KRZESŁO METALOWE K85 SALON KUCHNIA DOM kremowe (6909585272)

do wyczerpania przedmiotów
cena kup teraz
232,00 zł
z 1000 sztuk
Koszty dostawy
 • Przesyłka kurierska gratis
 • Przesyłka kurierska pobraniowa 10,00 zł
 • lokalizacja: Bydgoszcz, Polska

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Wystawiam fakturę VAT
 • liczba krzeseł w zestawie: 1
 • montaż: meble do samodzielnego montażu
 • materiał obicia: skóra sztuczna
 • kolor obicia: odcienie beżu
 • szerokość mebla (cm): 42 [cm]
 • szerokość siedziska (cm): 42 [cm]
 • wysokość siedziska (cm): 46 [cm]
 • wysokość mebla (cm): 100 [cm]
 • głębokość mebla (cm): 56 [cm]

opis

KRZESŁO  METALOWE K85

CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY

Szerokość  42 cm

Głębokość  56 cm

Wysokość  Siedziska  46 cm

Wysokość  Krzesła 100 cm

MATERIAŁ

STAL CHROMOWANA/EKOSKÓRA

KOLOR

CIEMNY KREMOWY

Pytania proszę kierować na adres

MEBLESZCZEPAN3@WP.PL

TELEFON  KONTAKTOWY : 602 716 302

SKLEP

Bydgoszcz

ul. Szajnochy 3

( 1 piętro przy firmie " R - R " )

TEL / FAX : ( 052 ) 348 50 49

KOM :602 716 302 

JEŚLI  MASZ  DODATKOWE  PYTANIA  DOTYCZĄCE  AUKCJI  SKONTAKTUJ  SIĘ  ZE  SPRZEDAWCĄ

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Odbiór osobisty po przedpłacie
pierwsza sztuka:
0,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
-
Przesyłka kurierska
pierwsza sztuka:
gratis
kolejna sztuka:
gratis
maksymalnie w paczce:
2

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
Przesyłka kurierska pobraniowa
pierwsza sztuka:
10,00 zł
kolejna sztuka:
2,00 zł
maksymalnie w paczce:
2

Płatności

Faktura

Wystawiam fakturę VAT

Gwarancja

12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

12 miesięcy

Reklamacja

1 rok

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji

P.H.U.P. SZCZEPAN MARCIN SZCZEPANSKI
SZAJNOCHY 3
85-738 BYDGOSZCZ
Dodatkowe informacje

 §5 REKLAMACJA  


1. Prawo do zgłoszenia sprzedającemu reklamacji ma wyłącznie kupujący  (strona umowy).  


2. Reklamacji podlegają wady fizyczne rzeczy, które powstały w wyniku  przyczyn tkwiących już poprzednio w rzeczy sprzedanej lub wady inne  powstałe z winy sprzedającego;  


3. Reklamacji u sprzedającego nie podlegają uszkodzenia mechaniczne  rzeczy które powstały w wyniku transportu, załadunku lub ułożenia albo  wynikające z innych czynności podejmowanych przez przewoźnika lub jego  przedstawiciela w celu realizacji dostawy a także powstałe z winy  kupującego;  


4. Reklamacji nie podlegają rzeczy których wady opisane były w ofercie i  o których wiedział lub miał możliwość przed zakupem dowiedzieć się  kupujący;  


5. Reklamacji uszkodzeń mechanicznych ujawnionych po dostawie towaru  przez przewoźnika do końcowego odbiorcy, podlegają przedmioty co do  których kupujący przedstawi sprzedającemu stanowisko przewoźnika w  którym przewoźnik skutecznie wykaże kupującemu brak swojej winy w  uszkodzeniu towaru w wyniku transportu, załadunku lub ułożenia albo  wynikające z innych czynności podejmowanych przez przewoźnika lub jego  przedstawiciela w celu realizacji dostawy, a także wady tkwiące w samej  rzeczy lub powstałe z winy sprzedającego;  


6. Okres podlegania towaru reklamacji określony jest indywidualnie dla  każdego wystawionego przedmiotu w ofercie i zależy od długości  udzielonej sprzedawcy gwarancji przez producenta; w braku takich danych  okres skorzystania z prawa do rękojmi mija dla konsumentów po upływie 12  miesięcy od daty dostarczenia im towaru;  


7. Reklamację zgłasza kupujący sprzedającemu pisemnie (list polecony  zwykły) opisując cechy przedmiotu które sprawiają, że przedmiot stracił  właściwości prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania,  przyczyny i okoliczności ujawnienia się wady – załączając do opisu  zdjęcia tego przedmiotu, a w przypadku wad fizycznych (odpryski,  złamania, pęknięcia itp.) dodatkowo informację o podjętych czynnościach  wyjaśniających powstanie wad z dostawcą wraz z oświadczeniem dostawcy;  oraz propozycję załatwienia reklamacji (obniżenie ceny, wymiana towaru  na nowy  


8. W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego  sprzedający wskaże kupującemu dalsze kroki reklamacyjne, w tym czy  należy przedmiot dostarczyć sprzedającemu do analizy lub czy należy  uzupełnić informacje zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym lub że  reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia bez konieczności  uzupełnienia informacji;  


9. Sprzedający za wady przedmiotu odpowiada na zasadach rękojmi również w  stosunku do kupującego nie będącego przedsiębiorcom a będącym  konsumentem w rozumieniu przepisów kc;  


10. W przypadku otrzymania przez kupującego od sprzedającego  dokumentacji gwarancyjnej, kupujący może reklamację zgłosić gwarantowi  lub skorzystać z prawa rękojmi i reklamację zgłosić sprzedawcy;

  

11. W przypadku skorzystania przez kupującego z gwarancji i odmowie  gwaranta wykonania swoich obowiązków, kupujący może skorzystać z rękojmi  i zgłosić reklamację sprzedającemu;  


12. W ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty udzielenia sprzedającemu  uzupełniających informacji lub od daty dostarczenia mu towaru do analizy  sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i sposobie jej realizacji  lub o odmowie uznania reklamacji podając krótkie uzasadnienie swojej  decyzji;  


13. Reklamowany towar podlegający bezpośredniej analizie przez  sprzedającego, kupujący przesyła sprzedającemu na koszt sprzedawcy,  zabezpieczając go na czas transportu w sposób uniemożliwiający powstanie  nowych uszkodzeń lub pogłębienia się wady; koszt ten jest jednak  zwracany przez kupującego sprzedającemu w przypadku uznania reklamacji  za bezzasadną; towar zbadany i nieuznany za podlegający reklamacji  zostaje odesłany kupującemu na jego koszt;  


14. W przypadku nieodebrania przez kupującego, nieuznanego w reklamacji  przez sprzedającego towaru za wadliwy z przyczyn tkwiących po stronie  samego towaru lub z winy sprzedającego, przechowanie tego towaru odbywa  się na koszt kupującego;  


15. W przypadku uznania reklamacji przez sprzedającego za uzasadnioną,  sprzedawca wykona reklamację zgodnie z żądaniem kupującego w terminie  nie dłuższym niż 30 dni od daty potwierdzenia uznania reklamacji;  


16. Kupujący będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi do  reklamacji wadliwego towaru, którego wady powstały z przyczyn leżących  po stronie towaru, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie  po jej wykryciu, a w wypadku kiedy miał obowiązek zbadać rzecz przy  odbiorze, traci te uprawnienia jeżeli niezwłocznie od daty odebrania  rzeczy od przewoźnika o tym na piśmie pod rygorem nieważności nie  zawiadomił sprzedającego. Prawo to nie zwalnia kupującego z obowiązku  wyjaśnienia ujawnionych uszkodzeń mechanicznych z przewoźnikiem; 

Zwroty

14 dni

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Adres do zwrotu

P.H.U.P. SZCZEPAN MARCIN SZCZEPANSKI
SZAJNOCHY 3
85-738 BYDGOSZCZ

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący
Dodatkowe informacje

 §6 USTALENIA OGÓLNE


1. Rozwiązanie zawartej umowy sprzedaży może nastąpić jedynie na  podstawie zgodnego oświadczenia stron złożonego pod rygorem nieważności  na piśmie:


2. W przypadku zwrotu towarów zakupionych przez kupującego na podstawie  uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu, zwrot kwoty zapłaconej  sprzedającemu następuje w terminie 14 dni liczonych od następnego dnia  roboczego występującego po dacie odebrania mebli przez sprzedającego na  wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy. Zwrot pieniędzy następuje  wyłącznie po sprawdzeniu towaru przez sprzedającego i braku zastrzeżeń  co do ich stanu;


3. Sprzedawca nie odbiera zwrotów wcześniej nieuzgodnionych , po  uzgodnieniu ze sprzedającym przy odstąpieniu od umowy towar można  odesłać przesyłką pobraniową.


4. Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres podany przez  sprzedawcę


P.H.U.P. SZCZEPAN MARCIN SZCZEPANSKI SKLEP 

UL : SZAJNOCHY 3 

85 – 738 BYDGOSZCZ 

TEL : 602716302  


Przesyłki wysłane na inny adres nie będą odbierane i na koszt nadawcy  odsyłane do niego.  


5. W przypadku kiedy kupującym jest podmiot gospodarczy, w sprawach  uprawnień kupującego, w szczególności prawa do rękojmi i zwrotu towaru  oraz odstąpienia od umowy mają zastosowanie przepisy dotyczące umów zawieranych między przedsiębiorcami;