LG CM1560 _ BLUETOOTH _CD_USB_FM _ MINIWIEŻA (6912252711)

zakończona
265,00 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
  • Przesyłka kurierska 14,00 zł
  • Przesyłka kurierska pobraniowa 17,00 zł
  • lokalizacja: Kalisz, Polska
  • czas wysyłki: 24 godziny

parametry

  • stan: nowy
  • faktura: Wystawiam fakturę VAT

opis

WITAMY
Regulamin
Inne moje aukcje
Dodaj do ulubionych
Komentarze
KONTAKT

E-mail: gry@gierland.pl
Informacje handlowe.: 500 182 386
Informacje o wysyłkach: 509 521 431

Kontakt telefoniczny od pn-pt w godz. 10-17

PŁATNOŚCI
Wpłata na konto
INTELIGO
50 1020 5558 1111 1402 4840 0078
Za pobraniem
OPIS AUKCJI

Przedmiotem aukcji jest nowa

MINIWIEŻA

LG CM1560


z pilotem

Bluetooth - CD - FM - USB


Strumieniowe przesyłanie muzyki
Słuchaj muzyki z różnych urządzeń za pośrednictwem systemu LG z funkcją bezprzewodowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth.


Odtwarzanie CD

Odtwarzaj ulubione płyty CD.


Odtwarzanie z nośnika USB
Muzyka prosto z pamięci USB.


Radio FM

Słuchaj ulubionych audycji


Korektor dźwięku

Dostosuj parametry dźwięku.
Panel LED wyświetla wybrany tryb odtwarzania.


Wzmacniacz

Moc 10W (5W x 2)


Wymiary

Size (SzerxWysxGłę) Jedn: 150 x 181 x 210 mm / Głośnik: 132 x 181 x 140 mm)

Waga 1.24 Kg

Rozmiar Op. (SzerxWysxGłę) 386 x 257 x 354 mm


Wejścia / Wyjścia

Audio wej. OK (Przenośne Φ3.5 / USB1)
Audio wyjś. NIE


Funkcje

FM Tuner / RDS OK (87.5MHz – 108MHz)

Equalizer OK

Losowe odtwarzanie OK

Gwarancja: LG 24 miesiące
Wystawiam FV 23%


Powered by megakomp_pl(c)2004-2­005

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
przybliżony czas realizacji
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka:
14,00 zł
kolejna sztuka:
14,50 zł
maksymalnie w paczce:
1
przybliżony czas realizacji:
2 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
przybliżony czas realizacji
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka:
17,00 zł
kolejna sztuka:
17,50 zł
maksymalnie w paczce:
1
przybliżony czas realizacji:
2 dni robocze

Dodatkowe informacje

Odbiór osobisty możliwy od pn-pt w godz. 17-18.

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT

Reklamacja

2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji

Gierland Karol Szczot
Główny Rynek 15/22
62-800 Kalisz
Dodatkowe informacje

Reklamacja z tytułu gwarancji Producenta.

Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta (chyba, że w opisie przedmiotu na aukcji określono inaczej). Czas trwania gwarancji oraz jej warunki wskazane są przez Producenta na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej danego Producenta. Gwarancja producenta nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawą rzeczy sprzedanej. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia. 

Reklamację z tytułu gwarancji Producenta można zgłosić np. telefonicznie pod numerem podanym przez Producenta na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej danego Producenta. 

Reklamację można głosić także u Sprzedającego poprzez: 

- przesłanie  reklamacji na adres e-mail : gry@gierland.pl    

- przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres:   Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, 

Reklamacja powinna zawierać:   

- dane kontaktowe składającego reklamację: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-meil   

- przedmiot reklamacji: nazwa   

- opis wady   

- datę zawarcia umowy kupna przedmiotu

- Informację, iż reklamacja składana jest z tytułu gwarancji Producenta.

Otrzymany produkt niezwłocznie prześlemy do autoryzowanego serwisu danego Producenta. 


Reklamacja z tytułu rękojmi dla konsumentów.

1. Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:  

- przesłanie  reklamacji na adres e-mail : gry@gierland.pl  

- przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego:   Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, 

Reklamacja powinna zawierać: 

- dane kontaktowe składającego reklamację: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-meil 

- przedmiot reklamacji: nazwa 

- opis wady 

- datę zawarcia umowy kupna przedmiotu 

- żądanie kupującego.  

2. Sprzedający wyłącza przed Przedsiębiorcą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.   

3. Reklamacja z tytułu wady fizycznej lub prawnej towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.    

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego lub też Sprzedający nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada jest nieistotna. 

5. Kupujący jeśli jest konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze z drugim możliwym sposobem lub sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 

6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.    

7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru kupującemu.    

8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku. Termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w pkt. 8 niniejszego regulaminu.   

9. W terminach wskazanych powyżej kupujący może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeśli konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  

10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty

14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Gierland Karol Szczot
Główny Rynek 15/22
62-800 Kalisz

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przy czym gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

2.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu drogą elektroniczną na adres e-mail : gry@gierland.pl lub drogą pocztową na adres: Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz. Oświadczenie może być złożone na formularzu. Wzór: - Adresat Gierland Karol Szczot, ul Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, tel. 500 182 386, e-mail: gry@gierland.pl — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*) — Data zamówienia (*)/odbioru (*) — Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów) — Adres konsumenta(-ów) — Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) — Data 

3.Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Może to uczynić na formularzu. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. 

4.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. 

5.Konsument ma obowiązek zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

6.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. 9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do: 

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

-w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

-w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; -o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; 

-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.