dane sprzedawcy

MSland Mateusz Stangierski
Szwankowskiego 4/14
01-318 Warszawa
NIP: 522-274-28-97
REGON: 145902463
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze towaru napisz do nas: allegro@lovenest.pl

kontakt

  • 535 848 888
    od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.30, jeśli nie odbieramy proszę o SMS lub kontakt mailowy

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
MSland Mateusz Stangierski
Szwankowskiego 4/14
01-318 Warszawa
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu Allegro, należy złożyć sprzedającemu oświadczenie woli, za pomocą e-mail wysyłając je na adres allegro@lovenest.pl lub wysyłając je na adres przedsiębiorstwa: MSland Mateusz Stangierski, Szwankowskiego 4/14, 01-318 Warszawa. Przesyłkę należy nadać na adres MSland Mateusz Stangierski, Szwankowskiego 4/14, 01-318 Warszawa. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: -Dane sprzedającego -Data i miejsce \"Ja, ....(dane osobowe).... odstępuję od umowy sprzedaży ...(nazwa przedmiotu/ów).... (numer oferty Allegro).... (data zawarcia umowy).... (data odbioru przedmiotu). -Dane kupującego (imię, nazwisko, adres, nick z allegro) - Podpis (tylko w przypadku przesłania odstąpienia od Umowy pocztą tradycyjną). Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru

reklamacje

Procedura reklamacyjna: Reklamacje dotyczące zawartej umowy kupna sprzedaży Kupujący może przesłać na adres: allegro@lovenest.pl lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: - nick z Allegro, imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, -datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, -przedmiot reklamacji, wraz z numerem aukcji oraz ze wskazaniem żądania Kupującego, -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli przesłane informacje są nie pełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający prześle informację odnośnie braków i prośbą o uzupełnienie. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

pozostałe informacje

Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.