dane sprzedawcy

Aro Broń
Zw, Jaszczurczego 12B
82-300 Elbląg
NIP: 578-278-78-37
REGON: 280427394

kontakt

  • 515152860
    Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00 i w soboty 10:00 - 14:00
  • 55 6421222
    Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00 i w soboty 10:00 - 14:00

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
Aro Broń
Zw, Jaszczurczego 12B
82-300 Elbląg
 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania lub dostarczenia produktu do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony czyli w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. Produkt oryginalnie zapakowany może zostać otwarty w celu zapoznania się z jego jakością. Plomby i zabezpieczenia, które uniemożliwiają otwarcie produktu mogą zostać usunięte i w przypadku zwrotu nie będą stanowić podstaw do odmowy przyjęcia towaru przez sprzedającego. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).* * Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. * Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. * Koszty związane z odstąpieniem umowy, które ponosi konsument: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. * Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne. www-arobron-pl dopuszcza złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub przez złożenie oświadczenia ze strony internetowej przedsiębiorcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej. Formularz do pobrania na stronie: http://www.arobron.pl/wymiana_zwrot.pdf

pozostałe informacje

Firma Aro Broń powstała w 2001 roku w Elblągu. Dzięki naszej atrakcyjnej ofercie w ciągu 14 lat staliśmy się jednym z największych sklepów internetowych w Polsce. Firma jest podmiotem koncesjonowanym, dzięki czemu możemy obracać bronią i amunicją, prochem strzelniczym,materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Tygodnik Newsweek opublikował listę kilkuset najlepszych sklepów internetowych. W konkursie oceniany był także sklep Arobron.pl i zajął III miejsce w swojej kategorii. Kolejne wyróżnienia opublikował tygodnik WPROST wraz z listą najlepszych sklepów internetowych w kategorii Militaria. W 2005 roku zajęliśmy III miejsce, a w roku 2006 awansowaliśmy już na II. Niezmiernie nam miło poinformować, że nasze starania o jakość obsługi Klienta zostały docenione przez portal Allegro i otrzymaliśmy certyfikat Supersprzedawcy - obecnie należymy do programu Standard Allegro. Dlaczego u nas - 20 powodów, które nas wyróżniają. 1. Jesteśmy z Wami już od 2001 roku. 2. U nas jest inaczej niż u innych - kierujemy się dobrem Klienta, doradzamy produkty, które są dobre, a nie których mamy dużo. 3. Respektujemy wszystkie przepisy prawa chroniące konsumenta. 4. Staramy się, jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy zaangażowani. 5. Ponad 40 tysięcy zrealizowanych zamówień. 6. Uczestniczymy także w programie STANDARD ALLEGRO. 7. 99,9% pozytywnych komentarzy na Allegro. 8. Nie jesteśmy sklepem wirtualnym, posiadamy salon firmowy w Elblągu. 9. Posiadamy wiele pozytywnych opinii na niezależnych portalach: Ceneo, Opineo, Sklepy24. 10. Starannie pakujemy paczki z zamówionym towarem. 11. Liczymy się ze słowem Klienta. 12. Każde zamówienie, bez względu na kwotę jest dla nas tak samo ważne. 13. Staramy się utrzymywać najniższe ceny. 14. Na życzenie Klienta sprowadzamy towary spoza naszej oferty. 15. Posiadamykoncesję MSW na sprzedaż broni i amunicji. 16. Przyjmujemy zamówienia w każdej dostępnej formie (telefonicznie, przez mail, fax, GG, Skype, SMS). 17. Wszystkie towary posiadają niezbędne atesty dopuszczające je do sprzedaży na terenie Polski. 18. Umożliwiamy zwrot towaru w ciągu 28 dni. 19. Za wysyłkę płacisz tylko raz. 20. Nasze konto na Facebooku ma prawie 5000 polubień klientów. Pozostałe ustalenia: Zgodnie z nowelizacją Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451) wszystkie wiatrówki o energii pocisku powyżej 17J nie mogą być wysyłane drogą pocztową. Obejmuje to również towar wysyłany do serwisu w celu naprawy. Naprawy reklamacyjne takich wiatrówek są możliwe tylko po osobistym dostarczeniu towaru do serwisu. Artykuły koncesjonowane. Artykuły objęte obrotem koncesjonowanym: -broń hukowo-alarmowa -amunicja ślepa bocznego zapłonu 6mm -paralizatory -gazy pieprzowe będą wysyłane drogą wysyłkową tylko i wyłącznie po otrzymaniu danych z dowodu osobistego tj. adresu zameldowania, numeru, serii oraz organu wydającego dowód. Powyższe dane są wymagane przez ustawę o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 roku poz.1008). W przypadku braku powyższych danych, nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ich uzupełnienia. Klient zamawiając broń alarmową, broń czarnoprochową, gaz pieprzowy lub paralizator oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Klient oświadcza, że udostępnione dane osobowe, lub dane osób trzecich są prawidłowe oraz w sposób legalny i dobrowolny uzyskane. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski. Firma Aro Broń zastrzega sobie prawo do: - zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie, - wycofania poszczególnych aukcji produktów z oferty www-arobron-pl. Pozostałe informacje: Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik . Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main /index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .