Ładowarki teleskopowe + Konserwacja Paweł Sosiński (6482878179)

zakończona
109,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • Allegro Polecony InPost 3,94 zł
 • Allegro Paczkomaty InPost 7,99 zł
 • List polecony ekonomiczny 9,00 zł
 • lokalizacja: Nowy Sącz
 • stan: nowy
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2013
 • kondycja: bez śladów używania

Ładowarki teleskopowe Poradnik operatora Paweł Sosiński

rok: 2013

stron: 238

wyd: KaBe

stan: nowa

W książce opisano w sposób przystępny budowę ładowarek teleskopowych oraz zebrano wiadomości dotyczące zasad ich eksploatacji, wymagań przepisów Urzędu Dozoru Technicznego i bezpieczeństwa pracy.

Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uprawnienia operatorów ładowarek teleskopowych, rolników, uczniów szkół rolniczych i wszystkich zainteresowanych użytkowaniem tych maszyn.


Spis treści

1. Ogólna charakterystyka ładowarek teleskopowych

1.1. Zastosowanie i uniwersalność ładowarek teleskopowych

1.2. Ogólny podział ładowarek teleskopowych

1.3. Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych

1.4. Charakterystyki techniczne wybranych ładowarek teleskopowych

1.4.1. Ładowarka teleskopowa Scorpion 7040 firmy Claas

1.4.2. Ładowarka teleskopowa obrotowa Roto 40.25 MCSS firmy Merlo

1.4.3. Ładowarka teleskopowa 535-95 firmy JCB

1.4.4. Ładowarka teleskopowa przegubowa 9530T firmy Schaffer

2. Podstawy elektrotechniki

2.1. Zastosowanie napędów elektrycznych

2.2. Instalacje elektryczne w ładowarkach teleskopowych

2.2.1. Przewody elektryczne

2.2.2. Bezpieczniki

2.3. Osprzęt elektryczny silnika spalinowego

2.3.1. Alternator

2.3.2. Rozrusznik elektryczny

2.3.3. Akumulator

3. Silniki wysokoprężne

3.1. Silnik spalinowy tłokowy

3.2. Zastosowanie silników spalinowych tłokowych

3.3. Ogólna budowa silnika wysokoprężnego

3.4. Wielkości charakteryzujące silnik spalinowy wysokoprężny

3.5. Zasada pracy silników wysokoprężnych

3.6. Główne elementy (układy) silników wysokoprężnych

3.6.1. Kadłub z głowicą

3.6.2. Układ korbowo-tłokowy

3.6.3. Układ rozrządu

3.6.4. Układ zasilania

3.6.5. Układ chłodzenia

3.6.6. Układ smarowania

3.6.7. Układ dolotowy powietrza

3.6.8. Układ odprowadzania spalin

3.7. Turbodoładowanie silników wysokoprężnych

3.8. Intercooler

3.9. Normy dotyczące emisji spalin dla ładowarek teleskopowych

4. Elementy hydrauliki

4.1. Informacje ogólne o napędach hydraulicznych

4.1.1. Podstawowe parametry napędów hydraulicznych

4.1.2. Zalety i wady napędów hydrostatycznych

4.1.3. Schemat blokowy układu hydrostatycznego ładowarek teleskopowych

4.2. Pompy hydrauliczne

4.3. Urządzenia robocze

4.4. Akumulatory hydrauliczne

4.5. Zawory w układach hydraulicznych

4.5.1. Zawory sterujące kierunkiem przepływu

4.5.2. Zawory sterujące ciśnieniem

4.5.3. Zawory sterujące natężeniem przepływu

4.6. Filtry oleju hydraulicznego

4.7. Zbiornik oleju hydraulicznego

4.8. Chłodnice oleju hydraulicznego

4.9. Połączenia elementów hydraulicznych

4.10. Układy hydrauliczne z systemem Load Sensing

5. Eksploatacja ładowarek teleskopowych

5.1. Podstawowe pojęcia

5.2. Materiały eksploatacyjne i ich dobór

5.2.1. Paliwa

5.2.2. Oleje silnikowe

5.2.3. Oleje hydrauliczne

5.2.4. Oleje przekładniowe

5.2.5. Płyny chłodzące

5.2.6. Płyny hamulcowe

5.2.7. Układy centralnego smarowania

5.3. Obsługi techniczne

5.3.1. Obsługa techniczna codzienna

5.3.2. Obsługa techniczna okresowa

5.3.3. Obsługa techniczna sezonowa

5.3.4. Obsługa techniczna transportowa

5.3.5. Obsługa techniczna magazynowa

5.3.6. Obsługa techniczna w okresie docierania

5.4. Jazda ładowarką teleskopową po drogach publicznych

5.5. Obsługa silnika spalinowego

5.5.1. Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika

5.5.2. Obsługa układu zasilania silnika ZS

5.5.3. Obsługa układu chłodzenia

5.5.4. Obsługa układu smarowania

5.5.5. Zasady prawidłowej obsługi turbosprężarki

5.6. Urządzenia kontrolne

5.7. Urządzenia zabezpieczające

5.8. Eksploatacja ładowarek teleskopowych w okresie zimowym

5.9. Typowe usterki i przyczyny niedomagań

5.10. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

5.11. Oznaczenie CE i Deklaracja Zgodności WE

6. Budowa ładowarek teleskopowych

6.1. Układy napędu zespołu jazdy ładowarek teleskopowych

6.1.1. Elementy wspólne układów napędu zespołu jazdy ładowarek teleskopowych

6.1.2. Układy hydrostatyczno-mecha­niczne

6.1.3. Układy hydrokinetyczno-mech­aniczne

6.2. Układy hamulcowe ładowarek teleskopowych

6.3. Układy skrętu

6.4. Ogumienie

6.5. Głowica obrotowa w obrotowych ładowarkach teleskopowych

6.6. Charakterystyka techniczna kabin konstrukcji ROPS/FOPS

7. Technologia robót

7.1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych

7.2. Wybrane pojęcia związane z budownictwem

7.3. Ogólne wiadomości o gruntach budowlanych

7.4. Kąt stoku naturalnego

7.5. Mechanizacja robót

7.6. Zasady organizacji robót ładowarkami teleskopowymi przy wykonywaniu prac w różnych warunkach

7.6.1. Praca ładowarką teleskopową w pobliżu linii napowietrznych elektroenergetycznyc­h

7.6.2. Przemieszczanie się ładowarkami teleskopowymi po pochyłościach

7.7. Ogólne wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

7.7.1. Jednostki ładunkowe

7.7.2. Opakowania

7.8. Wykresy obciążeń dla ładowarek teleskopowych

7.9. Ogólne wiadomości o wybranych osprzętach roboczych ładowarek teleskopowych

7.9.1. Łyżka ładowarkowa

7.9.2. Zamiatarka

7.9.3. Młot hydrauliczny

7.9.4. Platforma robocza

7.10. Techniki pracy ładowarkami teleskopowymi z wybranymi osprzętami roboczymi

7.10.1. Praca łyżką ładowarkową do prac ziemnych

7.10.2. Praca na platformie roboczej

7.10.3. Praca z widłami do palet

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

8.1. Przepisy prawne

8.2. Wypadek przy pracy

8.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

8.3.1. Środki ochrony indywidualnej

8.3.2. Szkolenia bhp

8.4. Obowiązki pracownika

8.5. Zadania PIP i PIS

8.6. Bezpieczna obsługa ładowarek teleskopowych

8.6.1. Odpowiedzialność operatorów odnośnie bezpiecznej obsługi ładowarek teleskopowych

8.6.2. Ogólne zasady postępowania i informacje bezpieczeństwa

8.7. Ochrona przeciwpożarowa

9. Przepisy dozoru technicznego

+

Konserwacja ładowarek teleskopowych Paweł Sosiński

rok: 2015

stron: 239

wyd: KaBe

stan: nowa

Wiadomości stanowiące treść niniejszej książki są wymagane od kandydatów na konserwatorów ładowarek teleskopowych w toku egzaminów. Są one też niezbędne w pracy na stanowisku konserwatora.
Książka jest adresowana do kandydatów na konserwatorów ładowarek teleskopowych oraz do innych osób związanych z ich eksploatacją.


Spis treści

Wprowadzenie
1. Przepisy dozoru technicznego
1.1. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego
1.2. Postanowienia ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
1.2.1. Dozór techniczny i formy dozoru technicznego
1.2.2. Urządzenia techniczne
1.2.3. Uprawnienia inspektora UDT
1.2.4. Przepisy karne
1.3. Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
1.4. Formy dozoru technicznego
1.4.1. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych UTB
1.4.2. Dokumentacja
1.4.3. Ogólne warunki eksploatacji UTB
1.5. Księga rewizyjna i jej zawartość
1.6. Dziennik konserwacji i szczegółowe zasady prowadzenia
1.7. Wymagania stawiane kandydatowi na konserwatora ładowarek teleskopowych
1.8. Kategorie uprawnień do konserwacji ładowarek teleskopowych
1.9. Zaświadczenia kwalifikacyjne
1.10. Naprawy i modernizacje ładowarek teleskopowych
1.10.1. Uprawnienia do napraw i/lub modernizacji
1.10.2. Tryb postępowania przy naprawach i modernizacji
1.10.3. Zawartość dokumentacji technicznej do uzgodnienia naprawy i modernizacji
1.11. Remonty
1.11.1. Wiadomości ogólne
1.11.2. Przebieg remontów
1.11.3. Remontowy przegląd okresowy
1.11.4. Remont bieżący
1.11.5. Remont średni
1.11.6. Remont kapitalny
1.12. Zastosowanie platform roboczych w ładowarkach teleskopowych
2. Wybrane wiadomości uzupełniające, niezbędne dla uczestników szkolenia
2.1. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)
2.2. Mechanika – ważniejsze pojęcia i definicje
2.3. Wytrzymałość i zmęczenie materiałów
2.4. Tolerancje i pasowania
2.5. Pomiary suwmiarką
2.6. Części maszyn i ich podział
2.6.1. Połączenia
2.6.2. Osie, wały, łożyska, sprzęgła
2.6.3. Przekładnie
3. Ogólna budowa i charakterystyka ładowarek teleskopowych
3.1. Zastosowanie i uniwersalność ładowarek teleskopowych
3.2. Ogólny podział ładowarek teleskopowych
3.3. Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych
3.4. Charakterystyki techniczne wybranych ładowarek teleskopowych
3.4.1. Ładowarka teleskopowa Scorpion 7040 firmy Claas
3.4.2. Ładowarka teleskopowa obrotowa Roto 40.25 MCSS firmy Merlo
3.4.3. Ładowarka teleskopowa przegubowa 9530T firmy Schaffer
3.5. Kabina konstrukcji ROPS/FOPS
3.6. Wybrane osprzęty robocze ładowarek teleskopowych
3.7. Wykresy obciążeń dla ładowarek teleskopowych i ich interpretacja
3.8. Silniki spalinowe wysokoprężne
3.8.1. Silniki spalinowe tłokowe
3.8.2. Ogólna budowa silnika wysokoprężnego
3.8.3. Główne elementy (układy) silników wysokoprężnych
3.9. Napęd elektryczny
3.9.1. Podstawowe pojęcia
3.9.2. Zastosowanie napędów elektrycznych
3.9.3. Instalacje elektryczne w ładowarkach teleskopowych i ich wyposażenie
3.9.4. Osprzęt elektryczny silnika spalinowego
3.10. Napęd hydrauliczny
3.10.1. Podstawowe informacje o napędach hydraulicznych i ich parametry
3.10.2. Wyposażenie układów hydraulicznych
3.11. Ogumienie
3.12. Urządzenia zabezpieczające w ładowarkach teleskopowych
4. Konserwacja wybranych ładowarek teleskopowych
4.1. Podstawowe informacje
4.2. Podstawowe informacje o materiałach eksploatacyjnych
4.3. Typowe usterki i przyczyny niedomagań
4.4. Plany konserwacji wybranych ładowarek teleskopowych
4.5. Opis wybranych czynności konserwacyjnych na podstawie wybranych instrukcji eksploatacji ładowarek teleskopowych
4.5.1. Konserwacja wysięgnika teleskopowego
4.5.2. Wybrane czynności konserwacyjne silnika spalinowego
4.5.3. Wybrane czynności konserwacyjne instalacji elektrycznej
4.5.4. Wybrane czynności konserwacyjne układów hydraulicznych
4.5.5. Wybrane czynności konserwacyjne układów hamulcowych
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy konserwacji ładowarek teleskopowych
5.1. Przepisy prawne
5.2. Obowiązki pracownika w zakresie bhp
5.3. Bezpieczna konserwacja ładowarek teleskopowych
5.3.1. Odpowiedzialność konserwatorów odnośnie bezpiecznej konserwacji ładowarek teleskopowych
5.3.2. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji
5.3.3. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji instalacji elektrycznej
5.3.4. Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji układu hydraulicznego
5.4. Ochrona przeciwpożarowa
5.4.1. Pożar i przyczyny powstawania pożarów
5.4.2. Przepisy przeciwpożarowe w trakcie wykonywania konserwacji maszyn
6. Ogólne informacje o unijnej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE
Literatura

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • Alior Bank S.A. 44 2490 0005 0000 4500 6160 8166
  • BRE BANK SA 94 1140 2004 0000 3102 5944 5201
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Allegro Polecony InPost 3,94 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Allegro Paczkomaty InPost 7,99 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Allegro Kurier InPost 12,18 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Przesyłka kurierska 14,75 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 99
List polecony ekonomiczny 9,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Pocztex Kurier48 11,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 99
Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Allegro Paczkomaty InPost 11,49 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Allegro Kurier InPost 15,68 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Przesyłka kurierska pobraniowa 21,75 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 99
Pocztex Kurier48 pobraniowy 14,20 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 99
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
E-PRZESYŁKA / Paczka48 Odbiór w Punkcie 11,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 99
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Jeśli wybrałeś formę wysyłki Allegro Polecony InPost, Allegro Kurier InPost lub Allegro Paczkomaty InPost z darmowym zwrotem, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu przedmiotu i będziesz mógł go dokonać bezpośrednio z poziomu list kupionych przedmiotów w Moim Allegro. Dodatkowo, jeśli wybrałeś Allegro Kurier InPost (za pobraniem), w cenie zawarte jest ubezpieczenie przesyłki do wartości 5.000 zł.
dodatkowe informacje
Wystawiam faktury VAT
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

Dane do przelewów: PW Halvdan Piotr Witold Cmentarna 2, 23-440 Frampol 44 2490 0005 0000 4500 6160 8166 Alior Bank Odbiór osobisty: Nowy Sącz, ul. Berka Joselewicza 8/I piętro (w razie problemów z dotarciem tel. 531158474)

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:
PW Halvdan Piotr Witold
ul. Berka Joselewicza 8/Ip.
33-300 Nowy Sącz
Polska
 
Zwroty akceptowane są do 14 dni od daty zakupu. Koszt przesyłki ponosi kupujący (nie dotyczy reklamacji)

pozostałe informacje

Towar jest na miejscu. Wysyłka realizowana jest z reguły 24h od złożonego zamówienia. W okolicach świąt warto pytać o datę wysyłki. Przy zakupie większej ilości książek jedna przesyłka przy opcji: kurier (DHL), pocztex48 Przy wyborze listu nierejestrowanego warto pamiętać, że dla takiej przesyłki nie ma awiza. List w takim przypadku powinien czekać na odbiór w placówce odpowiedniej dla adresu dostawy.