Ku poetyckiej mistyce. Wczesna twórczość Friedrich (6541393420)

zakończona
39,99 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • Paczka pocztowa ekonomiczna
 • Allegro Paczkomaty InPost
 • Przesyłka kurierska 8,00 zł
 • lokalizacja: Gdańsk
 • czas wysyłki: 24 godziny
 • stan: nowe
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2013

Ku poetyckiej mistyce. Wczesna twórczość Friedricha Hölderlina wobec Nieuwarunkowanego

Autor: Agnieszka K. Haas

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

cena: 39,99 zł

Dostawa Gratis!!!

Poezja Hölderlina (1770-1843), nazywanego „najbardziej niemieckim poetą”, stanowi nawet w jego rodzimej literaturze niewątpliwy wyjątek. Mimo istniejących przekładów także w Polsce jest znana tylko częściowo, jej wczesną fazę polski czytelnik poznawał dotąd w niewielu przekładach Andrzeja Lama. Twórczość poety, powstała w latach 1784-1795, była dotąd w badaniach literaturoznawczych omijana lub traktowana jako faza wstępna, mniej wartościowa niż wielkie hymny i elegie powstałe w latach późniejszych. Niniejsza książka przybliża wczesną twórczość Hölderlina i proponuje jej interpretację opartą na źródłach inspiracji, z których czerpał młody poeta. Jego wczesne dzieło wpisuje się w szeroki kontekst literacki, teologiczny i filozoficzny, stanowi syntezę wątków, odzwierciedlenie refleksji filozoficznej oraz religijnej. Myśl ujęta w wyszukaną formę literacką, wybieraną i modyfikowaną przez poetę od początku świadomie i systematycznie rozwijaną, zaskakuje swoją głębią i powinowactwem z twórczością późniejszą.

Ukazując obrazy jedności świata i wędrówki ku boskiej Jedni, Hölderlin dąży do skonstruowania typu mimesis, który przypominałby imitatio dei, naśladowanie Boga i procesu stwarzania przezeń świata. Czerpie z religii i filozofii, w sposobie ukazywania rzeczywistości, człowieka i transcendencji przybliżając się pod wieloma względami do mistyki. Na związek z nią wskazują także liczne źródła inspiracji poety – pisma Heraklita, Platona, neoplatonizm, Biblia i chrześcijaństwo, pietyzm, filozofia Spinozy, Jacobiego i Herdera. Nie bez znaczenia w procesie formowania się poetyckiej postawy Hölderlina były filozoficzne systemy Fichtego i Schellinga, literatura antyczna oraz mu współczesna. Poeta w swych młodzieńczych utworach zajął się ważnymi tematami, aktualizowanymi także w literaturze niemieckiej końca XVIII wieku: sposobem pojmowania Boga, człowieka i natury, poszukiwaniem Jedności w rozmaitości kosmosu i w ludzkiej jaźni. Wyrażał tęsknotę za utraconą Jednią, traktował poezję jako apokatastazę, poszukiwał przejawów transcendencji w naturze i człowieku. Idea świata jako jedności, odkrywanie szyfrów boskości w naturze, kosmosie i duszy stanowią centrum zainteresowań młodego Hölderlina, których mimo swego tragicznego losu nigdy nie porzucił.

Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział I
Od poetyckiej biografii do interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Hölderlin – biografia, konteksty, powinowactwa . . . . . . . . . . . . 23
2. Wybrane zagadnienia poruszane w badaniach historycznoliteracki­ch
nad twórczością Hölderlina. Czy teologiczno‑filozofi­czna debata w poezji
jest możliwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Polskie czytanie Hölderlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. Odbiorca przyszłości – próba nowego spojrzenia . . . . . . . . . . . . 66
Rozdział II
Mistyka i filozofia wobec Nieuwarunkowanego . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Definicje mistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2. Hölderlina idea „Kościoła walczącego”, wizje przyszłości i powrotu . . . . . . 78
2.1. Apokatastaza – w stronę pierwotnego ładu . . . . . . . . . . . . . 87
2.2. Idea Jedna – między antykiem a chrześcijaństwem . . . . . . . . . . 90
2.3. Idea Jedna: Heraklit i Wechselwirkung Hölderlina . . . . . . . . . . . 92
2.4. Idea Jedna – Wilhelm Heinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.5. „Jedno ze wszystkim, co żyje” – Hyperiona wizja Jedna . . . . . . . . 98
2.6. Bóg ukryty i unio mystica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. Mistyka i mistycyzm na przełomie XVIII i XIX w. . . . . . . . . . . . . 102
3.1. Mistyka Natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2. Gerhard Tersteegen – teologiczna dyskusja z ideą Jedna . . . . . . . . 112
3.3. Imanuel Kant: krytyka mistycyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4. Idealizm niemiecki wobec mistycyzmu . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.5. Johann Ludwig Ewald – Listy o mistyce: „fantazja poetów” a mistyka . . . . 117
4. Nieuwarunkowane a cel mistycznego poznania . . . . . . . . . . . . . 121
5. Mistyka wobec problemu kreacji literackiej . . . . . . . . . . . . . . . 123
6. Nieuwarunkowane – próba definicji . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.1. Poza granicą doświadczenia – definicja Nieuwarunkowanego według Kanta ������� 129
6.2. Nieuwarunkowane według Friedricha Heinricha Jacobiego . . . . . . . 131
6.3. „Coś do pomyślenia przez siebie” – Nieuwarunkowane
wedł­ug Friedricha Schellinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.4. Dynamiczna harmonia dysonansów – Friedrich Hölderlin . . . . . . . 141
6.4.1. Kant: konfrontacja z dowodami na istnienie Boga . . . . . . . . 142
6.4.2. Recepcja pism Jacobiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
6.4.3. Krytyka Fichtego: „jako absolutne Ja nie mam żadnej świadomości” . . . 144
6.4.4. Friedrich Schelling: „nie zawsze zgadzaliśmy się ze sobą” . . . . . . 145
7. Pisma teoretyczne Hölderlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7.1. Sąd i byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7.2. Wechselwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.3. Próba podsumowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
7.4. Nieskończone w skończoności – Nieuwarunkowane i dowody
istnienia Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Rozdział III
Przekaz szyfrów transcendencji: natura, historia, jaźń wobec Nieskończonego ������������ 157
1. Od filozofii do poezji i z powrotem . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
2. Znaki Transcendencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2.1. Natura, historia i Chrystus a kwestia nieskończoności . . . . . . . . . 161
2.2. Chrystus – mit a objawienie Absolutu w historii . . . . . . . . . . . 163
2.3. Jaźń i zjednoczenie natury z historią . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3. Mit jako przekaz najwyższej idei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.1. Historia i poezja a potrzeba „Nowej Mitologii” . . . . . . . . . . . . 170
3.2. Projekt (Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus) . . . . . . 173
4. Obraz, wizja i metafora wobec transcendencji i doświadczenia religijnego . . . 176
4.1. Od mówienia o rzeczywistości transcendentnej do obrazu
i metafory mistycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5. Przekaz transcendencji: poezja i permanentny stan nietrwałości . . . . . . . 181
6. Metafora mistyczna i obrazy Nieuwarunkowanego . . . . . . . . . . . . 185
Rozdział IV
W cieniu pietyzmu: Bóg osobowy i nieśmiertelna dusza – szkolne
wiersze Hölderlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
1. Tradycja rodzinna i szkoły klasztorne: kryzys ortodoksyjnej
teolog­ii protestanckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
1.2. Pietyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
2. Bóg‑Ojciec i Stwórca: wzorce i innowacje . . . . . . . . . . . . . . . . 198
2.1. M.G. – Meinem Gott, czyli Memu Bogu . . . . . . . . . . . . . . 202
2.2. Das Erinnern (Przypominanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
3. „Jestem i widzę blask Najwyższego” – nadzieje i ograniczenia . . . . . . . . 209
4. Wzniosła dusza – bliżej boskości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.1. Dusza: spotkanie z numinosum . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.1.1. Nieśmiertelność duszy a dowód na istnienie Boga . . . . . . . . 220
4.1.2. Przemijalność i wieczność . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
4.1.3. Postulat aktywnego działania . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4.1.4. Ani robak, ani proch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
4.1.5. W obliczu rzeczy ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . 226
4.2. Ku transcendencji: metafizyczny lot duszy . . . . . . . . . . . . . 227
4.2.1. Lot ku źródłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
4.2.1.1. Lot duszy a pytanie o kwestie moralności . . . . . . . . . 236
Rozdział V
Idea Jedna w młodzieńczych utworach Hölderlina . . . . . . . . . . . . . 243
1. Jedno a jedność i wielość świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
2. Wspólna idea, różne nazwy: Jedno w rozumieniu chrześcijańskim . . . . . . 248
3. Topos wędrowca i powrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
4. Powrót duszy do boskiego źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
5. Spotkania z bliskimi w zaświatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
6. Jedność natury – zwierciadło deitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
6.1. Nieskończoność w skończoności – jedność natury a problem panteizmu ��������� 265
7. „I w głąb zstępuje, i działa, otwiera, rozświetla”: wertykalne
kontakty z boskością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
8. Tradycja „złotego łańcucha” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
9. Niebo i ziemia – wertykalna relacja skończoności z Nieskończonym . . . . . 279
Rozdział VI
Harmonia mundi oraz immanencja transcendencji. Kosmos i jaźń . . . . . . . 285
1. Muzyka natury a jej związek ze Stwórcą . . . . . . . . . . . . . . . . 286
2. Muzyka sfer niebieskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
3. Współgranie duszy z uniwersum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
4. Miłość a muzyka duszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
5. Jedność i harmonia: Hölderlina wizja miłości . . . . . . . . . . . . . . 300
6. Miłość – praźródło jedności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
7. Harmonia w świecie i w jaźni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
7.1. Jednocząca moc spojrzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
7.2. Wertykalna dynamika rzeczywistości . . . . . . . . . . . . . . . 310
7.3. Wszechobecność i ład . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
7.4. Powinowactwo z boskością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
7.4.1. Obraz – wobec ograniczeń poznania . . . . . . . . . . . . . 314
7.4.2. Piękno zwierciadłem bóstwa . . . . . . . . . . . . . . . . 317
7.4.3. Poznanie Boga przez samopoznanie . . . . . . . . . . . . . . 318
7.5. Prawda i harmonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
7.6. Bóg w człowieku a dowód teleologiczny . . . . . . . . . . . . . . 321
7.7. Niebezpieczna idolatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
7.8. Próba przybliżenia do nieosiągalnej Prawdy . . . . . . . . . . . . . 326
7.8.1. Ograniczenie poznania i potrzeba oczyszczenia . . . . . . . . . . . 327
7.9. Wymiar horyzontalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
7.10. Powrót do jedności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
7.11. Zmienność relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
8. Anamneza jedności: Do Natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
9. Złudzenie świata i jego obraz w świadomości . . . . . . . . . . . . . . 335
9.1. Złudzenie i wędrowanie ku światu idei . . . . . . . . . . . . . . . 338
9.2. Anima mundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
9.3. Miejsce w świecie idei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Rozdział VII
Nieskończone dążenie – przestrzenie spotkania z Niewidzialnym . . . . . . . 349
1. Błędy idiolatrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
2. Słuchanie i milczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
3. Znaczenie samotności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
4. Cisza i świętość poezji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
5. Cisza: przedsmak świętości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
6. Boska obecność w ciszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
7. Przejście i początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
8. Miłość i dostąpienie spełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
9. Od śmierci do miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Rozdział VIII
Horyzontalne przejawy istnienia Nieuwarunkowanego . . . . . . . . . . . 387
1. Spotkanie z obcością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
2. „I dla innych żyję” – Hölderlina myślenie o wspólnocie i moralności . . . . . 391
3. Postulat porządku moralnego: Kant i Fichte . . . . . . . . . . . . . . 397
4. Eschatologia historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
4.1. W cieniu myśli Friedricha Oetingera . . . . . . . . . . . . . . . 402
4.2. Polityka i historia versus teologia . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
5. Hymn do ludzkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Rozdział IX
Piękno – „imię tego, co jednym jest i wszystkim” . . . . . . . . . . . . . . 417
1. Znaczenie światła w oglądzie transcendentnego Piękna . . . . . . . . . . . 419
2. Pochodzenie i miejsce przebywania Piękna . . . . . . . . . . . . . . . 424
3. Dobro i piękno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
4. Przywracanie pierwotnej jedności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
5. Obcowanie z ziemskim pięknem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
6. Poeta‑wizjoner – w drodze ku boskiej Prawdzie . . . . . . . . . . . . . . 435
6.1. Poetycka asceza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
6.2. Poezja i miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Podziękowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Aneks. Z wierszy młodzieńczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Indeks utworów Hölderlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
ISBN: 978-83-7865-105-5
Ro­k wydania: 2013
Liczba stron: 516
Format: B5

Na każdą książkę wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Książkę można odebrać osobiście w Gdańsku - Ujeścisko

Koszt dostawy jest stały bez względu na ilość zamawianych egzemplarzy!!!

wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • ING Bank Śląski S.A. 02 1050 1764 1000 0090 7480 2233
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Allegro Paczkomaty InPost
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 2-3 dni
Przesyłka kurierska 8,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 2 dni
Paczka pocztowa ekonomiczna
kolejna sztuka:
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 4 dni
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa 12,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 2 dni
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 10,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 10
przybliżony czas realizacji: 3-4 dni
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
przybliżony czas realizacji: 1 dzień
zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy
Jako konsument możesz zwrócić większość przedmiotów kupionych od Firm na Allegro (wyjątki i zasady zostały opisane na stronie Pomocy oraz w zakładce "Informacje od Sprzedającego"). Poinformuj sprzedającego o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, chyba że sprzedający wyznacza na to dłuższy termin.

Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Sprzedawca powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Jeśli wybrałeś formę wysyłki Allegro Polecony InPost, Allegro Kurier InPost lub Allegro Paczkomaty InPost z darmowym zwrotem, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zwrotu przedmiotu i będziesz mógł go dokonać bezpośrednio z poziomu list kupionych przedmiotów w Moim Allegro. Dodatkowo, jeśli wybrałeś Allegro Kurier InPost (za pobraniem), w cenie zawarte jest ubezpieczenie przesyłki do wartości 5.000 zł.
dodatkowe informacje
Wystawiam faktury VAT

dane sprzedawcy

Witam Wszystkich!!! Prowadzę legalną, zarejestrowaną działalność gospodarczą. Od 2000 roku zajmuję się handlem książkami. Książki pozyskuję bezpośrednio z wydawnictw co gwarantuje im niską i bardzo konkurencyjną cenę. Sprowadzam także książki pod zamówienia indywidualne. Przy zakupach większych ilości możemy negocjować cenę. Na wszystkie książki wystawiamy paragon lub fakturę. Realizuję zamówienia dla wszystkich podmiotów instytucjonalnych, szkół, bibliotek, urzędów itd., którym sprzedajemy na wydłużony termin płatności. W sprawach zamówień dla instytucji proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów. Wszystkie książki wysyłamy dobrze zabezpieczone w kopertach bąbelkowych. Jeżeli poszukują Państwo jakiejś książki, a nie ma jej na moich aukcjach proszę o kontakt. W krótkim czasie ustalę czy dany tytuł jest osiągalny. Zapraszam Wszystkich na moje aukcje i do zakupów. kkc3@wp.pl, tel. 784-594-749 KAROLA : kkc32 ING Bank Śląski S.A. 02 1050 1764 1000 0090 7480 2233