Nowa i współczesna literatura arabska [spis] kompl (6922427549)

zakończona
88,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
  • Paczka pocztowa ekonomiczna 15,50 zł
  • Paczka pocztowa priorytetowa 17,00 zł
Zakupy od 140 zł wysyłka gratis
  • lokalizacja: Warszawa, Polska
  • czas wysyłki: 24 godziny

parametry

  • stan: używany
  • faktura: Nie wystawiam faktury
  • waga (z opakowaniem): 2.45 [kg]
  • okładka: twarda z obwolutą
  • rok wydania (xxxx): 1978

opis

"Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 w. Literatura arabskiego wschodu"
Józef Bielawski, Krystyna Skarżyńska-Bocheńska­, Jolanta Jasińska
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Tłumaczenie poezji Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, Jolanta Jasińska
ISBN: brak
Objętość: str. 726
Oprawa : twarda płócienna z obwolutą
Wydanie: 1 z 1978
oraz
"Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 w. Literatura arabskiego Maghrebu"
Józef Bielawski, Jolanta Kozłowska, Ewa Machut-Mendecka, Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 83-01-08242-9
Objętość: str. 672
Oprawa : twarda płócienna z obwolutą
Wydanie: 1 z 1989

Spis treści tomu I:
PRZEDMOWA 11
WPROWADZENIE HISTORYCZNE DO NOWEJ EPOKI ŚWIATA ARABSKIEGO XIX-XX W 17
Spojrzenie w przeszłość 171. Wydarzenia polityczne na obszarze arabskim w XVI - XVIII w. i pierwsze próby zrzucenia jarzma osmańsko-tureckiego 222. Liban-Syria w walce o niezależność w okresie XVI - XVIII w. — Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab i dążenie Arabii do niezawisłości. — 'Ali bej i jego walka o niezależność Egiptu.3. Przeobrażenia polityczne i kulturalne na arabskim Wschodzie w XIX i na początku XX w. 29Muhamraad 'Ali, niezależny władca Egiptu. — Dalsze osłabienie imperium osmańskiego, okres reform i wzrost wpływów państw europejskich na arabskim Wschodzie. — Zmiana sytuacji w Syrii i Libanie w drugiej poiowie XIX w. — Rozwój wydarzeń politycznych na obszarze Arabii w drugiej połowie XIX w. — Ewolucja polityczna Egiptu (wraz z Sudanem) w drugiej połowie XIX i na początku XX w.4. Sytuacja w krajach Maghrebu w XIX i na początku XX w 395. Budzenie się arabskiej świadomości narodowej i pojawienie się idei nacjonalizmu arabskiego w Syrii, Libanie, Iraku i Egipcie 406. Świat arabski w czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym: rola Anglii i Francji oraz powstanie pierwszych niepodległych państw arabskich 47Arabia: współzawodnictwo Haszymitów i Saudytów; powstanie nowych państw — królestwa Hidżazu, imamatu Jemenu i Arabii Saudyjskiej. — Nowe formacje krajów arabskich na obszarze „Żyznego Półksiężyca": Syrii, Libanu, Iraku, Transjordanii oraz Palestyny, pod mandatami Francji i Anglii. — Droga do wolności Egiptu,7. Druga wojna światowa i ukształtowanie się świata arabskiego w drugiej połowie XX w 59Uzyskanie niepodległości przez kraje „Żyznego Półksiężyca". — Powstanie niepodległych państw arabskich Maghrebu po II wojnie światowej.8. Jednolitość w różnorodności świata arabskiego drugiej połowy XX w 66Podział i różnorodność świata arabskiego w 70-tych latach XX w. — Problem jedności świata arabskiego w drugiej połowie XX w.
Część pierwsza NOWA LITERATURA ARABSKA —XIX I POCZĄTEK XX W.
NARODZINY NOWEJ LITERATURY ARABSKIEJ I JEJ ELEMENTY KONSTYTUTYWNE: TRADYCJE RODZIME I WPŁYWY EUROPEJSKIE 75
I. Rodzime tradycje literackie Arabów 76
1. Tradycje arabskiej literatury klasycznej 762. Tradycje arabskiej literatury ludowej 813. Literatura arabska w czasach niewoli pod okupacją osmańsko-turecką w XVI -XVIII w 89Literatura klasyczna. — Literatura o charakterze ludowym w języka klasycznym. — Literatura ludowa dialektalna.4. Zapowiedź nowoczesnej kultury i literatury arabskiej w XVII-XVIII w. na obszarże Syrii-Libanu 94
II. Wpływy kultury europejskiej i ich znaczenie dla kształtowania się nowej literatury arabskiej 100
3. Odrodzenie kulturalne Egiptu w epoce Muhammada 'Alego 100Misje szkoleniowo-naukowe. — Tłumaczenia podręczników i dzieł naukowych. Madrasat al-alsun. -— Drukarnie. — Początki prasy arabskiej w Egipcie. — Nowe piśmiennictwo filologiczne historyczne i popularnonaukowe.2. Panowanie chedywa Isma'ila. Sytuacja kulturalna i literacka w Egipcie 112Drukarnie i prasa. — Rozwój szkolnictwa: szkoły państwowe, prywatne, powstanie instytutów naukowych. — Rozwój prasy i publicystyki kulturalno-literackiej. — Tłumaczenia i ich znaczenie dla rozwoju języka arabskiego i literatury.3. Odrodzenie kulturalne w regionie geograficznym syryjskim: Syrii, Libanie i Palestynie 321Szkoły misji religijnych katolickich i protestanckich. — Rozpowszechnienie się literatury francuskiej w oryginale i arabskich przekładach. — Pojawienie się prasy arabskiej. — Inna wpływy kulturalne europejskie.4. Sytuacja kulturalna Iraku w XIX w. — Wpływy europejskie i wpływy kulturalne krajów arabskich. Początki nowoczesnego szkolnictwa. Pierwsze gazety i czasopisma arabskie 134Szkoły i oświata, zapowiedź odrodzenia kulturalnego. — Drukarnie i czasopisma.5. Sytuacja na arabskim Zachodzie, tzw. Maghrebie, w XIX w 137
KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWEJ LITERATURY ARABSKIEJ W XIX I NA POCZĄTKU XX W. PIŚMIENNICTWO ARABSKIE W DAWNYM STYLU I KRYSTALIZOWANIE SIĘ NOWYCH FORM LITERACKICH — LITERATURY PIĘKNEJ 139
I. Ogólna charakterystyka powstającej w XIX i w początkach XX,w. nowej literatury arabskiej — literatury arabskiej epoki oświecenia 139
II. Pierwsze stadium nowej literatury arabskiej: historiografia, opisy podróży, prace popularnonaukowe, dzielą filozoficzne oraz poezja w postaci tradycyjnej 145
1. Początki nowoczesnego piśmiennictwa arabskiego w Egipcie. Rola al-Azharu 145Muhammad 'Abduch i „modernizm muzułmański" w Egipcie oraz jego znaczenie dla odrodzenia życia kulturalnego i literatury.2. Początki nowej literatury arabskiej w Libanie i Syrii: kroniki historyczne i studia filologiczne, poezja ludowa i poezja klasyczna, tradycyjne opowiadania-makamy i początki nowoczesnego opowiadania i noweli 154Nasif al-Jazidżij filar tradycji. — Butrus al-Bustani, pionier odnowy, — Inni wybitni pisarze tego okresu w Syrii i Libanie.3. Emigracyjna twórczość literacka i publicystyczna pisarzy egipskich i syryjsko-libańskich (do 1880 r.) 172Rizk Allah Hassun. — Faris asz-Szidjak.4. Początki nowej literatury arabskiej w Iraku: piśmiennictwo religijne prozą i wierszem, tradycyjna poezja panegiryczna, opisy podróży 178
III. Dalsze stadium rozwoju nowej literatury arabskiej w końcu XIX i na początku XX w.: krystalizowanie się nowych form literackich i pierwszych szkół 185
Początki nowego teatru arabskiego i dramaturgii w Syrii i Egipcie w XIX w. 186Arabska powieść historyczna w Syrii i Egipcie — jej główni przedstawiciele 197Pierwsze próby arabskiej powieści społeczno-obyczajowej 209Szkoła literacka syryjsko-amerykańska i jej znaczenie dla nowej literatury arabskiej 216Początki nowoczesnego opowiadania, noweli i eseju 220„Moderniści egipscy" — nowa arabska szkoła literacka 224
Część druga
WSPÓŁCZESNA LITERATURA KRAJÓW ARABSKICH DO LAT 70-TYCH XX W.
POEZJA 231
Egipt 231
I. Szkoła tradycyjna 232II. Kształtowanie się nowych form 2491. Poezja intuicyjna grupy „Dywanu" 2492. Nurt romantyczny 260Chalil Mutran. — Poeci Stowarzyszenia „Apollo"3. Nowa szkoła (1950-1970) 293
Irak 303
I. Szkoła tradycyjna 303II. Szkoła modernistyczna 335
Region syryjski: Syria i Liban. 347
I. Szkoła tradycyjna 347II. Nurt romantyczny 355III. Nowa szkoła w poezji syryjskiej 362Sulajman al-'Isa, a romantycy i przedstawiciele nowej szkoły 362Wybitni przedstawiciele nowej szkoły w poezji syryjskiej 363IV. Współczesna poezja w Libanie 373
Jordania i Palestyna 384
Poeci „pokolenia walki" 386Poeci lirycy 390Mustafa Wahbi at-Tall, narodowy poeta jordański 391Wybitni poeci pokolenia po r. 1948 392Fadwa Tukan i Salma al-Chadra al-Dżujusi, jordańskie poetki awangardowe 395Poezja okupowanej Palestyny 397
Sudan 404
I. Nurt tradycyjny 404II. Nurt romantyczny 407III. Nurt realistyczny 436
PROZA 423
Egipt 423
I. Nowela i opowiadanie 427Życie i twórczość Mahmuda Tajmura 428Nurt romantyczny w nowelistyce Mahmuda Tajmura 430Nurt realistyczny 432Nurt egzystencjalizmu egipskiego 446Egipski neoreaiizm 455
II. Powieść 461I. Powieść społeczno-obyczajowa o tematyce wiejskiej 462Społeczno-obyczajowa powieść mieszczańska 473Sentymentalne romanse obyczajowe 486Powieść autobiograficzna 490Powieść biograficzna 491
Irak 492
I. Nowela, opowiadanie 494Nurt romantyczny 494Nurt realistyczny 501Nurt symboliczny 519Egzystencjalizm 521
II. Powieść 523Powieść dydaktyczna 524Powieść historyczna 526Powieść fantastyczna 528Powieść społeczno-obyczajowa 529Powieść psychologiczna 532Romans obyczajowy 533
Liban 533
I. Pierwszy okres prozy libańskiej (1920-1930) 535Drugi, „złoty", okres prozy libańskiej 535Trzeci okres — kierunki w prozie libańskiej po II wojnie światowej 539
Syria 546
Powieść romantyczna 546Nowela i opowiadanie romantyczne 549Opowiadanie o tematyce społeczno-obyczajowej 5504. Nurt realistyczny w prozie syryjskiej po II wojnie światowej 551Nowela i opowiadanie. — Powieść.5. Literatura kierunku „at-tahlili" 556
Jordania i Palestyna 558
Sudan 562
I. Pierwsze stadium noweli i opowiadania sudańskiego 563II. Drugie stadium prozy — wspomnienia i biografie 565III. Najnowsza proza Sudanu i jej wybitni przedstawiciele? 566
DRAMAT 573
Egipt 573
Dramat historyczny i legendarny 573Dramat fantastyczny i baśniowy 583Dramat filozoficzny 586Dramat spoleczno-obyczajowy 596Dramat polityczny 608
Irak 614
Dramat historyczny i legendarny prozą 614Poetycki dramat historyczny i legendarny 618Dramat obyczajowy 622Komedia obyczajowaDramat polityczny 627Neorealistyczny dramat proza 628
Syria 635
Początki teatru 635Okres międzywojenny 638Teatr syryjski po II wojnie światowej 642
OZNAKI ODRODZENIA LITERACKIEGO NA OBSZARZE ARABII 647
Arabia Saudyjska 648
I. Poezja 650Klasycyzm 651Romantyzm 652Realizm 653II. Proza literacka 654III. Wzmianka o literaturze ludowej i dialektalnej 658IV. Pierwszy Kongres Literatów Arabii Saudyjskiej 659
Jemen i Kuwejt 661
ZAKOŃCZENIE 664
BIBLIOGRAFIA 668
INDEKS NAZWISK I TYTUŁÓW 675
INDEKS CZASOPISM 724

Spis treści tomu II:
SŁOWO WSTĘPNE 11
WPROWADZENIE DO HISTORII I KULTURY MAGHREBU (J. Bielawski) 23
I. Historyczne spojrzenie na Maghreb do XIX wieku 24Kartagina — miasto i państwo w Afryce Północnej 24Walki Rzymu z Kartaginą. Okres pa,uowania rzymskiego w Afryce 26Wiek. panowania Wandalów w Afryce Północnej 28Okres panowania Bizancjum w Maghrebie 28Arabowie i islam w Afryce Północnej od połowy VII wieku 29Panowanie Turcji Osmańskiej w Maghrebie — w Algierii, Tunezji i Trypolitanii w XVI-XIX w 39
II. Magbreb pod kontrolą państw europejskich — Francji, Hiszpanii i Włoch 42
Kształtowanie się nowoczesnych, państw arabskich. Maghrebu w zmaganiach, między tradycją rodzimą a wpływami europejskimi 42Powstanie niepodległych państw arabskich Maghrebu po II wojnie 463. Idea. „Wielkiego Maghrebu'' 51
III. Ludność i społeczeństwo, język i religia — kultura Maghrebu do połowy XIX wieku 53
Arabizacja i islamizacja 54Tradycje nauki, kultury i literatury Maghrebu 59
IV. Początki odrodzenia kulturalnego i literackiego w Magbrebie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku 66
1. Libia 70Bractwo religijne sanusjja i jego zasługi dla odrodzenia narodowego i kulturalnego Libii2. Tunezja 72Meczet-uniwersytet Az-Zajtuna, nowe uczelnie: As-Sadikjja i Al-Chaldunjja — szajchowie i intelektualiści świeccy jako pionierzy nowej kultury i literatury arabskiej w Tunezji3. Algieria 78Abd al-Kudir, bohater walczącej Algierii, myśliciel i poeta. — Rozkwit arabskiej poezji dialektalnej —malhun — i jej rola patriotyczna. — Ben Badis, przywódca reformistów muzułmańskich Algierii — ich wpływ na odradzającą, się kulturę i literaturę arabską — algierską.4. Maroko 86Kontynuacja tradycji kulturalno-literackie j. — Arabowie i Berberzy. — Abd al-Karim. — Uniwersytet AI-Qarawijin i nowoczesność
POEZJA
Tunezja (Krystyna Skarżyńslta-Bocheńska) 89
I. Nurt tradycyjny 891. Początki „odrodzenia" poezji arabskiej w Tunezji 92Mahmud Qabadu2. Konwój szkoły tradycyjnej (od końca XIX wieku do lat trzydziestych XX wieku) 95Asz-Szazili Chaznadar - Mustafa Agha — Sa'id Abu Bakp — Al-Tahir al-Haddad3. Poeci walki i tendencje odnowy (od lat trzydziestych, do lat osiemdziesiątych. XX -wieku) 115Asz-SKaaili A.fca Allah — Muhainmad al-Hadi al-Madani — Mustafa Churailif — - Ahmtid al-Laghinani — Abd al-Madżid Ibn Bżiddu Ahmacl ał-Muchtar - al-Wazir4. Powrót do źródeł, czyli ucieczka na pustynię 136Dża'far Ma dzid — Nur ad-Din SammudII. Nurt romantyczny 142Abu al-Qasim asz-Snabbi — Munawwar Sumadih -- Muhji ad-Din Churaijif — Zubajda Basair — Nur ad-Din Sanunud — Dża'far MadżidIII. Grupa, realistów — poeci walki 171Muhammad al-Amsi al-Matwi — Muhsin Ibn Hamida — Asa-Skazili Zuka-r — Al Midani Ibn Salih — Mustafa al-Habib BahriIV. Nowatorzy średniej generacji 189Abd al-Aaiz Qashn — Salah aI-QaraiadiV. Generacja poetów urodzonych, w latach. 1945-1950 196Charakterystyka awangardy 196Poeci „nowej lali" - lata 1970-1982 199Ahmad al-Qadidi — Al-Jlunsif al-Waha'ibi — Mubammad al-Ghuzzi — Fadila asz-Szabbi — Cbalid an-Nadżdżar — Rijad al-Marzuqi
Maroko (Jolanta Kozłowska) 229
I. Nurt tradycyjny 2301. Prezentacja gatunków 230Poezja walki (Szi'r al muqawama) — Poezja reform (Asz-Szi'r dt-watani al-islahi)- Poezja religijna (Szi'r ad-d-in, al-maulidijjat) — Al-Arsaijjai, czyli wiersze z okazji święta tronu — Elegie — Satyry — Pleśni masowe i hymny2. Sylwetki najwybitniejszych poetów marokańskich nurtu tradycyjnegoAbd AJlatt Kannon— Muhammad Allal al-Fssi— Abd al-Qadir Hasan al-Marrakuszi — Muhammad al-Muehtar as-Susi — Muhanuuad Ibn Ibrahim al-Marrakuszi —Abd al-Malik al-Balghisi — Muhammad al-HalabiII. Nurt romantyczny 249Abd al-Qadir Hasau — Abd al-Karim Ibn Sabit — Abd al-Madżid Ibn Dżaliun Al-Chijari Allal Ibn al-Haszimi al-Filali — Hasan Mufiammad al-Turajbaq — Abd al-Karim at-TabbalIII. Nowa poezja 256Muhammad al-Habib al-Firgaui — Muhammad as-Sirghini — Muhammad al-Majmuni — Ahmad al-Madżdżati — Mustafa aI-Ma'dawi — Ahmad Sabri — Abd ar-Eafi al-Dżauhari — Muhammad Banuia — Abd Allah RadziIV. Poeci francuskojęzyczni 264Mohammed Khair Eddine — Taber Bon Jalloun — Mohammed Aziz Lahbabi — Abd el-Latif Laabi
Libia (Ewa Machut - Mendecka) 271
1. Nurt tradycyjny 2711. W kręgu As-Sanusich 272Muhammad Ibn Alias-Sanusi — Falihaz-Zabiri — Ahmad at-Ta'ifi — Abd al-Rabini al-Maghbub — Abmad Ibn Idris al-Aszhab — Abd Allab as-Sunni2. Poezja odrodzonych miast 273Ahmad-asz-Szarif — szajca poetów — Ahmad Rafiq al-Mahdawi — poeta ziemi libijskiej — Ibrahim Usta Umar — patriotyzm i nostalgiaII. Nowa poezja 2841. Eksperyment romantyczny 284Radżab al-Madżiri — Sulajman Tarbah — Ali ar-Raqi'i2. Od realizmu do poezji „intelektualnej" 286Ali Sidqi Abd al-Qadir — Ali Al-Fazzani — poezja wolności intelektualnej — Muhammad Muftah al-Fajturi — poezja dziejowych przemian — Dżilani Taribszan — poezja żywiołów
Algieria (Krystyna Skarżyńska-Bocheńska) 302
I. Poezja tradycyjna w języku arabskim 304Muhammad al-Id Chalifa Mufti Zakrija — Muhammad as-Sa' id aa-Zahiri — Abu Jaazan Ibrahbn — Ramadan Hammnd — Muhammad Salih Chabszaaz — Muhammad al-Achdar as-Sa'ihiII. Romantyczna poezja w jeżyku francuskim 312Jean Amroucho — Jean SenacIII. Symbioza podwójnej inspiracji. Koronkowy ekspreajonizm J. E. Bencheikha 331IV. Pokolenie podwójnego wyobcowania 342Mohammed Dib — Henri Erea — Malek Haddad. — Baazir Al-nadada AliV. „Młodsi gniewni" spod znaku Senaca 344Malek AUoula — Momad Bourboune — Kaohid Boudjedra — Hamou Belhalfaoui — Ahmed AzzegbaghVI. „Obecność" arabskich, poetów. Nurt oficjalny 349
PROZA
Tunezja (Krystyna Skarżyńska-Bocheńska) 351
I. Opowiadanie i nowela 3511. Cyganeria z kawiarni Tahta as-Sur 351Ali ad-Du'adżi — Mahammad Bajram at-Tunusi — Muhammad al-Aribi Muhammad al-Marzuqi — opowieści i legendy Beduinów 357Od realizmu do prozy eksperymentu 359Muhammad as-Salib al-DKabiri — Mustafa al-HTarisi — Izz ad-Din al-Madani — Szams an-Nadir4. Neorealiści. Zwrot ku tunezyjskiej rzeczywistości 375Hasan Nasr- Ibn al-Id Mahmud— Abd al Qadir Ibn al-Hadżdż Nasr — Radwan al-Knni — Mabmud Tarsznuaa — Lajia Ibn Mami5. Pisarze urodzeni w latach pięćdziesiątych. Nadrealizm grupy awangardy 380Samk al-Ajjadi — Mahmud at-Tunusi — Amsijja an-Naluti6. „Nowa fala". W stronę uczuć i fantastyki 382Habib Sahai - Nafila Zahab — Ałunad Manmm — An-Nasir at-Tumi — Muhammad ad-Darwias:
II. Powieść 3881. Mahmud al-Mas'adi i filozofia życia i śmierci w jego powieściach egzystencjalistycznych 3882. Bealizm romantyczny Baszira Cłmrajjifa 3993. Nowy realizm Al-Dżabiricgo 4054. Nurt realizmu krytycznego. Powieści „z tezą" 411Mubammad al-Aziisi al-Matwi - Muhammad Raszad al-HamEawi - MuŁsin Ibn Dijaf — Abd ar-Bahmaii Aiamar — Umar Ibn Salim5. Healizm klasyczny MuŁammada Al-Miichtara Dżaunata i Al-BaeziraIbn Salamy 4186. Okres kryzysu i krytyki. Powieści lat 1966-1982 423Mustafa al-Farisi — Abd al-Madżid Atjja — Abd al-Qadir Ibn Szajeh — Miibammad Ibn Aszur7. „Nowy styl". Początki ekspresjonizniu. Eg^ystencjalistyczne debiuty 428Muhammati al-Hadi Ibn Saiib — HisKam Al-Qarawi - Hasan Nasr — Salun Abu Miza
Maroko (Jolanta Kozłowska) 437
I. Proza arabskojęzyczna — okres początkowy do 1950 437Abd al-Madżid Ibn Dżalhin — Abd ar-Kakman al-Fasi — Abniad BennaniII. Powieść w języku arabskim 440Abd al-Karim Gballab — Mubarak Ilabi — Aiimad as-Siba'i al-BakriIII. Powieść w języku francuskim 448Aiuned Sefroui — Driss Chraibi — Abdelkebir KbatibiIV. Opowiadanie w języku arabskim 453Abd al-Dżabbar as — Subajnii — Idris al-Churi — Mubammad Zaizaf — AŁmaći Sabri — Cbauuata Bannuna — Mustafa Ja'li — Muba.mmad Ibrabim Bu Alu
Libia (Ewa Machut-Mendecka) 450
1. Opowiadanie i nowela: Pormy podstawowe i dominujące 4591. Moralność i dydaktyka, w prozie prekursorów 460Za'ima al-Baruni — Abd al-Qadir Abu nanis2. Healizm rzeczywistości zasianej. Nurt- społeczno-obyczajowy 461Ali Mustafa al-Misrati — Abd Allah al-Quwajri — Baszir al-Haszimi — Jusuf asz-Szarif — Kamil Hasan al-Maqhar — Abu Sakr al-Huni — As-Sanusi al-Huni — łfiiliatiiinad Ali asa-SKuwajhidi — Mubamn.ad Bi al-Qasim al-Huiii — Husajn Nasib al-ilaliki — Chalifa Husajn Mustafa3. Realizm ludzkicli doznań. Nurt psycbologiczuo-impresyjny 472Chalifa at-Tikbali — Abd Allab al-Quwajri — Chalifa Husajn Mustafa — Muhammad al-Mislati — Jusuf asz-Szarif 4. Realizm stepu i pustyni. Realizm romantyczny 475Abd AIIab.al-Quwajri — Ibrahim al-Kuni5. Eksperymentalizm. Zapowiedź nowych kierunków 479Tendencje egzystencjalistyczne w opowiadaniacli Abd Allana al-Quwajriego 479Nurt symboliczno-ekspresyjny 480Adb Aliali al-Quwajri — Jusuf asz-Szarif — Chalifa Husajn Mustafa — AJiinad Ibrahim al-FaaihII. Powieść. Przewaga form realistycznych 484Kamil Hasan al-Maqhur — Sadiq an-Najbum — Salib as-Samisi — Chalifa Husajn Mustafa — Mardija an-Na'as — Jusuf al-Quwajri
Algieria (Krystyna Skarżyńska-Bocheńska) 492
I. Pisarze kabylscy tworzący w języku francuskim 492Mouloud Feraoun. — Halek Ouary — Mouloud Mammeri — Mourad Bora^oune Nafcile FareeII. Pisarze arabscy tworzący w języku francuskim 504Realizm romantyczny powieści Maleka Haddada 505Kateb Yacine — nowatorstwo czy mistyfikacja? Powieści „spiralne" 507Mohammed Dib — pisarz świadomej ekspresji realistycznej i symbolicznej 514Rachid Boudjedra — wybuch ekspresjonizmu 522III. Pisarze arabscy tworzący w języku arabskim 524At-Taliir Wattar — Abd al-Hamid Ibii Haddnqa
DRAMAT
Tunezja (Ewa Machut-Mendecka) 537
I. Teatr adaptacji i zapożyczeń 538II. Wczesny dramat tunezyjski — Hogomonia realizmu 5411. Dramat historyczny 541Muhammad al-llabib— Baszir al-Misinni— Abd ar-Razzaq Karabaka— Alimad Chajr ad-Din — ChaliCa as-Statibuli2. Ku współczesności. Dramat społeczno-obyczajowy 543Muhatnmad Zarruq — Abinad Chaji'ad-Dia - Ohaiifa as-Stanbuli - Ali ad-Du'adźi3. Próby nowatorstwa 545Ali ad-Du'adżi — Mahmd ul-Mas'adiIII. Dramat niepodległej Tunezji 5461. Nowy dramat realistyczny 547Dramat konfliktów historycznych 547AI-Habib Abu A'ras - Hasan az-Zirairli — Ahmad al-Qadiri - Wahid al-HadrawiDramaturgia nowej rzeczywistości 549Muhammad as-Salili al-D»abiri — Al-HaMb al-A'ras — Mustafa al-Farisi — Ałirnad Ainir2. Dramat eksperymentalny 551Jedność i tożsamość tradycji 553Jzz ad-Din al-lladani — Hasan Hamada — Samir al-Ajjadi — Mustafa al-Farisi At-Tidżani ŻaliłaDramat alegorii, symboli, i absurdu. 557Salali ad-Din Abu Dżah — Mustafa al-Farisi — At-Tidżani Żaliła — RaszsKad al-Hamzawi
Maroko (Ewa Machut-Mendecka) 560
I. Tradycje folklorystyczne i teatr improwizowany 560II. W konglomeracie wzorów. Nowy teatr Maroka 562Al>d al-Wahid asz-Szawi — Muhammad Ibn Szajch — Al-Mahdi al-Mam — Mufa annnad az-ZaghariIII. Dramat nowej epoki 5651. Dramat realistyczny 556Wokół problemów obyczajowych., społeczny clii politycznych 566Muhammad Tajrnud — Abd al-Qadir al-Badawi — MuŁammad Ahmad al-Basri - Mustafa at-Turni — Abd al-Hadi Abu Zauba — Abu Bakr a-l-Maiini — Ibrahim Bu Alu — Abd al-Qadir as-SammihNa podłożu faktów i anegdot historycznych. 568Abd Allah aaz-SzaLibia (Ewa Machut-Mendecka) 582
I. Nowy teatr libijski 583Muhammad Abd al-HadiII. Realizm i próby stworzenia dramaturgii narodowej 5841. Historia i martyrologia 584Abd Allah al-Quwajri — Maluaud Ghunajm — Al-Azliar Abu Bakr Haiuld — Abdal-Karim Cbalifa ad-Dana2. Dramat społeczno-polityczny 586Mustafa al-Amir — Abd al-Hamid ag-Sadią al-iludarab — Al-Azliar Abu Bakr Hamid - Faradż Qanau — Al-Mahdi Abu Qarin — Abd al-Easit SamadIII. Dramat eksperymentalny 588Abd Allah al-Quwajri - Muhammad al-Fajturi — Ahmud Ibraliim al-Faqih. — Al-Busajri Abd Allah — Abd Dżalil Oanldi — Al-Kilani Ann
Algieria (Ewa Machut-Mendecka) 594
I. Nowy teatr — realizm na podłożu ludowym 594Tahar Ali Szarif — Ahmad Faris — Allalu — Baszid Qsentiui-Mubji ad-Din Basztarzi — Muhammad Walad SzajchII, Dramat walki i niepodległości 601Abd al-Halim Ra'is — Kateb Yacine — Ahmcd Djclioul - Henri Karea — Kaki Abd ar-Kahman Kuwajszid
BIBLIOGRAFIA 608
INDEKS NAZWISK I TYTUŁÓW (Barbara Wrona) 013
INDEKS CZASOPISM (Barbara Wrona1) 650
LITERATURA ARABSKA W PRZEKŁADACH POLSKICH (Barbara Wrona) 652

KSIĄŻKA JEST W STANIE DOBRYM + (nieznaczne niedostatki obwolut, drobne podkreślenia ołówkiem w tekście)

Opłata za przesyłkę (wg cennika Poczty Polskiej):
Paczka PACZKA 24: 17,00 zł
Paczka PACZKA 48: 15,50
Zapraszam do przejrzenia moich pozostałych aukcji.
Gdy wylicytujesz więcej książek wysyłka łączna pozwoli Ci zaoszczędzić koszty przesyłki.

LICYTUJ ROZSĄDNIE - NIE ODWOŁUJE ZŁOŻONYCH OFERT
Wysyłka gratis
Aby otrzymać Wysyłkę Gratis, kup u DoktorSowa za co najmniej 140 zł.

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
przybliżony czas realizacji
Paczka pocztowa priorytetowa
pierwsza sztuka:
17,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1
przybliżony czas realizacji:
2 dni robocze
Paczka pocztowa ekonomiczna
pierwsza sztuka:
15,50 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1
przybliżony czas realizacji:
4 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
przybliżony czas realizacji
Odbiór osobisty
pierwsza sztuka:
0,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
-
przybliżony czas realizacji:

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury