Kodeksy Egzamin Radcowski/Adwokacki (6922424127)

zakończona
50,00 zł
sprzedaż zakończona
Koszty dostawy
  • PACZKA W RUCHu 9,99 zł
  • Paczka pocztowa ekonomiczna 15,00 zł
  • Paczka pocztowa priorytetowa 16,00 zł
  • lokalizacja: Warszawa, Polska

parametry

  • stan: używany
  • faktura: Nie wystawiam faktury
  • okładka: miękka
  • rok wydania (xxxx): 2016
  • kondycja: bez śladów używania

opis

Zestaw kodeksów, który pomógł mi zdać egzamin radcowski w 2017 roku. W skład wchodzą cztery książki: część karna, cywilna, gospodarcza i administracyjna. Stan prawny na 31 października 2016 roku.

CZĘŚĆ KARNA:

1. kodeks karny

2. kodeks postępowania karnego

3. kodeks karny wykonawczy

4. kodeks karny skarbowy

5. kodeks wykroczeń

6. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

7. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

8. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

9. ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

10. ustawa o opłatach w sprawach karnych

11. ustawa o świadku koronnym

CZĘŚĆ CYWILNA

1.  kodeks cywilny

2. kodeks rodzinny i opiekuńczy

3. kodeks postępowania cywilnego

4. prawo prywatne międzynarodowe

5. ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

6. ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

7. ustawa o księgach wieczystych i hipotece

8. ustawa o własności lokali

9. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC

10. ustawa o gospdoarce nieruchomościami

11. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

12. ustawa o prawach konsumenta

13. ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

14. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

CZĘŚĆ GOSPODARCZA

1. kodeks spółek handlowych

2. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

3. ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

4. prawo zamówień publicznych

5. ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

6. prawo własności przemysłowej

7. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

8. ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

9. prawo restrukturyzacyjne

10. prawo upadłościowe

11. prawo wekslowe

12. prawo czekowe

13. ustawa o obligacjach

14. rawo o stowarzyszeniach

15. prawo spółdzielcze

16. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

17. ustawa o fundacjach

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

1. Konstytucja RP

2. kodeks postępowania administracyjnego

3. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

4. prawo o ustroju sądów administracyjnych

5. prdynacja podatkowa

6. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

7. ustawa o samorządzie gminnym

8. ustawa o samorządzie powiatowym

9. ustawa o samorządzie województwa

10. ustawa o zwiazkach metropolitalnych

11. ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

12. prawo o adwokaturze

13. regulamin wykonywania zawodu adwokata

14. Kodeks Etyki Adwokackiej

15. ustawa o radcach prawnych

16. regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

17. Kodeks Etyki Radcy Prawnego

i inne

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
PACZKA W RUCHu
pierwsza sztuka:
9,99 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1
Paczka pocztowa ekonomiczna
pierwsza sztuka:
15,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1
Paczka pocztowa priorytetowa
pierwsza sztuka:
16,00 zł
kolejna sztuka:
0,00 zł
maksymalnie w paczce:
1

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury