kontakt:    Tomek Kamiński    ::    tel.: 0 500-777-222 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 17.00)


 

 

         SKLEP

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu

wwwSKLEPTUNINGpl

KOMUNIKAT

 

O NAS

O naszej firmie

F.H.U.T. "DEAL"
Tomasz Kamiński
ul. Piastowska 8
32-800 Brzesko
woj. małopolskie
NIP: 869-182-69-12
REGON: 120041339

 

Prowadzimy sprzedaż DETALICZNĄ I HURTOWĄ

 

Istniejemy od 2005 roku, co pozwoliło nam zdobyć rzeszę zadowolonych klientów oraz status Super Sprzedawcy. Współpraca z nami gwarantuje szybką i bezproblemową transakcję. W razie problemów pomoc techniczną. Towary wystawione na naszych aukcjach zawsze znajdują się w naszym magazynie.

 

 

Zapraszam do współpracy
Tomasz Kamiński

Kontakt:E-mail: skleptuning@poczta.pl
 na maile odpowiadamy tylko w dni robocze

 

Tel. kom.: +48 500 777 222 czynny w dni robocze w godz. od 9.00 do 17.00

Pamiętaj !!! kontaktując się z nami przedstaw się oprócz imienia i nazwiska swoim LOGINEM z Allegro.

Zdjęcia i opisy aukcji:

Zdjęcia przedstawiają dokładnie towar który Państwo kupują. Wykonywane są przez nas. W opisie natomiast staramy się przedstawić wszystkie cechy towaru. Staramy się unikać długich opisów, które powodują nieczytelność aukcji. Jeśli czegoś nie ma w opisie, a interesuję Cię to napisz do nas, udzielimy bardziej szczegółowej informacji.


* Opis sprzedawanych przeze mnie przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).

Zwroty i reklamacje:

 

1. Klient ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 10 dni (licząc od daty wysłania towaru - data nadania) bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony/e przed zniszczeniem na adres sklepu na koszt kupującego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz podać numer konta bankowego, na które ma zostać przekazany zwrot należności. Po otrzymaniu przesyłki sprawdzimy jej stan pod względem wyżej wymienionych warunków. Jeżeli będą spełnione odstąpienie od umowy zostanie uznane, a kwota należna zwrócona zostanie w przeciągu 21 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Jako kwotę należności podlegającą zwrotowi rozumieć należy tylko i wyłącznie wartość zwracanego towaru. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi. F.H.U.T. „DEAL” nie przyjmuje zwrotów przesłanych przesyłką za pobraniem. W przypadku niezgodności przesyłki z wyżej wymienionymi warunkami towar zostanie zwrócony na koszt klienta. Towary sprowadzane z zagranicy pod zamówienie klienta nie są objęte możliwością zwrotu bez podania przyczyny.

 

2. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z zamówionym towarem, klient musi zgłosić ten fakt w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty odebrania paczki za pośrednictwem e-mail: skleptuning@poczta.pl . Po tym czasie reklamacja z tego tytułu nie będzie uwzględniana. Towar zwracany musi być w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń mechanicznych oraz śladów użytkowania. Towar odsyła klient na swój koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej. W ciągu 3 dni po otrzymaniu przesyłki zwrotnej do klienta zostanie wysłana nowa paczka z prawidłową zawartością oraz zwrotem kosztów, jakie klient poniósł podczas odesłania towaru. Towar należy odesłać na adres sklepu. F.H.U.T. „DEAL” nie odbiera przesyłek za pobraniem lub na jej koszt. W przypadku wprowadzenia przez klienta firmy „DEAL” w błąd, odnośnie niewłaściwie przesłanego towaru paczka zostanie z powrotem odesłana na koszt klienta. Koszty przesyłek nie zostaną zwrócone.

 

3. Wszystkie prdukty sprzedawane w naszym sklepie objęte są roczną gwarancją producenta. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem e-mail: skleptuning@poczta.pl. Odpowiedź zostanie udzielona max. do 48h w dni robocze.

 

4. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki o ile uszkodzenie nie wynikło z winy firmy doręczającej. Towar zwracany musi być w oryginalnym opakowaniu, bez innych uszkodzeń mechanicznych (pod słowem innych należy rozumieć uszkodzenia nie opisane w momencie zgłaszania reklamacji) czy śladów „samodzielnych prób naprawy”. Reklamowany towar klient odsyła na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej. Reklamacja jest rozpatrywana do 14 dni. Za wyjątkiem elementów wymagających przeprowadzenia ekspertyz producenta.

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jeżeli wada towaru nastąpiła z winy klienta, np. poprzez niewłaściwy montaż lub użytkowanie towar zostanie zwrócony na koszt klienta. Koszty odesłania towaru, jakie poniósł klient nie zostaną zwrócone.

 

Reklamowany towar należy odsesłać na adres sklepu. Przesyłki odsyłane są na koszt klienta. Paczki za pobraniem lub na koszt F.H.U.T. „DEAL” nie będą odbierane.

 

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

 

6. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu. Wszystkie paczki dostarczane do klienta są bardzo dobrze zabezpieczane przed uszkodzeniem jak również rozkradzeniem zawartości. Mimo bardzo dobrych zabezpieczeń przypadki losowe zawsze mogą się zdarzyć, dlatego prosimy zawsze o sprawdzanie paczki w momencie jej dostawy i w obecności osoby dostarczającej  (kuriera, listonosza). Namawiamy również, aby skorzystać z opcji dodatkowej i wykupić do przesyłki usługę "nadanie paczki na warunkach szczególnych" (oznaczenie paczki Ostrożnie Szkło). Tylko takie paczki, w przypadku braku uszkodzeń zewnętrznych opakowania wskazującego na uszkodzenie będą podlegały reklamacji. Oczywiście w przypadku uszkodzenia zewnętrznego paczki, reklamacji podlegają wszystkie formy nadania paczki. Warunkiem przyjęciach każdej reklamacji przez nas, jest spisany na miejscu w momencie odbioru paczki protokół szkody przez kuriera. Należy dopilnować, aby protokół szkody wypełniony był przez kuriera rzetelnie, opisany był stan paczki jak również jej forma zabezpieczeń i stan zawartości. Protokół taki następnie musi być podpisany przez kuriera i adresata. Jedna kopia pozostaje u Państwa, której czytelny skan/zdjęcie należy przesłać na nasz adres mailowy skleptuning@poczta.pl. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia wraz ze skanem protokołu nasza firma składać będzie reklamację w firmie spedycyjnej. Termin rozpatrzenia reklamacji określony jest odpowiednio w regulaminie danej firmy spedycyjnej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższymi zaleceniami i dostosowanie się do nich. W przypadku nie przestrzegania powyższych reguł pozytywne rozpatrzenie reklamacji w firmie spedycyjnej może być bardzo utrudnione albo wręcz nie możliwe - co jest nie zależne od nas, lecz od firm spedycyjnych. Wówczas nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za skutki całej sytuacji spowodowane nie dopilnowaniem w wyżej wymienionym zakresie przez klienta.

 

ZASADY LICYTACJIJak przeprowadzić transakcję:

Przedmioty wystawiane na naszych aukcjach można zakupić głównie w formie "Kup Teraz", czyli wybrać żądaną ilość sztuk i kliknąć "licytuj". Czasami wystawiamy pojedyncze rzeczy w licytacji, wtedy aukcja trwa aż do jej zakończenia - wygaśnięcia. Wygrywa osoba, która zaproponuje najwyższą cenę.

Potwierdzenie transakcji:

Wymagamy potwierdzenia w formie e-mail od wszystkich użytkowników Allegro. Im szybciej zostanie do nas przesłane, tym towar szybciej znajdzie się w Państwa rękach, dotyczy to zwłaszcza przesyłek za pobraniem.Co powinno zawierać takie potwierdzenie:
-przede wszystkim wątek "potwierdzam zakup ... ".
-formę zapłaty jaką Państwo wybrali (wpłata na konto, płatne u listonosza - za pobraniem).
- jeśli w treści aukcji podane jest kilka form wysyłki, proszę o podanie która została wybrana
- UWAGA !!! jeśli adres do wysyłki jest inny niż w Allegro proszę go podać, jeśli jest taki sam proszę go NIE PODAWAĆ

Status transakcji:

Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie z reguły do 48h wyślemy do Ciebie paczkę (nie dotyczy soboty i niedzieli). W przypadku wysyłki za pobraniem paczka zostanie wysłana po otrzymaniu potwierdzenia danych w terminie j.w. Zastrzegamy sobie jednak termin realizacji zamówienia do 7 dni, jednak są to sporadyczne wyjątki. Zawsze możesz sprawdzić status przesyłki wchodząc na link przesłany do Ciebie wraz z e-mailem potwierdzającym z Allegro po wygraniu aukcji

Kto może skorzystać z opcji "kup teraz":

Z tej opcji mogą skorzystać wszystkie osoby które aktywowały swoje konto na Allegro - nie posiadają koperty

Co zrobić w przypadku aukcji prywatnej:

"Aukcja prywatna to aukcja, w której Sprzedający ogranicza możliwość licytacji do grona zaproszonych osób. Aby wziąć w niej udział, Sprzedający musi dopisać Cię do listy osób dopuszczonych do licytacji w aukcji. Możesz poprosić o to Sprzedającego za pomocą odnośnika Poproś Sprzedającego o zaproszenie do aukcji na stronie z aukcją. Po zaproszeniu możesz licytować w dowolnym momencie." W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany powyżej w celu udostępnienia opcji licytacji.

Komentarz:

Stosujemy ogólnie przyjętą zasadę na Allegro: jako kupujący pierwszy wystawiasz komentarz. Z uwagi na dużą liczbę transakcji jakie zawieramy, mamy na bieżąco bardzo dużo komentarzy do wystawienia. Dlatego też komentarze wystawiamy raz w miesiącu w okolicach 10 dnia miesiąca w formie zbiorczej. Prosimy zatem o nie upominanie się o komentarze, nikogo nie pominiemy.Jeśli coś budzi w tobie wątpliwości zanim wystawisz komentarz skontaktuj się z nami. Zaczekaj też na odpowiedź, nie zawsze siedzimy przy komputerze. U nas każdy problem można wyjaśnić, każdy jest tylko człowiekiem i czasami może coś przeoczyć.

 

 

WYSYŁKA

 

Formy wysyłki:

Paczki wysyłam zazwyczaj za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL. Przesyłki wysyłane Pocztą Polską nadawane są o godzinie 14 w dni robocze, natomiast DHL o godzinie 15 w dni robocze.

 

Poczta Polska: Koszt wysyłki podany jest w treści aukcji odpowiednio dla danego przedmiotu i ilości.

 

Przesyłka PRIORYTETOWA przy wpłacie na konto bankowe

Przesyłka PRIORYTETOWA - POBRANIOWA

Na wyraźną prośbę kupującego przesyłka priorytetowa nadana w warunkach szczególnych "Ostrożnie Szkło" - koszt ustalany jest wówczas indywidualnie.

 

DHL - firma kurierska: Koszt wysyłki podany jest w treści aukcji

 

Przesyłka przy wpłacie na konto bankowe

Przesyłka POBRANIOWA

Opcja dodatkowa - nadanie paczki w warunkach szczególnych "Ostrożnie Szkło"

 

Zmiana adresu wysyłki:

 

Chcąc dostać zakupiony towar na inny adres niż podany w Allegro należy wykonać dwie czynności. Pierwsza to podanie prawidłowego adresu w potwierdzeniu e-mail po zakupie przedmiotu. Drugą czynnością jest wprowadzenie adresu j.w. w formularzu, znajdującym się na stronie, do której link przesłany będzie po zakupie towaru. Link będzie umieszczony w wiadomości z Allegro o zakupie. Pod tym linkiem znajduje się formularz, który po wypełnieniu należy zatwierdzić. Taka czynność ma na celu zapobiegnięciu sytuacji wysyłki towaru do osób trzecich, zwłaszcza płatnych przelewem. Link o którym mowa jest generowany automatycznie i indywidualnie dla każdego klienta i każdej aukcji.

 

Pakowanie i zabezpieczenia paczki:

Wszystkie towary są sprawdzane przed wysłaniem. Towar, gdy jest wymagane najpierw zabezpieczony jest folią pęcherzykową, następnie w zależności od gabarytów pakowany do koperty lub pudełka/kartonu. Koszty pakowania i zabezpieczeń wliczone są w cenę przesyłki i zawarte w paragonie lub fakturze.

Numer konta bankowego:

Posiadamy konto Inteligo w banku PKO, numer zostaje automatycznie wysłany z Allegro po zalicytowaniu przedmiotu. Pamiętaj w tytule przelewu podaj tylko swój LOGIN z Allegro oraz numer aukcji.

Koszty wysyłki:

Zawsze podany jest w treści aukcji. W koszty wysyłki wliczone są koszty opakowania oraz zabezpieczenia przesyłki. Jeśli nie bardzo wiesz jaką przesyłkę wybrać i ile doliczyć do ceny towaru skontaktuj się z nami. W przypadku wysyłki Pocztą Polską wszystkie paczki wysyłamy PRIORYTETEM ( nie wysyłamy paczek Ekonomicznych).

O NAS

- O naszej firmie

- Kontakt

- Nasze komentarze

 

- Zdjęcia i opisy aukcji

 

- Zwroty i reklamacje

 
         ZASADY LICYTACJI

-Jak przeprowadzić 

  transakcje
 

- Potwierdzenie

  transakcji
 

- Status transakcji
 

- Kto może korzystać z

  opcji "kup teraz"
 

-Co zrobić w przypadku

  aukcji "prywatnej"
 

-Komentarz

WYSYŁKA

- Formy wysyłki

 

-Zmiana adresu wysyłki

- Pakowanie i
   zabezpieczenia paczki


- Nr konta bankowego.


   Pamietaj w tytule
   przelewu podaj swój
   login z Allegro oraz
   numer aukcji


- Koszt wysyłki

 

Naszą stronę "o mnie" odwiedziło od sierpnia 2006 roku Liczniki dla Allegro  osób.

 

Copyright © by DEAL