OKAZAŁA MASKA WENECKA NA ŚCIANE VERONESE WU73661V4 (7230798700)

zakończona
284,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Dostawa
  • Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
  • Kurier GLS 13,00 zł
  • Kurier GLS pobraniowy 15,00 zł
  • lokalizacja: Krzywiń, Polska
  • czas wysyłki: 24 godziny

parametry

  • faktura: Wystawiam fakturę VAT
  • oryginał / reprodukcja: oryginał

Opis

OKAZAŁA MASKA WENECKA NA ŚCIANE VERONESE

OKAZAŁA MASKA WENECKA NA ŚCIANE VERONESE

Producent: VERONESE (WU73661V4)

wymiary: 35,5 cm x 7 cm x 50,5 cm

Waga : 3,22 kg

Model ten wykonany jest z mieszanki żywic pokrytej brązem. Ręcznie malowany i sygnowany marką Veronese

Dostawa i płatność
od 8,60 zł

Lokalizacja: Krzywiń, Polska

Wysyłka

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Paczkomaty InPost Darmowy zwrot
pierwsza sztuka
8,60 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
2
czas realizacji
2-3 dni robocze
Kurier GLS
pierwsza sztuka
13,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2-3 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Kurier GLS pobraniowy
pierwsza sztuka
15,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2-3 dni robocze

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Niemcy
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Wielka Brytania
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Czechy
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Irlandia
pierwsza sztuka
115,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Rosja
pierwsza sztuka
150,00 zł
kolejna sztuka
10,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Słowacja
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Szwecja
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Holandia
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Litwa
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Norwegia
pierwsza sztuka
150,00 zł
kolejna sztuka
10,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Ukraina
pierwsza sztuka
150,00 zł
kolejna sztuka
10,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Włochy
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Francja
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Belgia
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Dania
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Hiszpania
pierwsza sztuka
115,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5
Austria
pierwsza sztuka
80,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
5

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

Adres do reklamacji

PHU Carus
ul. Kościańska 42
64-010 Krzywiń
Dodatkowe informacje

 

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy  sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
     2.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego  reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji  związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
     3.    Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z  korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i  przesłana na adres info@globalreplicas.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym  Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje  reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Rękojmia
     1.    Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad  fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,  jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
     2.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
     a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od  Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo  wadę usunie.
         Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już  wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił  zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady  żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych  kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od  wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę  niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
     b)    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia  wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad  lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta.
         Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,  jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim  możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi  Sprzedawca.
     3.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest  obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku  Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
     4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna  zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru  Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od  wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć  się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru  na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy  sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia  wady.
     5.    Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem,  skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.Podmiotem  uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań,  http://www.poznan.wiih.gov.pl

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

PHU Carus
ul. Kościańska 42
64-010 Krzywiń

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
     1.    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
     2.    Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
         Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy  oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone  przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na  formularzu, którego wzór został zamieszczony przez serwis Allegro jako  Ustawowy wzór odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
         Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza  udostępnionego na stronie Allegro: Ustawowy wzór odstąpienia od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego  upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie  formularza złożonego za pośrednictwem serwisu Allegro.
     3.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
     4.    Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
     5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu  od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego  płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili  otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu  odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  wcześniej.
     6.    Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał  sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     7.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,  jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od  Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na  adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
     8.    W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
     9.    Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w  zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o  kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
     10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.
     11.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla  niego z żadnymi kosztami. 

O sprzedającym
galeriaveronese
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

372

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Ewa Szczodrowska
PHU CARUS
Kościańska 42
64-010 Krzywiń
REGON: 301566214
NIP: 698-169-88-41

Kontakt

  • 693 *** *** (pokaż)
  • 796 *** *** (pokaż)
poniedziałek - piątek
08:00 - 16:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

PHU CARUS 

 ul. Kościańska 42 

64-010 Krzywiń 

Nip: 698-169-88-41  

Regon: 301566214 

Nazwa Banku: Raiffeisen Polbank

 numer konta do wpłat w PLN : 85 1750 0012 0000 0000 2502 0111


Pozostałe informacje

email: info@globalreplicas.com
telefon: 693 416 012
telefon: 796 539 155
Wyświetlenia:63
Numer oferty:7230798700
Zgłoś naruszenie zasad

Szukana oferta jest nieaktualna - może podobny przedmiot?

Do góry

Na czasie