dane sprzedawcy

PPHU OLBUT
Królowej Jadwigi 42
42-300 MYSZKÓW
NIP: 577-020-33-74
REGON: 150592910

kontakt

  • sklep@olbut.pl
    Jesteśmy do Państwa dyspozycji: poniedziałek - sobota w godzinach 08:00 - 17:00

pozostałe informacje

Dowód zakupu zostanie wysłany drogą e-mailową ze skrzynki faktury@olbut.com z tytułem "Faktura". Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: sklep@olbut.pl