KATARZYNA SZYMON STYGMATYCZKA+ 2 CIEKAWE PŁYTY DVD (6541469961)

zakończona
19,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Koszty dostawy
 • List ekonomiczny 1,70 zł
 • List priorytetowy 2,30 zł
 • List polecony ekonomiczny 4,20 zł
 • lokalizacja: Gdynia
 • stan: nowy
 • waga (z opakowaniem): 0.30 [kg]
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2012
 • kondycja: bez śladów używania
***
Polecam do sprzedaży bardzo wartościową, nową książkę (144 str.) pt.
 "Katarzyna Szymon - polska stygmatyczka - 
 życie i świadectwa kapłanów, lekarzy, pielgrzymów" 
 z załączonymi 2 płytami DVD ( 5 zdjęcie): 
PIERWSZA PŁYTA DVD : "na żywo" z dokumentalnymi nagraniami orędzi i filmem
 przedstawiającym ekstazę Katarzyny Szymon 
DRUGA PŁYTA DVD : Godzinny film dokumentalny pt. "MISTRZ I KATARZYNKA" 
o życiu i śmierci polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon z nagranymi świadectwami 
kapłanów, lekarzy i pielgrzymów, którym było dane poznać Katarzynę.
 ( film w 10 wersjach językowych oraz w wersji polskiej dla niesłyszących ) 
. oraz zalaminowanym modlitewnikiem z Litanią do Boga Ojca za wstawiennictwem 
 stygmatyczki Katarzyny Szymon i Koronką do Ran Pana Jezusa (4 zdjecie) 
*** 
Orędzia przekazywane przez Katarzynę Szymon, są w tych czasach, które właśnie nadeszły, 
jeszcze bardziej aktualne niż wtedy, gdy powstawały. 
Są bardzo zbieżne z tym, co nauczał nasz rodak Święty Jan Paweł II, a szczególnie z tym, 
co aktualnie nauczał i o co tak pokornie prosił jego następca Papież Benedykt XVI. 
Między innymi wezwanie do pokory wiernych i kapłanów, przywrócenie Mszy Św. 
Trydenckiej, obronę życia nienarodzonych, podawanie Komunii Świętej na klęcząco i do ust, 
co nie powinno podlegać żadnej dyskusji. 
Do książki dołączono płytę DVD "Mistrz i Katarzynka" oraz drugą płytę DVD z 
oryginalnymi orędziami "na żywo", przez co książka stała się unikalnym dokumentem,
który może być pomocny także w procesie beatyfikacyjnym, o którego rozpoczęcie złożyło
pisemną prośbę już przeszło 12.000 osób (pismo przewodnie do tego pisma
 do Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Katowickiej jest na str. 121).
Załączono także świadectwa lekarskie i opisy potwierdzające cudowne uzdrowienia. 
***
Serdecznie zapraszam do zakupów

***
W razie pytań lub innych propozycji - proszę dzwonić na numer
504 158 161
***
Książkę opracował: Tadeusz Mickowski – Zawiercie
Konsultant: Ks. Roman Hoppe – Wykrot
Korekta: Ks. Henryk Suchos - Siewierz
Zakończenie i podziękowanie:
Ożóg Edward - Bielsko Biała
DODATEK – współpraca, konsultacje, korekta:
Ks. Tymoteusz Hułas – egzorcysta - Częstochowa
Pytania czytelników i odpowiedzi do I wydania książki
Wydaje się na podstawie Dekretu Papieża Pawła VI z 1966r.
Acta Apostolica Sedia /58/16 z dnia 29 grudnia 1966r.
na wieczną chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego
i Matki Bożej Niepokalanej oraz na pożytek ludzi
pielgrzymujących do wieczności i błądzących po bezdrożach „tego świata”
Wydanie II poszerzone i uzupełnione ofiarowane
Panu Jezusowi Królowi Miłosierdzia oraz Matce Bożej Miłosierdzia
w Święto Miłosierdzia Bożego
Niedziela – 15 kwietnia 2012 r.
***

SPIS TREŚCI

WSTĘP DO WYDANIA II 4
1. Przedmowa do wydania pierwszego z 2005r. 5
2. Kim była Katarzyna Szymon 8
3. Dzieciństwo 10
4. Stygmaty 11
5. Ciągła wędrówka - Droga Krzyżowa 11
6. Niezwykłe spotkanie z bł. Ojcem Świętym Janem Pawłem II 12
7. Błogosławiona śmierć 12
8. Podsumowanie 12
9. Wybrane ekstazy 14
10. Mówi Ojciec Pio 19
I. ŚWIADECTWA KAPŁANÓW 23
II. ŚWIADECTWA I DIAGNOZY LEKARZY 41
III. ŚWIADECTWA OSÓB, U KTÓRYCH MIESZKAŁA 48
IV. ŚWIADECTWA INNYCH OSÓB 62
V. LISTY I PODZIĘKOWANIA 83
VI. ZAKOŃCZENIE - Ożóg Edward - Bielsko Biała 103
VII. DODATEK – pytania czytelników do I wydania książki 105
1. Skromność ubiorów (Księga Powtórzonego Prawa 20,9) 106
2. Sprawa posłuszeństwa - wypowiedzi Świętych i błogosławionych 113
3-5. Skromność, pokora, „noce duszy”, szczególne wybranie 116
6-7. Proszę Was - nie nazywajcie mnie „Czarną Madonną” 117
8-9. Godne przyjmowanie Komunii Świętej 119
VIII. PISMO DO KURII WYSŁANE PRZEZ MARTĘ GODZIEK 121
IX. TREŚĆ EKSTAZ NA ZAŁĄCZONEJ PŁYCIE DVD 122
X.RADY KATARZYNY SZYMON (przekazywane pielgrzymom) 138
XI. WAŻNE ORĘDZIA DLA ŚWIATA 139
XII. ŚWIADECTWA LEKARSKIE O CUDOWNYM ULECZENIU 141
***
WSTĘP DO WYDANIA II
Drodzy Bracia i Siostry przedkładamy drugie poszerzone wydanie książki o polskiej stygmatyczce Katarzynie Szymon. Do rychłego jej wydania zmobilizowało nas wiele spraw i wydarzeń. Chcieliśmy dać wyraz wdzięczności Jej osobie, która całe swoje życie poświęciła Panu Bogu i ludziom, wypraszając Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata, przez modlitwę i cierpienia, jakie znosiła każdego dnia, żyjąc w jedności ze swoim Mistrzem Jezusem Chrystusem. Na rynku wydawniczym skończyło się I wydanie tej książki. Nadeszło wiele zapytań o następne, zwłaszcza od tych, którzy wcześniej obejrzeli film na płycie DVD pt. „Mistrz i Katarzynka”. Film ten obejrzało także już kilkadziesiąt tysięcy internautów na całym świecie, ponieważ jest on wydany w 10 językach i można go również obejrzeć bezpłatnie na stronie www.KatarzynaSzymon.­pl . Katarzyna Szymon w sposób heroiczny odpowiedziała na orędzie Fatimy z 1917r., gdzie Matka Boża wzywała do modlitwy pokuty i ofiary, aby świat został ochroniony, od ciążącej nad nim kary Bożej za grzechy świata. Orędzia przekazywane przez Katarzynę Szymon, są w tych czasach, które właśnie nadeszły, jeszcze bardziej aktualne niz wtedy, dgy powstawały.
Dzięki Bogu za to, że jak podało w dniu 28.12.2010 r. Radio Watykańskie, w watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powstanie specjalna sekcja, która opracuje nowe kryteria dotyczące m. in. muzyki liturgicznej. Problemy poruszone wyżej zostały podjęte w artykule pt. „DOŚĆ JUŻ EKSPERYMENTÓW LITURGICZNYCH, KOŚCIÓŁ JEST MIEJSCEM CISZY I MODLITWY” ( świąteczne wydanie włoskiego dziennika „Il Giornale”) – wywiad z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Antonio Canizaresem. O tym samym, o czym mówił w tym wywiadzie kard. Antonio Canizares, już przeszło 40 lat temu mówiła Katarzyna Szymon. Jej posłannictwo zostało ujęte skrótowo w Litanii do Boga Wszechmogącego, która jest załączona do książki.
Wierzymy, że książka ta posłuży czytelnikom, jako drogowskaz w zbliżeniu się do Boga i zrozumienia Jego Dobroci, który nie szczędził sił, by ratować każdego człowieka od potępienia wiekuistego, od wpływów współczesnego świata, który często sprowadza wielu ludzi na manowce.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za rozpowszechnianie tej książki zarówno w naszej Ojczyźnie jak i na całym świecie, dla naszego wspólnego dobra.
1. PRZEDMOWA do wydania I z 2005r.
„Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7:14). Jeżeli jesteśmy bliżej Boga, to mocniej odczuwamy za­równo skutki osłabienia tej więzi, jak też to co przynosi świat. Św. Jan - ten największy z Apostołów na niwie miłości - mówi w pierwszym liście: „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego", (l J 5:19). Powiada on jeszcze więcej: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca ” (l J 2:15). Świat dzisiaj jak nigdy dotąd potrzebuje znaków.
W czasach, gdy racjonalizm, hedonizm, modernizm i postmoder­nizm daje początek coraz bardziej szkodliwym naukom potępionym przez Piusa X i innych papieży, Pan Jezus pragnie, aby Kościół Święty miał coraz więcej środków zaradczych do zwalczania tych, którzy lan­sują indyferentyzm religijny a także tych, którzy zaprzeczają:
• Nadprzyrodzoności dogmatów;
• Boskości Chrystusa, Prawdzie o Chrystusie jako Bogu i prawdziwym Człowieku (jak przekazuje to wiara i historia - Ewangelia, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i Tradycja);
• Nauce Św. Pawła, Św. Jana i Soborom: Nicejskiego, Efeskiego i Chalcedońskiego, Trydenckiego;
• Wiedzy nauczanej - Boskiej i doskonałej;
• Boskiemu pochodzeniu dogmatów i Sakramentów Kościoła - Jedynego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego ;
• Powszechności Ewangelii, danej przez Pana Jezusa dla wszyst­kich ludzi oraz jej ciągłości od początku do końca wieków;
• Doskonałości Boskiej doktryny, która jest taką samą od początku i nie może być zmieniona. Ta Boża doktryna jest Dobrą Nowiną dla wszystkich spragnionych Boga, aby mogli zbawić swoją duszę.
Fałszywy ekumenizm, postmoder­nizm i ruchy skupione wokół New Age tę doktrynę rozmywają, aby następnie zniszczyć w duszach wielu wyznawców Jezusa Chrystusa. Wiemy, iż Duch Święty nieomylnie kieruje Kościołem -Jednym, Świętym, Powszechnym i Apostolskim - jak mówimy w wyznaniu wiary.
Jednym z widocznych drogowskazów są Święci, którzy stanowią doskonały przykład do naśladowania. Błogosławiony Papież Jan Paweł II, kie­rowany natchnieniami Ducha Świętego, wyniósł na ołtarze niezwy­kłą liczbę osób będących męczennikami, bądź wykazujących hero­izm cnót i trwałe zjednoczenie z Bogiem. W historii żadnego ponty­fikatu nie było takiej ilości Świętych i błogosławionych ogłoszonych przez Kościół.
Niebo udziela także nam swych znaków, ponieważ Bóg jest Bogiem żyjących i pragnie zbawić wszystkich ludzi. Te znaki, to liczne objawie­nia prywatne, te uznane jak i te, które na takie uznanie oczekują, z pomocą których Pan Bóg pragnie ratować ludzkość tarzającą się w ba­gnie grzechu. Nie lekceważ zatem drogi czytelniku tego co może ci pomóc w zbudowaniu szczęścia wiecznego, nie zamykaj się na oczywiste znaki pochodzące z Nieba, bo one mają ci pomóc w tym, aby odnaleźć się w Bogu i postę­pować w Bożej Miłości.
Bóg posługuje się objawieniami, ponieważ zna ludzkie słabo­ści i wie, że człowiek potrzebuje znaków zmysłowych. Ważną za­sadą Chrystusa i Kościoła jest prowadzenie nas przez widzialne do niewidzialnego. Są więc znaki widzialne, to znaczy Sakramenty i Ewangelia, ale są również znaki nadzwyczajne, niewidzialne i wyjątkowe, czyli objawienia prywatne.
W hierarchii wartości w Kościele nie one są najważniejsze. Stanowią one po­moc, pobudzenie do wiary, ze względu na słabość ludzką, oraz ze wzglę­du na wizualne przyjmowanie rzeczywistości. Współcześni ludzie, na­wet dzieci, coraz bardziej żyją tym co widzą, np. telewizją i stają się niezdolni do postrzegania ponadzmysłowego. Matka Boża, z troski o nas, musi więc objawiać się częściej, aby stanowić przeciwwagę dla mediów, a przede wszystkim dla telewizji. Matka Boża w Fatimie w 1917 r. upominała ludzkość i ostrzegała przed mającymi nadejść nieszczęściami, a jednak ludzkość tych napo­mnień nie posłuchała. Proroctwa się spełniły, przyszła II wojna świa­towa i komunizm rozszerzył się na cały świat.
W 1958 r. Siostra Łucja przekazała Ojcu Augustynowi Fuentes w li­ście wstrząsający obraz sytuacji na świecie i w Kościele. Pisała tam: „Ojcze, Matka Boża jest bardzo niezadowolona, ponieważ ludzie nie wzięli sobie do serca Jej orędzi z 1917 r. Nie przejęli się nimi ani ludzie dobrzy, ani źli. Źli postępują tak jak dotychczas i nie przestrze­gają norm Niebieskich idąc szeroką drogą zatracenia, nie zwraca­jąc żadnej uwagi na grożące im kary. Proszę mi wierzyć, Ojcze, że Pan Bóg bardzo szybko ukarze świat. Będzie to wielka kara! Niech sobie Ojciec wyobrazi, ile dusz pochłonie piekło, jeśli ludzie nie będą mo­dlić się i pokutować. To właśnie jest przyczyną smutku Matki Bożej. Ojcze, proszę to wszystkim powtórzyć, że Matka Boża mówiła mi wielokrotnie: „Wiele narodów zniknie z oblicza Ziemi. Narody żyjące bez Boga będą wybranym przez Boga biczem, którym ukarze On ludzkość, jeśli my, za sprawą modlitwy i Sakramentów, nie uprosimy łaski ich nawrócenia. Cierpienie sprawia też Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odchodzenie od Boga zakonników i kapłanów. Zły duch wie, że zakonnicy i kapłani, zaniedbując swoje wspaniałe powołanie, pociągają wiele dusz do piekła. To już ostatnia chwi-la, by uniknąć kary. Do dyspozycji mamy dwa ogromnie skuteczne środki: modlitwę i ofiarę. Zły duch robi wszystko, co w jego mocy, aby wytrącić nas ze skupienia i zniechęcić do modlitwy. Albo się zbawimy, albo potępimy. Jednak, Ojcze, trzeba powiedzieć ludziom, by nie czekali na wezwanie do modlitwy ani ze strony Papieża, ani biskupów, ani proboszczów, ani przełożonych. Najwyższy czas, żeby każdy, z własnej inicjatywy, zaczął spełniać pobożne uczynki oraz odmienił swoje życie według wskazówek Matki Bożej. Zły duch chce zawładnąć duszami konsekrowanymi, starając się je demorali­zować. Próbuje skłonić ludzi, by stali się zatwardziali. Ucieka się do wszelkich możliwych podstępów, proponując nawet unowocześnienie życia religijnego. On sprawia, że życie wewnętrzne staje się jałowe, a ludzie świeccy nie chcą wyrzec się przyjemności i poświęcić się cał­kowicie Bogu. Proszę pamiętać, Ojcze, że dwie rzeczy przyczyniły się do uświęce­nia Hiacynty i Franciszka: smutek Matki Bożej i wizja piekła. Matka Boża znajduje się jakby między dwoma mieczami: z jednej strony wi­dzi ludzkość upartą i obojętną na grożące jej kary, ludzi dep­czących Sakramenty Święte, wąt­piących, ulegających zmysłowości i zmaterializowaniu, a z drugiej widzi Szatana i piekło gdzie wiele dusz może być potępionych. Matka Boża powiedziała wyraźnie: „Zbliżamy się do kresu dni". Powtórzyła mi to trzykrotnie. Za pierwszym razem powiedziała, że zły duch rozpoczął decydującą walkę, po której będzie jeden zwycięz­ca i jeden pokonany. Albo staniemy po stronie Boga, albo po stronie szatana. Za drugim razem powiedziała mi, że najważniejsze środki za­radcze dane światu to Różaniec Św. i cześć oddawana Jej Niepokalanemu Sercu. Za trzecim razem stwierdziła, że - skoro ludzie wzgardzi­li wszystkim, co do tej pory nam ofiarowała - wskazuje nam, pełna obaw, ostatnią kotwicę ratunku. Jest nią Ona sama - Jej ostatnie licz­ne objawienia, Jej łzy, orędzia dane widzącym na całym świecie.
Jeśli nie posłuchamy Jej i nadal będziemy Ją obrażać, nie uzyskamy wię­cej przebaczenia.
Musimy koniecznie, jak najszybciej zdać sobie sprawę z tej strasz­nej rzeczywistości. Tu nie chodzi o to, by ludzie się bali. Z tym we­zwaniem nie można już czekać, gdyż odkąd Maryja sprawiła, że Różaniec Św. stał się tak bardzo skuteczny, nie istnieje taki problem materialny czy duchowy, państwowy czy międzynarodowy, którego nie dałoby się rozwiązać przy pomocy naszych ofiar i Różańca Św.
Polska stygmatyczka Katarzyna Szymon, której ta książka jest poświęcona, posiadała dar przekazywania Niebieskich Orędzi. Mówili przez nią Pan Jezus, Matka Najświętsza i liczni Święci, którzy po­twierdzali trudną sytuację świata, opisaną przez siostrę Łucję z Fatimy.
Czy i teraz ludzkość zlekceważy, może ostatnie już znaki z Nieba, jakich w swoim Miłosierdziu dla naszego zbawienia pragnie udzielić Bóg i narazi się, tak jak mieszkańcy Sodomy i Gomory, którzy odrzucili wezwanie do pokuty i musieli ponieść zasłużoną karę.?
Czy postąpi tak jak mieszkańcy Niniwy, którzy potrafili się ukorzyć, odsuwając karę Bożą?
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ry­czący krąży, szukając kogo pożreć". (1P 5, 8).
Wołajmy więc za wielkim Apostołem Narodów "Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! (l Tes. 5, 19 - 21).
Niech Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty, Matka Najświętsza i Wszyscy Święci wspomagają Cię drogi Czytelniku przez wszystkie dni Twego życia. Niech każda sekunda, minuta, godzina, będą godnie spędzone na większą Cześć i Chwałę Bożą. Pamiętaj, iż „Niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu" (Św. Augustyn).
Podejmując się wydania Orędzi Pana Jezusa, Matki Najświętszej i Świętych przekazywanych przez Katarzynę Szymon, które są jedy­nie małą cząstką wszystkich przekazanych przez nią podczas licznych ekstaz, pragniemy jedynie przybliżyć to wszystko co zostało zapo­mniane, a co przekazuje Pismo Święte i nauczanie Kościoła w całej katolickiej Tradycji.
Ludzkość zmierza ku zgubie, a Bóg pragnie nas ocalić i wskazać zagrożenia w świecie i w Kościele współczesnym. Oto główna przy­czyna także tych orędzi.
aktualne niż wtedy, gdy powstawały. Dlatego, do II wydania tej książki dodano specjalny „DODATEK”, oraz załączono płytę DVD z orędziami „na żywo”, przez co książka stała się unikalnym dokumentem, który może być pomocny także w procesie beatyfikacyjnym, o którego rozpoczęcie złożyło prośbę już przeszło 12.000 osób (pismo to jest zamieszczone na str. 121). Wreszcie - co ważne - orędzia przekazywane przez Katarzynę Szymon są bardzo zbieżne z tym, co nauczał nasz rodak bł. Jan Paweł II, a szczególnie z tym, co aktualnie naucza i o co tak pokornie prosi jego następca Papież Benedykt XVI. Między innymi wezwanie do pokory wier-nych i kapłanów (jako wzór podał Św. Jana Marię Vianeya), przywrócenie Mszy Św. Trydenckiej, obronę życia nienarodzonych, podawanie Komunii Św. na klęcząco i do ust, co nie powinno podlegać żadnej dyskusji. Poza tym Ojciec Święty Benedykt XVI tak wyraźnie wzywa wszystkich do przywrócenia podczas nabożeństw śpiewu chorału gregoriańskiego, dbałości o piękno sztuki sakralnej i powrotu do Świętej Tradycji, która powinna być, jak przez wieki, ostoją i jednym z filarów naszego Kościoła.
***
NIEKTÓRE KOMENTARZE I WYPOWIEDZI OSÓB,
KTÓRE PRZECZTAŁY KSIĄŻKE LUB OBEJRZAŁY FILM
1. B ardzo dziękuję za świąteczne i noworoczne życzenia i ten ładny DVD, który już zobaczyliśmy razem z Siostrą i jedną panią, która tu mieszka. To było bardzo wzruszające słuchać i oglądać różnych ludzi, którzy nosili stygmaty Chrystusa. Taki film można zobaczyć więcej razy, bo on podnosi na duchu, dodaje siły, wzmacnia w miłości do wędrowania tu na ziemi. Pan Bóg jest wielki - większy niż nasze wyobrażenia i myśli. My możemy tylko przyjąć i wierzyć w Pana Jezusa, naszego Zbawiciela.
Serdeczne pozdrowienia (dane osobowe i adres domu zakonnego w Danii znane Redakcji)
2. Tak się składa, że widziałem już film o Katarzynce. Dostałem go na taśmie wideo zupełnie przypadkowo kilka lat temu od rodziny na Mazurach, a mieszkamy na Śląsku!!! Czyż to nie cudowny przypadek?! Bez tego przypadku dalej nie wiedziałbym o jej istnieniu.
Od tego czasu nieraz odwiedzaliśmy grób Katarzynki w Katowicach - Kostuchnie. Jest to około 10 km od miejsca, gdzie mieszkamy. Moja babka urodziła się w Studzienicach (jak Katarzynka) ur.1879 zm.1966. Mój tata urodził się w dniu 21.10. - (dzień urodzin Katarzynki) - ale 5 lat wcześniej.
Moja mama pochodzi z Pszczyny, bardzo lubiła jeździć i modlić się nad grobem Katarzynki. Ale też wcześniej nie słyszała o Katarzynce, dopiero po obejrzeniu filmu dowiedziała się o niej. Ciekawe, że (intuicyjnie) modliła się do niej tak jak się to robi przed obliczem ludzi świętych(czy błogosławionych). A przecież film oglądała tylko jeden raz.
Dziwiłem się nieco, że nie ma osób, które by wnioskowały o beatyfikację Katarzynki, ale o to jest, znalazłem Was.....
3.Witam Serdecznie!!! Kilka lat temu oglądałem ten film jako dziecko, lecz potem nie moglem go znaleźć i dopiero teraz, gdy go znalazlem zaczynam dostrzegac jego "piękno". Musze przyznać że film zrobił na mnie duże wrażenie, ale także książka, która jest jego uzupełnieniem, czytam ją po fragmencie każdego dnia. Szkoda, że nie miałem okazji poznać Katarzynki, która nie jedno życie zmieniła i potrafiła wskazać drogę życia. Oglądam ten film kilka razy i nie ukrywam łez, które pojawiają się u mnie i refleksji jaka się u mnie pojawia... dla mnie jest to film ponad czasowy. Miło że sa ludzie, ktorzy pamietają tę niezwyklą osobę i starają się, aby pamięć o niej nie zaginęła.
Gorąco pozdrawiam (osoba znana redakcji)
Oczywiście, będę ambasadorem tej sprawy i wydrukuję druczek i będę szukał osób do podpisania się pod wnioskiem. Chciałbym to robić delikatnie, bez narzucania się - ludzie winni to robić sami z pełnym przekonaniem. (osoba znana redakcji)
4.Szkoda tylko, że tak mało osób ją zna. Z pewnością wiele by tu wniosła beatyfikacja i póżniej kanonizacja tej świętej mistyczki.
Dobrze, że zamieszczacie artykuły o skromności ubiorów, bo u mnie w parafii prawie wszystkie kobiety chodzą w spodniach, a do tego jeszcze Komunia Święta podawana jest na stojąco...
Pozdrwiam i życzę błogosławieństwa Bożego
( Autor listu znany Redakcji)
5.Serdecznie dziękuję za nadesłaną płytę z załączonymi materiałami. Płyty skopiowane wraz z listami o podpisy przekazałam do tych miejsc gdzie Katarzynka jest nieznana. Rozpoczęliśmy 9-ciotygodniową nowennę o Intronizację Chrystusa Króla w naszej Ojczyżnie. Następna nowenna będzie dotyczyła powrotu tradycji komunijnej w Kościele wg. nauczania Papieża Benedykta XVI a dotycząca postawy klęczącej. Serdecznie pozdrawiam pamiętając w modlitwie, zarazem prosząc o modlitwę za mnie, abym wiernie wypełniała wolę Bożą.
6.Przez ostatnie 2.5 roku rozprowadziłem ponad 400 kopi filmu w Ottawie.
Bardzo skuteczna pomoc Kasi Szymon /ja ją tak sam nazywam/ dla osób uzaleznionych nalogiem.
Jej siostra duchowa, gdy razem jeszcze żyły na ziemi, pani Apolonia Bolek przybyła mi osobiście z pomocą w stycz 2010.
Rozmawiała ze mną w Ottawie i dn 10 stycznia wstałem uzdrowiony i z alkoholizmu i z wielu innych chorób i dolegliwości.
STANISŁAW Z OTTAWY
7. Od dziecka czułem obecność Boga i Jego Miłość....
Próbuję przekonywać ludzi do Boga i wiary w Niego , bo sam tego doświadczyłem i 
wierzę w Boga . Wierzę również w to, że Matka Boska Syna Jezusa ma w opiece 
naszą piękną i wierną Polskę . Dlatego też wierzę, że Bóg za sprawą Kasi Szymon 
dał jej Moc Wiary i nawrócenia ludzi, którzy nie wierzą w Boga , albo tych 
którzy się od Boga odwrócili. Życzę wszystkim łaski i wiary w Boga , bo Bóg 
jest naprawdę i daje nam tego zawsze świadectwo ! 
***
Polecam do sprzedaży także inne nowe książki
z serii "Poradników na czasy, które właśnie nadeszły"
które są doskonałym uzupełnieniem i poszerzeniem
przedstawionej w tej książce tematyki pt.
1. "RADY DOBREGO PASTERZA" - tom I i II
2. ŻYCIE POZAGROBOWE - Ciekawe i pouczające przekazy z Nieba
***
wysyłka gratis
metody płatności
 • PayU
 • Zwykły przelew bankowy
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 50 1020 5558 1111 1342 0170 0020
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony priorytetowy 5,50 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 20
List polecony ekonomiczny 4,20 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 20
List ekonomiczny 1,70 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 20
List priorytetowy 2,30 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 20
dodatkowe informacje