MAŁA PATERKA,LIŚĆ, MOSIĄDZ 7/452 (6922432270)

zakończona

opis

Galeria zdjęć

(kliknij, aby powiększyć)

Proszę Państwa!
Przed zakupem proszę o zapoznanie się z "informacjami od sprzedającego"
w zakładce pod zdjęciem.
SPRZEDAJĘ TO CO WIDAĆ NA ZDJĘCIU, SĄ TO RZECZY UŻYWANE!
MAŁA PATERKA,LIŚĆ, MOSIĄDZ
WYMIARY:
ŚREDN MAX 13 X 11 CM
WYS.MAX CM
STAN JAK NA ZDJĘCIACH.
W RAZIE USZKODZENIA PRZESYŁKI PROCEDURĘ ODSZKODOWANIA
ZAŁATWIAM OSOBIŚCIE!

PROSZĘ O KONTAKT

W RAZIE UDZIAŁU W INNYCH MOICH AUKCJACH WCELU USTALENIA WSPÓLNEJ WYSYŁKI, OPCJA "OSTROŻNIE" -DODATKOWO PŁATNA.

Wysyłka robiona jest wyłącznie przesyłka KURIER 48 (w cenie: ubezpieczenie przesyłki od straty

zniszczenia, uszkodzenia,dostawa w ciągu 48 h, powiadomienie sms o dostarczeniu, monitoring na

stronie Poczty Polskiej).

Zapraszam do obejrzenia innych moich aukcji, na których oferuję wiele dekoracyjnych przedmiotów, które uczynią Państwa dom magicznym zakątkiem.

© PanelReklamowyPrzesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Pocztex Kurier48
pierwsza sztuka:
11,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury

Reklamacja

1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji

COLETTE63 BEATA SZYMAŃSKA
ul. Korfantego 4/9
66-400 Gorzów Wlkp.
Dodatkowe informacje

REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem colett@interia pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. REKLAMACJE DOTYCZACE USZKODZENIA PRZESYŁEK: W razie uszkodzenia zawartości przesyłki podczas transportu reklamację z Ubezpieczycielem Pocztą Polską jako strona nadajaca przesyłkę załatwiamy OSOBIŚCIE. WAŻNE! W razie uszkodzenia zawartosci przesyłki, reklamację usługi transportowej mogę złosić do 7 dni od dnia odbioru (Regulamin Poczty Polskiej) Dlatego wszelkie zgłoszenia muszą być załatwione niezwłocznie po ujawnieniu przez Państwa uszkodzenia. Bardzo proszę zrobić zdjęcia a następnie wysłać mi drogą elektroniczną Potrzebne będą również dane Państwa: telefon, osoba kontaktowa do sprawy, nr konta do wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni rozpatruje wniosek o odszkodowanie. Jeśli przesyłka nie dotrze do Państwa - dysponując dowodem nadania, na Państwa zgłoszenie składamy reklamację przesyłki. Jeśli z jakiegoś powodu przesyłka nie zostanie odebrana (lub nie zadbasz o prawidłowy adres wysyłki) i wróci ona do nas,to ponowne koszty wysyłki ponosi kupujący.

Zwroty

14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Beata Szymańska
ul. Korfantego 4/9
66-400 Gorzów Wlkp.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przedmiotu, składając stosowne oświadczenie woli drogą eletroniczna lub na piśmie. pisząc na adres e-mail: colett@interia.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Szymańska Beata ul. Korfantego 4/9; 66-400 Gorzów Wlkp. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Do zwrotu towaru należy dołączyć pełne dane do przelewu. Na Nadawcy ciąży obowiązek prawidłowego opakowania na czas transportu.W przypadku odstąpienia klienta od umowy, sprzedwaca zwraca oprócz ceny zakupionego towaru, koszt przesyłki jakie poniósł klient przy zakupie towaru. KOSZT ZWROTU TOWARU POKRYWA KUPUJACY. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): Colette63 Beata Szymańska ul. Korfantego4 /9 66-400 Gorzów Wlkp Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna- sprzedaży następujących rzeczy: ...........................................................numery oferty w Allegro ...................................... Data zawarcia umowy to .............................................data odbioru przedmiotów ............................................... Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]........................................... Login Allegro: [login kupującego].............................................................. Adres: [adres kupującego]....................................................................... Data: [data odstąpienia od umowy]........................................................... Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]............................................................ Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: