PEUGEOT 307 SW OSŁONA ZAŚLEPKA POSZYCIA (6542032315)

do wyczerpania przedmiotów
cena kup teraz
14,90 zł
z 2 sztuk
Koszty dostawy
  • Przesyłka kurierska 15,00 zł
  • Przesyłka kurierska pobraniowa 19,00 zł
  • lokalizacja: SZUBIN
  • stan: używany

PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST:

PEUGEOT 307 SW

OSŁONA, ZAŚLEPKA SŁUPKA

ZDJĘCIE POWYŻEJ PRZEDSTAWIA PRZEDMIOT AUKCJI

CENA ZA SZTUKĘ

PRZED KUPNEM PROSZĘ O KONTAKT W CELU
POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI TOWARU


ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O KONTAKT

603-615-900
© AllegroPromowysyłka gratis
metody płatności
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska 15,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
Przesyłka kurierska pobraniowa 19,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
dodatkowe informacje

dane sprzedawcy

kontakt

zwroty

czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

adres do zwrotu:
BIOTON Sławomir Smoliński
Ułańska 9 Kołaczkowo
89-200 Szubin
Polska
 
Regulamin sklepu internetowego § 1Postanowienia wstępnewersja dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym maxiulek1, prowadzony jest przez Sławomira Smolińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BIOTON, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 953-145-05-45, REGON 0925030922. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.§ 2Kontakt ze Sklepem 1. Adres Sprzedawcy: BIOTON Sławomir Smoliński ul. Ułańska 9 Kołaczkowo 89-200 Szubin2. Adres e-mail Sprzedawcy: smols1@wp.pl3. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 615 9004. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 85 1140 2017 0000 4102 1245 5715. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9-16§ 3Informacje ogólne 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.§ 4Oferowane metody dostawy oraz płatności 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Ułańska 9 Kołaczkowo 89-200 Szubin.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:a. Płatność przy odbiorzeb. Płatność za pobraniemc. Płatność przelewem na konto Sprzedawcyd. Płatności elektronicznee. Płatność kartą płatniczą.§ 5Wykonanie umowy sprzedaży1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.3. W przypadku wyboru przez Klienta:a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klient 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.§ 6Prawo odstąpienia od umowy1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od UmowySprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy .§ 7Reklamacja i gwarancji1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.2. Sprzedawca nie udziela gwarancji oraz nie przyjmuje zwrotów na urządzenia mechaniczne (kompletne silniki z osprzętem, skrzynie biegów), przedmioty oraz inne części elektroniczne. 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.§ 8Postanowienia końcowe 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Na wypadek wszelkich sporów powstałych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, właściwy jest sąd w Szubinie.

pozostałe informacje

1. Po otrzymaniu przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera, ponieważ w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu podstawą dochodzenia roszczeń z tego tytułu jest protokół szkody sporządzony przez Klienta wraz z pracownikiem firmy kurierskiej. W przypadku nie sprawdzenia zawartości przy kurierze nie odpowiadamy za szkody powstałe w transporcie. 2. Podane ceny są cenami netto.