LEGO DUPLO 10583___ WYCIECZKA NA RYBY ___ NOWE (6999965723)

6 monet
zakończona
79,00 zł
sprzedaż zakończona
Dostawa
 • Allegro Paczkomaty InPost 8,60 zł
 • Allegro Kurier InPost 12,18 zł
 • Przesyłka kurierska 14,00 zł
 • lokalizacja: Kalisz, Polska
 • czas wysyłki: 24 godziny

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • marka: LEGO
 • wiek dziecka: 2 lata +
 • bohater: inny
 • seria: inne
 • materiał: plastik
 • płeć: chłopcy, dziewczynki

opis

WITAMY
Regulamin
Inne moje aukcje
Dodaj do ulubionych
Komentarze
KONTAKT
E-mail: gry@gierland.pl
Kom.: 500 182 386 w dni robocze godz. 10-17
PŁATNOŚCI
Wpłata na konto
INTELIGO
50 1020 5558 1111 1402 4840 0078
Za pobraniem
OPIS AUKCJI

Przedmiotem aukcji są fabrycznie nowe

KLOCKI

LEGO DUPLO

10583

WYCIECZKA NA RYBY

Kod producenta: 10583
Klasyfikacja wiekowa: 2-5
Powered by megakomp_pl(c)2004-2­005
Dostawa i płatność
od 8,60 zł

Lokalizacja: Kalisz, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Allegro Paczkomaty InPost Darmowy zwrot
pierwsza sztuka
8,60 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
2-3 dni robocze
Allegro Kurier InPost Darmowy zwrot
pierwsza sztuka
12,18 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
4
czas realizacji
2 dni robocze
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka
14,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka
17,50 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
2 dni robocze
Dodatkowe informacje

Odbiór osobisty możliwy od pn-pt w godz. 17-18.

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT
Reklamacja
2 lata

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

Gierland Karol Szczot
Główny Rynek 15/22
62-800 Kalisz
Dodatkowe informacje

Reklamacja z tytułu gwarancji Producenta.

Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta (chyba, że w opisie przedmiotu na aukcji określono inaczej). Czas trwania gwarancji oraz jej warunki wskazane są przez Producenta na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej danego Producenta. Gwarancja producenta nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wadę fizyczną lub prawą rzeczy sprzedanej. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia. 

Reklamację z tytułu gwarancji Producenta można zgłosić np. telefonicznie pod numerem podanym przez Producenta na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej danego Producenta. 

Reklamację można głosić także u Sprzedającego poprzez: 

- przesłanie  reklamacji na adres e-mail : gry@gierland.pl    

- przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres:   Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, 

Reklamacja powinna zawierać:   

- dane kontaktowe składającego reklamację: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-meil   

- przedmiot reklamacji: nazwa   

- opis wady   

- datę zawarcia umowy kupna przedmiotu

- Informację, iż reklamacja składana jest z tytułu gwarancji Producenta.

Otrzymany produkt niezwłocznie prześlemy do autoryzowanego serwisu danego Producenta. 


Reklamacja z tytułu rękojmi dla konsumentów.

1. Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:  

- przesłanie  reklamacji na adres e-mail : gry@gierland.pl  

- przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego:   Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, 

Reklamacja powinna zawierać: 

- dane kontaktowe składającego reklamację: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-meil 

- przedmiot reklamacji: nazwa 

- opis wady 

- datę zawarcia umowy kupna przedmiotu 

- żądanie kupującego.  

2. Sprzedający wyłącza przed Przedsiębiorcą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.   

3. Reklamacja z tytułu wady fizycznej lub prawnej towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.    

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego lub też Sprzedający nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada jest nieistotna. 

5. Kupujący jeśli jest konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze z drugim możliwym sposobem lub sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 

6. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.    

7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru kupującemu.    

8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku. Termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w pkt. 8 niniejszego regulaminu.   

9. W terminach wskazanych powyżej kupujący może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeśli konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  

10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

Gierland Karol Szczot
Główny Rynek 15/22
62-800 Kalisz

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przy czym gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

2.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu drogą elektroniczną na adres e-mail : gry@gierland.pl lub drogą pocztową na adres: Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz. Oświadczenie może być złożone na formularzu. Wzór: - Adresat Gierland Karol Szczot, ul Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, tel. 500 182 386, e-mail: gry@gierland.pl — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*) — Data zamówienia (*)/odbioru (*) — Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów) — Adres konsumenta(-ów) — Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) — Data 

3.Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Może to uczynić na formularzu. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. 

4.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. 

5.Konsument ma obowiązek zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

6.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. 9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do: 

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

-w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

-w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; -o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; 

-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

O sprzedającym
gierland
99,7%
kupujących poleca tego sprzedającego

3551

 

11

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

5,0

Dane firmy

Kontakt

 • 500 182 386
 • 509 521 431
poniedziałek - piątek
09:00 - 17:00
sobota - niedziela
zamknięte

Informacje o sprzedającym

Towar wysyłamy jedynie na terenie Polski.  

Działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem numer 29266/2004.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez Karola Szczota, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gierland, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonywanych za pośrednictwem platformy handlowej umieszczonej w domenie allegro.pl, której Operatorem jest Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W ramach platformy handlowej organizowane są transakcje oraz świadczone inne usługi związane z transakcjami, których stroną jest Gierland Karol Szczot oraz innymi Użytkownicy platformy.  

2. Sprzedającym jest Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, NIP: 618-155-96-87, REGON: 251633950, działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem numer 29266/2004, tel. kom.: 509 521 431, 500 182 386 - koszt połączenia wg stawek Twojego Operatora, e-mail: gry@gierland.pl ( dalej: Sprzedający ).  

3. Sprzedający w ramach Allegro przeprowadza większości transakcje z opcją „Kup Teraz”, w ramach której Sprzedający wystawia towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie. Zdarza się, że Sprzedający wystawia towar podlegający licytacji.  

4.  Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).  

RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

1. Zamówienie realizowane jest jeżeli w terminie 7 dni od dnia zamówienia przez Kupującego towaru nastąpi zapłata za towar lub Kupujący wyda w tym terminie dyspozycję wysłania towaru za pobraniem. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.  

2. Produkty zakupione u Sprzedającego dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy Fedex, Inpost oraz za pośrednictwem firmy Inpost w formie paczkomatów.  

3. Przy każdym wystawianym do sprzedaży towarze, w zależności od jego rodzaju, wartości i gabarytów, Sprzedający podaje możliwe sposoby dostawy towaru oraz cenę dostawy, którą musi pokryć Kupujący. Cena, jaką musi pokryć Kupujący uzależniona jest od rodzaju dostawy.  

4. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów, których dostawa do Kupującego jest odpłatna. Koszt wysyłki podawany jest  przy każdym wystawionym do sprzedaży towarze i w razie jego zakupu dodawany do ceny towaru.  

SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI ORAZ TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO  

1. Aby dokonać zakupu towaru wystawionego przez Sprzedającego za pośrednictwem platformy handlowej, umieszczonej w domenie allegro.pl należy: dokonać wyboru towaru i zaznaczyć opcję „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz”, lub zgłosić swoją ofertę w licytacji (jeżeli aukcja jest z licytacją) następnie należy wypełnić formularz tzn. dokonać wyboru sposobu dostawy tj. płatność z góry, płatność przy odbiorze lub odbiór osobisty, przy czym przy opcji „płatność z góry” należy także wskazać sposób zapłaty wraz z danymi Kupującego oraz wskazać adres dostawy, gdy ten ma być inny niż adres docelowy. Dane, które obowiązkowo należy podać to dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Należy również wybrać sposób udokumentowania sprzedaży. Jeśli Sprzedający ma wystawić fakturę VAT należy zaznaczyć to przy wypełnianiu formularzu poprzez zaznaczenie opcji „faktura VAT” i podać dodatkowo dane firmy, adres jej siedziby oraz NIP. Na koniec należy kliknąć pole „Kup teraz”, które znajduje się na dole formularza zamówienia i w ten sposób zakończyć zamówienie.  

2. Sprzedający wysyła towary codziennie w każdy dzień roboczy. Jeśli zamówienie złożone jest po godz. 12.30 wysyłanie towaru odbywa się w dniu następnym.    

SPOSÓB I TRYB ZAPŁATY  

Za zamówione u Sprzedającego  towary można zapłacić w następujący sposób:  

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, numer rachunku bankowego:  50 1020 5558 1111 1402 4840 0078  W tytule przelewu należy wpisać wyłącznie Nick Użytkownika Allegro oraz numer lub numery transakcji.  

b) zapłacić przy odbiorze towaru, przy tzw. przesyłkach za pobraniem  

c) zapłacić przy osobistym odbiorze towaru – po wcześniejszym ustaleniu odbioru towaru ze Sprzedającym  

d)  zapłacić za pośrednictwem firmy PayU. Link do regulaminu http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf  SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO  

1. Dostarczenie towaru do Kupującego następuje odpłatnie, a cena za spedycję dodawana jest do ceny towaru.  

2. Odbiór osobisty odbywa się nieodpłatnie.  

3. Kupujący może dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:  

a) Kurier  

b) Odbiór osobisty  

c) Inpost ( paczkomat)  

Prosimy w miarę możliwości o sprawdzenie w obecności kuriera, czy przesyłka tj. opakowanie i zawartość opakowania są w stanie nienaruszonym. Jeżeli w trakcie transportu powstanie szkoda lub zostanie zauważony brak, prosimy zwrócić się do kuriera o wypełnienie protokołu szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier, który na Państwa prośbę jest zobowiązany wypełnić protokół szkody. Nie jest to warunek konieczny rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

2. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.  

3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.  

4. Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu zamówienia.  

5. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.  

6. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie.  

7. Sprzedający zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.  

8. Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych, w posiadaniu których pozostaje Sprzedający.  

9. Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie miedzy innymi poprzez:- przesłanie wniosku  na adres e-mail: gry@gierland.pl- przeslanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800  10. Sprzedający, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji spowodowałoby:  ujawnienie wiadomości  zawierających informacje niejawne,zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.  

KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI    

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr  180, poz. 1495) każdy Kupujący ma możliwość oddania starego sprzętu przy zakupie nowego. Towar musi być tego samego rodzaju.  

2. Sprzęt można odesłać na własny koszt na adres Sprzedającego po uprzednim poinformowaniu.  

SYSTEM ROZTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH (ODR)  W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja  2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informuję, że chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) oraz ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.)  

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

Pozostałe informacje

Towar wysyłamy jedynie na terenie Polski. Działalność gospodarcza zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem numer 29266/2004. Szczegółowy Regulamin sklepu dostępny jest na stronie "O mnie". POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez Karola Szczota, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gierland, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonywanych za pośrednictwem platformy handlowej umieszczonej w domenie allegro.pl, której Operatorem jest Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W ramach platformy handlowej organizowane są transakcje oraz świadczone inne usługi związane z transakcjami, których stroną jest Gierland Karol Szczot oraz innymi Użytkownicy platformy. 2. Sprzedającym jest Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, NIP: 618-155-96-87, REGON: 251633950, działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem numer 29266/2004, tel. kom.: 509 521 431, 500 182 386 - koszt połączenia wg stawek Twojego Operatora, e-mail: gry@gierland.pl ( dalej: Sprzedający ). 3. Sprzedający w ramach Allegro przeprowadza większości transakcje z opcją „Kup Teraz”, w ramach której Sprzedający wystawia towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie. Zdarza się, że Sprzedający wystawia towar podlegający licytacji. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ). RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Zamówienie realizowane jest jeżeli w terminie 7 dni od dnia zamówienia przez Kupującego towaru nastąpi zapłata za towar lub Kupujący wyda w tym terminie dyspozycję wysłania towaru za pobraniem. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. 2. Produkty zakupione u Sprzedającego dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy Fedex, Inpost oraz za pośrednictwem firmy Inpost w formie paczkomatów. 3. Przy każdym wystawianym do sprzedaży towarze, w zależności od jego rodzaju, wartości i gabarytów, Sprzedający podaje możliwe sposoby dostawy towaru oraz cenę dostawy, którą musi pokryć Kupujący. Cena, jaką musi pokryć Kupujący uzależniona jest od rodzaju dostawy. 4. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów, których dostawa do Kupującego jest odpłatna. Koszt wysyłki podawany jest przy każdym wystawionym do sprzedaży towarze i w razie jego zakupu dodawany do ceny towaru. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI ORAZ TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO 1. Aby dokonać zakupu towaru wystawionego przez Sprzedającego za pośrednictwem platformy handlowej, umieszczonej w domenie allegro.pl należy: dokonać wyboru towaru i zaznaczyć opcję „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz”, lub zgłosić swoją ofertę w licytacji (jeżeli aukcja jest z licytacją) następnie należy wypełnić formularz tzn. dokonać wyboru sposobu dostawy tj. płatność z góry, płatność przy odbiorze lub odbiór osobisty, przy czym przy opcji „płatność z góry” należy także wskazać sposób zapłaty wraz z danymi Kupującego oraz wskazać adres dostawy, gdy ten ma być inny niż adres docelowy. Dane, które obowiązkowo należy podać to dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Należy również wybrać sposób udokumentowania sprzedaży. Jeśli Sprzedający ma wystawić fakturę VAT należy zaznaczyć to przy wypełnianiu formularzu poprzez zaznaczenie opcji „faktura VAT” i podać dodatkowo dane firmy, adres jej siedziby oraz NIP. Na koniec należy kliknąć pole „Kup teraz”, które znajduje się na dole formularza zamówienia i w ten sposób zakończyć zamówienie. 2. Sprzedający wysyła towary codziennie w każdy dzień roboczy. Jeśli zamówienie złożone jest po godz. 12.30 wysyłanie towaru odbywa się w dniu następnym. SPOSÓB I TRYB ZAPŁATY 1. Za zamówione u Sprzedającego towary można zapłacić w następujący sposób: a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, numer rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1402 4840 0078 W tytule przelewu należy wpisać wyłącznie Nick Użytkownika Allegro oraz numer lub numery transakcji. b) zapłacić przy odbiorze towaru, przy tzw. przesyłkach za pobraniem c) zapłacić przy osobistym odbiorze towaru – po wcześniejszym ustaleniu odbioru towaru ze Sprzedającym d) zapłacić za pośrednictwem firmy PayU. Link do regulaminu http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO 1. Dostarczenie towaru do Kupującego następuje odpłatnie, a cena za spedycję dodawana jest do ceny towaru. 2. Odbiór osobisty odbywa się nieodpłatnie. 3. Kupujący może dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru spośród następujących możliwości: a) Kurier b) Odbiór osobisty c) Inpost ( paczkomat) Prosimy w miarę możliwości o sprawdzenie w obecności kuriera, czy przesyłka tj. opakowanie i zawartość opakowania są w stanie nienaruszonym. Jeżeli w trakcie transportu powstanie szkoda lub zostanie zauważony brak, prosimy zwrócić się do kuriera o wypełnienie protokołu szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier, który na Państwa prośbę jest zobowiązany wypełnić protokół szkody. Nie jest to warunek konieczny rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 Kalisz, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 2. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów. 4. Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu zamówienia. 5. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 6. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie. 7. Sprzedający zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. 8. Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych, w posiadaniu których pozostaje Sprzedający. 9. Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie miedzy innymi poprzez:- przesłanie wniosku na adres e-mail: gry@gierland.pl- przeslanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: Gierland Karol Szczot, ul. Główny Rynek 15/22, 62-800 10. Sprzedający, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji spowodowałoby: ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób. KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495) każdy Kupujący ma możliwość oddania starego sprzętu przy zakupie nowego. Towar musi być tego samego rodzaju. 2. Sprzęt można odesłać na własny koszt na adres Sprzedającego po uprzednim poinformowaniu. SYSTEM ROZTRZYGANIA SPORÓW KONSUMENCKICH (ODR) W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informuję, że chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) oraz ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 ze zm.) 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Numer oferty:6999965723
Zgłoś naruszenie zasad