dane sprzedawcy

Numer konta do wpłat (Alior Bank): 40 2490 0005 0000 4530 1246 7257 Przyprawy, herbaty czy kawy jakie oferuje nasz sklep internetowy to niezwykła propozycja, zupełnie odmienna od standardowych produktów dostępnych w Polsce. W skład naszego asortymentu wchodzi na przykład orzeźwiająca Yerba mate, oryginalna kawa smakowa (m.in. toffi, karmelowa, miętowa) czy też bardzo zdrowa i smaczna herbata zielona. Postawiliśmy sobie za zadanie dostarczanie naszym Klientom tylko i wyłącznie świeżych, aromatycznych produktów oraz trwałych akcesoriów (np. pojemników na kawę). Herbata jaką oferuje nasz sklep internetowy jest więc nie tylko produktem oryginalnym, ale przede wszystkim aromatycznym i nadzwyczaj smacznym. Z kolei wszystkie przyprawy, takie jak laska wanilii, imbir, gorczyca czy różnorodne mieszanki pozwalają stworzyć niezwykłe danie, które swoimi walorami zachwyci smakosza o największych wymaganiach. Zachęcamy do zdrowych i smacznych zakupów!

kontakt

  • 695923403
    Prosimy dzwonić w dni robocze od 8 do 16
  • 791923403
    Prosimy dzwonić w dni robocze od 8 do 16

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
Sklep Skworcu Marek Skworc
Leśna 944
34-382 Wieprz k. Żywca
Polska
 
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep internetowy, tj. Marka Skworc prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Skworcu.com.pl Marek Skworc przy ulicy Władysława Jagiełły13c/65, 41-106 Siemianowice Śląskie; e-mail: marek.skworc@skworcu.com.pl; nr telefonu 695 923 403 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 4. Klient może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Sklep Skworcu Marek Skworc ul. Władysława Jagiełły13c/65 41-106 Siemianowice Śląskie marek.skworc@skworcu.com.pl nr telefonu 695 923 403 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data * - niepotrzebne skreślić 5. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 4 nie jest obowiązkowe. 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy Sklep internetowy wyśle do Klienta zarówno w formie papierowej wraz z zakupionym towarem jak i w formie elektronicznej na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sklep internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 9. Klient powinien odesłać lub przekazać Sklepowi internetowemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient. 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 11. Ze względu na charakter i rodzaj towarów oferowanych przez Sklep internetowy do sprzedaży prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

reklamacje

Procedura reklamacji 1. Sklep internetowy zobowiązuję się dostarczyć Klientowi zakupiony towar wolny od jakichkolwiek wad. 2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady Sklep internetowy ponosi za nie odpowiedzialność, zgodnie z regulacją art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Wady należy zgłosić Sklepowi internetowemu przy użyciu jednego, kilku lub wszystkich podanych przez Sklep internetowy sposobów porozumiewania się (np. list polecony, list zwykły, telefon, mail) na adres Skworcu.com.pl Marek Skworc, ul. Władysława Jagiełły13c/65, 41-106 Siemianowice Śląskie; marek.skworc@skworcu.com.pl; nr telefonu 695 923 403, wskazując jednocześnie rodzaj stwierdzonej wady oraz wysuwając żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona. 3. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy, który rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia i informuje Klienta o wyniku postępowania. 4. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. 5. Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Upływ wskazane w zdaniu poprzednim terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Sklep internetowy wadę podstępnie zataił. 6. Jeżeli określony przez Sklep internetowy lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu. 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego terminu do stwierdzenia wady, o którym mowa w § 9 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W terminach określonych w zdaniach poprzednich Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

pozostałe informacje

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Poszukiwaczu smaku, Strudzony wędrowcu. Witam Cię uprzejmie na mej skromnej stronie, Gdzie przypraw bez liku Możesz mieć w koszyku. Rozsiądź się wygodnie Na swoim fotelu, Pobuszuj w mych aukcjach Jak już czyni wielu. Starań wnet dołożę byś tu kupić zdołał To czego szukałeś, czego smak Twój wołał. Paczkę nadam sprawnie – zaraz po przelewie, Kurierem lub pocztą – byle wnet do Ciebie. Zawód Cię nie spotka – tu Ci daję słowo. Zamówienia składaj również e-mailowo. Jeśli coś zawalę – tak również się zdarza, Wyślij proszę maila – zamiast komentarza. Naprawić spróbuję co nie zadziałało, By następnym razem wszystko już zagrało. Kupuj więc do woli a potem używaj, Przysmaków przeróżnych sobie pospożywaj. A kiedy się skończą,Śmiało wracaj przecie One nie uciekną. Nie zimą czy wiosną - ani nawet w lecie ;-)