dane sprzedawcy

Sprzedającym w ramach Konta MUSICSTOREPOZNAŃ jest spółka MUSIC STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kaliszu (adres siedziby: ul. Obozowa 18, 62-800 Kalisz i adres do doręczeń: ul. Wielka 21, 61-775 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145973; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł.; NIP 6181885033; REGON 25094

kontakt

  • 618528214
    telefon czynny od poniedziałku do piatku 10-18 oraz w soboty 10-14