Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 1+2 (6542501893)

zakończona
99,99 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • List polecony ekonomiczny 11,00 zł
  • List polecony priorytetowy 13,00 zł
  • Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 19,55 zł
  • lokalizacja: Katowice
  • rodzaj: tradycyjny podręcznik
  • stan: nowy
  • okładka: miękka
  • kondycja: bez śladów używania

Przedmiotem aukcji jest podręcznik

Podwozia i nadwozia

pojazdów samochodowych.

Część 1 + Część 2

Podstawy teorii ruchu i eksploatacji

oraz układ przeniesienia napędu + układ hamulcowy

i kierowniczy , zawieszenie oraz nadwozie

Marek Gabryelewicz

mam tez podstawy konstrukcji maszyn cz 1 ,2 silniki poj. sam cz 1 ,2 oraz

elektronika i elektrotechnika w poj. sam. inne podręczniki WKiŁ

silniki pojazdów samochodowych cz 1,2

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 311[52]) na poziomie technikum i szkoły policealnej. Nr dopuszczenia do użytku szkolnego MEN: 06/2010.
W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, opisano zagadnienia dotyczące klasyfikacji pojazdów samochodowych, ich własności trakcyjnych i podstaw eksploatacji oraz budowę układu przeniesienia napędu i zasadę działania tworzących go zespołów: sprzęgieł, skrzynek biegów, wałów napędowych, przegubów, przekładni głównych, mechanizmów różnicowych, skrzynek rozdzielczych, półosi, piast kół napędowych i in. Przedstawiono zasady diagnostyki, obsługi i naprawy omawianych elementów oraz stosowane narzędzia i materiały eksploatacyjne. Treść bogato zilustrowano przykładami nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz schematami blokowymi obrazującymi tok postępowania podczas oceny stanu technicznego i poszukiwania przyczyn niesprawności pojazdu. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono ćwiczenia i testy kontrolne (z prawidłowymi odpowiedziami na końcu książki), umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.
Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia, osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia pozaszkolnego oraz zajmujące się działalnością praktyczną w zakresie techniki samochodowej.

Spis treści:

Słowo wstępne 8

1. Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych 9
1.1. Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9
1.2. Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15
1.3. Źródła napędu pojazdów samochodowych i ich charakterystyka 19
1.4. Napędy alternatywne pojazdów samochodowych 22
1.4.1. Napęd elektryczny 24
1.4.2. Napęd hybrydowy 28
1.5. Identyfikacja pojazdów - tabliczki znamionowe i numer VIN 33
1.6. Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 40
1.7. Ćwiczenia i test kontrolny 44

2. Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 47
2.1. Wiadomości wstępne 47
2.2. Obciążenia statyczne pojazdu 47
2.3. Siły oporów ruchu pojazdu 51
2.3.1. Opory toczenia 52
2.3.2. Siła oporów wzniesienia 62
2.3.3. Siła oporów powietrza 63
2.3.4. Siła oporów bezwładności 66
2.3.5. Siła oporów uciągu przyczepy 69
2.4. Siła i moment napędowy 69
2.4.1. Moment obrotowy i moc silnika 70
2.4.2. Elastyczność silnika 72
2.4.3. Przełożenie całkowite układu napędowego 75
2.4.4. Prędkość obrotowa i moment obrotowy na kołach 76
2.4.5. Siła napędowa na kołach 77
2.4.6. Przyczepność kół do nawierzchni 78
2.5. Bilans sił 80
2.6. Bilans mocy 85
2.7. Dobór parametrów układu napędowego 89
2.7.1. Dobór silnika 89
2.7.2. Dobór przełożeń 92
2.8. Siły działające na pojazd podczas hamowania 100
2.9. Siły działające na pojazd poruszający się po łuku 102
2.10. Ćwiczenia i test kontrolny 104

3. Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 107
3.1. Wymagania eksploatacyjne stawiane pojazdom samochodowym 107
3.2. Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 111
3.2.1. Rodzaje tarcia 111
3.2.2. Smarowanie elementów współpracujących 114
3.2.3. Rodzaje i przebieg zużywania się części 119
3.3. Czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu 125
3.3.1. Wpływ czynników konstrukcyjnych 126
3.3.2. Wpływ czynników technologicznych 127
3.3.3. Wpływ czynników eksploatacyjnych 127
3.4. Obsługa techniczna 130
3.4.1. Cel technicznej obsługi okresowej 131
3.4.2. Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania obsługi i napraw pojazdów 133
3.4.3. Zagrożenia dla środowiska związane z obsługą, naprawą i użytkowaniem pojazdu 136
3.4.4. Zakres czynności obsługowych 139
3.5. Badania diagnostyczne 144
3.5.1. Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej 145
3.5.2. Metody rozpoznawania i oceny stanu technicznego pojazdu i jego zespołów 147
3.5.3. Zakres badań diagnostycznych pojazdów 154
3.6. Naprawy zespołów i części pojazdów 156
3.6.1. Mycie pojazdów, ich zespołów i części 157
3.6.2. Demontaż i montaż 158
3.6.3. Narzędzia i przyrządy stosowane podczas demontażu i montażu 160
3.6.4. Metody weryfikacji części 166
3.6.5. Metody naprawy i regeneracji części 170
3.7. Ćwiczenia i test kontrolny 180

4. Układ przeniesienia napędu 183
4.1. Wiadomości wstępne 183
4.2. Sprzęgła samochodowe 191
4.2.1. Zadania i rodzaje sprzęgieł 191
4.2.2. Sprzęgła cierne tarczowe 197
4.2.3. Obsługa i naprawa sprzęgieł 214
4.3 Skrzynki biegów 224
4.3.1. Zadania, rodzaje i zasada działania skrzynek biegów 224
4.3.2. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach osobowych 230
4.3.3. Mechaniczne stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych, stosowane w samochodach ciężarowych 259
4.3.4. Obsługa i naprawa mechanicznych skrzynek biegów 264
4.3.5. Hydromechaniczne, stopniowe, automatyczne skrzynki biegów o osiach obracających się 273
4.3.6. Mechaniczne, bezstopniowe, sterowane automatycznie skrzynki biegów 307
4.3.7. Hydromechaniczne, stopniowe skrzynki biegów o osiach stałych stosowane w pojazdach specjalnych 310
4.3.8. Obsługa i naprawa automatycznych skrzynek biegów 311
4.4. Wały napędowe i przeguby 325
4.4.1. Budowa i zadania wałów napędowych 325
4.4.2. Rodzaje i zadania przegubów 329
4.4.3. Obsługa i naprawa wałów napędowych oraz przegubów 337
4.5. Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe 344
4.5.1. Budowa i zadania przekładni głównej 345
4.5.2. Budowa i zadania mechanizmu różnicowego 360
4.5.3. Budowa i zadania obudowy mostu napędowego 370
4.5.4. Obsługa i naprawa przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz mostu napędowego 372
4.6. Półosie i piasty kół napędowych 381
4.6.1. Budowa i zadania półosi i piast kół 381
4.6.2. Obsługa i naprawa półosi i piast kół 385
4.7. Napęd na więcej niż jedną oś 388
4.7.1. Napęd na wszystkie koła w samochodach osobowych 388
4.7.2. Napęd na więcej niż jedną oś w samochodach ciężarowych 403
4.7.3. Obsługa i naprawa skrzynek rozdzielczych 405
4.8. Materiały eksploatacyjne stosowane w układach przeniesienia napędu 406
4.9. Ćwiczenia i testy kontrolne 409

Bibliografia 418

Rozwiązania testów kontrolnych 422

Wydawnictwo: WKiŁ

Stron: 244

Format: B5

część II

Słowo wstępne 8
1. Układ hamulcowy 9
1.1. Wiadomości wstępne 9
1.2. Mechanika ruchu samochodu podczas hamowania 9
1.2.1. Moment hamujący i siła hamowania 10
1.2.2. Przebieg procesu hamowania 13
1.2.3. Rozdział sił hamowania na koła poszczególnych osi 15
1.3. Rodzaje układów hamulcowych 20
1.4. Ogólna budowa i zasada działania układu hamulcowego 22
1.5. Hamulce bębnowe 26
1.6. Hamulce tarczowe 41
1.7. Hamulce taśmowe 51
1.8. Mechanizmy uruchamiające hamulce 51
1.8.1. Mechanizm hydraulicznego uruchamiania hamulca zasadniczego 52
1.8.2. Mechanizm elektrohydraulicznego (EHB) i elektromechanicznego (EMB) uruchamiania hamulców 68
1.8.3. Mechanizm pneumatycznego uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych i autobusach 70
1.8.4. Hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce 76
1.8.5. Elektropneumatyczne mechanizmy uruchamiające hamulce 77
1.8.6. Mechanizmy uruchamiające hamulec postojowy 78
1.9. Układy rozdzielające siły hamowania 86
1.10. Układy zapobiegające blokowaniu kół samochodu 92
1.11. Hamulce ciągłego działania 98
1.12. Badania kontrolne układu hamulcowego 104
1.12.1. Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego hydraulicznie 104
1.12.2. Badania diagnostyczne układu hamulcowego sterowanego pneumatycznie 116
1.13. Obsługa i naprawa układu hamulcowego 120
1.14. Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach hamulcowych 145
1.15. Ćwiczenia i test kontrolny 149
2. Układ kierowniczy 153
2.1. Wiadomości wstępne 153
2.2. Siły działające na samochód poruszający się po łuku 154
2.2.1. Ruch samochodu po torze krzywoliniowym 155
2.2.2. Kryteria bezpiecznej prędkości samochodu na zakręcie 157
2.2.3. Stateczność ruchu samochodu 160
2.3. Rodzaje układów kierowniczych 164
2.4. Budowa układu kierowniczego 166
2.4.1. Mechanizm kierowniczy 167
2.4.2. Mechanizm zwrotniczy 184
2.4.3. Mechanizmy wspomagania układu kierowniczego 195
2.5. Parametry diagnostyczne określające ustawienie kół i osi pojazdu 202
2.5.1. Zbieżność kół 203
2.5.2. Kąt pochylenia koła 206
2.5.3. Kąt pochylenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy 209
2.5.4. Kąt wyprzedzenia osi sworznia (obrotu) zwrotnicy 212
2.5.5. Kąty skrętu kół kierowanych (kontrolne i maksymalne) 214
2.5.6. Ustawienie osi pojazdu 215
2.5.7. Sumaryczny luz układu kierowniczego 218
2.5.8. Opory skrętu kół kierowanych 218
2.6. Specjalne układy kierownicze 218
2.7. Aktywne układy kierownicze 221
2.8. Obsługa i naprawa układu kierowniczego 225
2.9. Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układach kierowniczych 261
2.10. Ćwiczenia i test kontrolny 263
3. Układ jezdny 267
3.1. Drgania pojazdu oraz ich wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy 267
3.2. Układ zawieszenia 274
3.2.1. Rodzaje zawieszeń pojazdów 274
3.2.2. Zawieszenia ze stalowymi elementami sprężystymi 289
3.2.3. Zawieszenia z elementami sprężystymi z gumy i tworzyw sztucznych 319
3.2.4. Zawieszenia hydroelastyczne 320
3.2.5. Zawieszenia z pneumatycznymi elementami sprężystymi 322
3.2.6. Zawieszenia hydropneumatyczne 338
3.2.7. Aktywne zawieszenia elektromagnetyczne 346
3.2.8. Zawieszenia półaktywne z regulacją tłumienia 348
3.2.9. Obsługa i naprawa układu zawieszenia 350
3.3. Koła 363
3.3.1. Budowa i rodzaje ogumienia 366
3.3.2. Oznaczenia opon 379
3.3.3. Wymagania w stosunku do ogumienia 383
3.3.4. Obręcze 391
3.3.5. Układ kontroli ciśnienia i centralnego pompowania kół 395
3.3.6. Obsługa i naprawa układu jezdnego 398
3.4. Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w układzie jezdnym 415
3.5. Ćwiczenia i test kontrolny 418
4. Ramy 421
4.1. Budowa i zadania ram 421
4.2. Sprawdzanie i naprawa ram 427
4.3. Ćwiczenia i test kontrolny 430
5. Nadwozia pojazdów samochodowych 432
5.1. Wiadomości wstępne 432
5.2. Nadwozia samochodów osobowych i pochodnych 433
5.2.1. Podział nadwozi 433
5.2.2. Budowa nadwozi 443
5.3. Nadwozia autobusów 454
5.3.1. Podział nadwozi autobusów 454
5.3.2. Budowa nadwozi autobusów 457
5.4. Nadwozia samochodów ciężarowych 459
5.4.1. Kabiny 459
5.4.2. Nadwozia użytkowe uniwersalne 462
5.4.3. Nadwozia użytkowe specjalizowane 463
5.4.4. Nadwozia użytkowe wymienne 467
5.5. Nadwozia samochodów ciężarowych specjalnego przeznaczenia 468
5.6. Sprawdzanie, naprawa i konserwacja nadwozi 469
5.7. Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w nadwoziach 478
5.8. Ćwiczenia i test kontrolny 479
6. Przyczepy i naczepy 481
6.1. Przyczepy 481
6.2. Naczepy 487
6.3. Ćwiczenia i test kontrolny 489
7. Motocykle 491
7.1. Rodzaje motocykli 491
7.2. Ogólna budowa motocykla 495
7.3. Obsługa i naprawa motocykla 509
7.4. Ćwiczenia i test kontrolny 512
8. Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 514
8.1. Układy bezpieczeństwa czynnego i komfortu jazdy 514
8.2. Układy bezpieczeństwa biernego 539
8.3. Diagnostyka, obsługa i naprawa układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy 559
8.4. Ćwiczenia i test kontrolny 566
Bibliografia 568
Rozwiązania testów kontrolnych 573

wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony priorytetowy 13,00 zł
kolejna sztuka: 2,00 zł
maksymalnie w paczce: 2
List polecony ekonomiczny 11,00 zł
kolejna sztuka: 2,00 zł
maksymalnie w paczce: 2
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 19,55 zł
kolejna sztuka: 2,00 zł
maksymalnie w paczce: 2
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
dodatkowe informacje

dane sprzedawcy

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za towar. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli,pisząc na adres email: reklamacje@interia.eu Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedawcy Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.