1. Naszym klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty wraz z kosztami przesyłki na konto:

621050 1836 1000 0023 1235 5650

ING BANK ŚLĄSKI  

CELERON TRADE

Kazimierza Wielkiego 5

38-200 Jasło
 • W tytule przelewu prosimy wpisać swój login z allegro
 1. Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy od 14-21 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
 2. Zastrzegamy sobie wydłużenie terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • przy zamówieniach z usługą - szczególnie w okresach przedświątecznych
 • przy nietypowych zamówieniach
 • przy każdym wydłużeniu terminu realizacji klient otrzyma stosowaną informację drogą elektroniczną.
 1. Towar wysyłamy firma kurierską Siódemka 
 2. Koszty wysyłki opisane są na każdej aukcji ( w razie wątpliwości prosimy o kontakt) 
 3. Przy dużej ilości zamówień może się zdarzyć, że nie wszystkie produkty zostaną wysłane w jednym opakowaniu. Brakujące artykuły zostaną dosłane Państwu jak najszybciej bez żadnych dodatkowych kosztów.
 4. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.
 5. Do każdej paczki jest dołączany paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura vat .

 6. Przyjmujemy zwroty towaru w okresie 10 dni od momentu zakupu ( nie dotyczy przypadków reklamacji):

11.Jeżeli nie akceptujesz naszego regulaminu prosimy nie dokonywać zakupów na naszych aukcjach.

 

Prawo do odstąpienia od umowy.

Reklamacje

    Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
    W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
     Po wypełnieniu elektronicznego formularza Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
    Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
    Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego, będącej miejscem zakupu towaru.
    W przypadku zakupu i wysyłki towaru przez Internet, produkt należy wyłącznie reklamować wysyłając towar na adres siedziby Sprzedającego:

 

CELERON TRADE
Kazimierza Wielkiego 5
38-200 Jasło

     Każdy Klient jest obowiązany do czytelnego oznaczenia przesyłki reklamacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Dalszy bieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
    Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. W przypadku wysyłki towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
    Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
    Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
    Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
   
    Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art.180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością firmy CELERON TRADE i zostanie poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
    W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
    Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl.
    Wszelkie spory, które wynikły lub mogą wyniknąć w związku z umową łączącą Klienta ze Sprzedawcą będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.