dane sprzedawcy

Skworcu.com.pl Marek Skworc
Władysława Jagiełły 13c/65
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 643-164-82-98
REGON: 278030847
Numer konta do wpłat (Alior Bank): 40 2490 0005 0000 4530 1246 7257 Przyprawy, herbaty czy kawy jakie oferuje nasz sklep internetowy to niezwykła propozycja, zupełnie odmienna od standardowych produktów dostępnych w Polsce. W skład naszego asortymentu wchodzi na przykład orzeźwiająca Yerba mate, oryginalna kawa smakowa (m.in. toffi, karmelowa, miętowa) czy też bardzo zdrowa i smaczna herbata zielona. Postawiliśmy sobie za zadanie dostarczanie naszym Klientom tylko i wyłącznie świeżych, aromatycznych produktów oraz trwałych akcesoriów (np. pojemników na kawę). Herbata jaką oferuje nasz sklep internetowy jest więc nie tylko produktem oryginalnym, ale przede wszystkim aromatycznym i nadzwyczaj smacznym. Z kolei wszystkie przyprawy, takie jak laska wanilii, imbir, gorczyca czy różnorodne mieszanki pozwalają stworzyć niezwykłe danie, które swoimi walorami zachwyci smakosza o największych wymaganiach. Zachęcamy do zdrowych i smacznych zakupów!

kontakt

  • 695923403
    Prosimy dzwonić w dni robocze od 8 do 16
  • 791923403
    Prosimy dzwonić w dni robocze od 8 do 16

reklamacje

Procedura reklamacji 1. Sklep internetowy zobowiązuję się dostarczyć Klientowi zakupiony towar wolny od jakichkolwiek wad. 2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady Sklep internetowy ponosi za nie odpowiedzialność, zgodnie z regulacją art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Wady należy zgłosić Sklepowi internetowemu przy użyciu jednego, kilku lub wszystkich podanych przez Sklep internetowy sposobów porozumiewania się (np. list polecony, list zwykły, telefon, mail) na adres Skworcu.com.pl Marek Skworc, ul. Władysława Jagiełły13c/65, 41-106 Siemianowice Śląskie; marek.skworc@skworcu.com.pl; nr telefonu 695 923 403, wskazując jednocześnie rodzaj stwierdzonej wady oraz wysuwając żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona. 3. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy, który rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia i informuje Klienta o wyniku postępowania. 4. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. 5. Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Upływ wskazane w zdaniu poprzednim terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Sklep internetowy wadę podstępnie zataił. 6. Jeżeli określony przez Sklep internetowy lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu. 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu do stwierdzenia wady, o którym mowa w § 9 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W terminach określonych w zdaniach poprzednich Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

pozostałe informacje

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Poszukiwaczu smaku, Strudzony wędrowcu. Witam Cię uprzejmie na mej skromnej stronie, Gdzie przypraw bez liku Możesz mieć w koszyku. Rozsiądź się wygodnie Na swoim fotelu, Pobuszuj w mych aukcjach Jak już czyni wielu. Starań wnet dołożę byś tu kupić zdołał To czego szukałeś, czego smak Twój wołał. Paczkę nadam sprawnie – zaraz po przelewie, Kurierem lub pocztą – byle wnet do Ciebie. Zawód Cię nie spotka – tu Ci daję słowo. Zamówienia składaj również e-mailowo. Jeśli coś zawalę – tak również się zdarza, Wyślij proszę maila – zamiast komentarza. Naprawić spróbuję co nie zadziałało, By następnym razem wszystko już zagrało. Kupuj więc do woli a potem używaj, Przysmaków przeróżnych sobie pospożywaj. A kiedy się skończą,Śmiało wracaj przecie One nie uciekną. Nie zimą czy wiosną - ani nawet w lecie ;-)