sklepy motoryzacyjne, supermarkety, stacje benzynowe itp) Wcześniej pobrana opłata depozytowa zostanie również zwrócona po spełnieniu jednego z powyższych punktów, jeśli kupujący dostarczy zużyty akumulator lub wymagane potwierdzenie o zdaniu zużytego akumulatora w ciągu 30 dni od dnia pobrania wspomnianej opłaty."