Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik mened (6483038000)

9 dni do końca
cena kup teraz
47,50 zł
Koszty dostawy
  • Paczka pocztowa ekonomiczna 9,00 zł
  • List ekonomiczny 9,00 zł
  • Paczka pocztowa priorytetowa 10,00 zł
  • lokalizacja: SANOK
  • stan: nowy
  • okładka: miękka
  • rok wydania (xxxx): 2013
  • kondycja: bez śladów używania
e-mail: sanarksiegarnia@gmai­l.com
tel: 510 092 753

Stron: 143
Format: 13x19.5 cm
Rok wydania: 2013
Oprawa: oprawa broszurowa

Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera

Gertruda Krystyna Świderska

Autorka podjęła trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, co pozostaje niewiadomym, a czego w ogóle ze sprawozdania finansowego dowiedzieć się nie można.

Publikacja, ze względu na temat, sposób podania treści, formę, logiczny wywód oraz niezwykle jasny i zrozumiały język, a także niewielką objętość (mimo ogromu materiału), nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, ale ma szanse stać się perełką na rynku wydawniczym. Na szczególne podkreślenie zasługuje koncepcja i forma opracowania.

Książk­a napisana jest w pierwszej osobie, co podnosi poradnikowy charakter. Treść została podzielona na 8 części, z których większość zamiast tytułu ma formę pytania. Są to pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego. W książce znajdą na nie odpowiedź częstokroć wzbogaconą przykładem. Walorem tego opracowania jest także język - klarowny i zrozumiały.

Autorka uczy „czytania” i rozumienia tego, co jest w sprawozdaniu finansowym, ponieważ tak to określają regulacje prawne i taką a nie inną politykę rachunkowości zastosowała firma. Wskazuje, jak przyjęte rozwiązania wpływają na obraz odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym, jak łączyć informacje z różnych elementów sprawozdania, a wreszcie jak sprawdzać, czy nie jest ono „zbyt krzywym” zwierciadłem sytuacji firmy.


Spis treści:

Od autorki

Rozdział 1. Co warto wiedzieć o firmie i skąd uzyskać informacje o jej kondycji finansowej?

1.1. Co warto wiedzieć o firmie?
1.2. Skąd uzyskać informacje o sytuacji majątkowej firmy, czyli o czym informuje bilans?
1.3. Skąd uzyskać informacje o efektach (wynikach) działalności firmy?
1.4. Gotówka czy zysk? Jak mierzyć efekty działalności firmy?

Rozdział 2. Czym jest rachunkowość?

2.1. Na czym polega sukces rachunkowości?
2.2. Dla kogo są przygotowywane informacje w rachunkowości?
2.3. Czym się zajmuje rachunkowość finansowa a czym
zarządcza (menedżerska)?

Rozdział 3. Bilans jako źródło informacji o pozycji finansowej firmy

3.1. Elementy sprawozdania finansowego
3.2. Co to jest bilans i jakie zawiera informacje?
3.3. Co to są aktywa bilansu i o czym informują liczby w nich zawarte?
3.4. Prezentacja aktywów w bilansie. O czym informuje struktura aktywów?
3.4.1. Aktywa obrotowe (bieżące)
3.4.2. Aktywa trwałe
3.4.3. Od czego zależy sposób prezentacji składników majątkowych, o czym informuje struktura aktywów?
3.4.4. W jaki sposób ustala się wartość poszczególnych składników aktywów?
3.5. Z jakiego źródła są finansowane zasoby, czyli co to są pasywa?
3.5.1. Kapitały (fundusze) własne
3.5.2. Zobowiązania (kapitały obce)
3.5.3. Prezentacja pasywów w bilansie. O czym informuje struktura pasywów?
3.6. Relacje między strukturą aktywów i pasywów
3.7. Słabe i mocne strony informacji pochodzącej z bilansu

Rozdział 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności firmy

4.1. Co wpływa na zmiany pozycji finansowej firmy?
4.2. Przychody z działalności operacyjnej
4.2.1. Czy przychodom zawsze towarzyszą wpływy środków pieniężnych?
4.2.2. Kiedy uwzględnia się przychód w rachunku zysków i strat (moment uznania przychodu)?
4.3. Koszty
4.3.1. Czy wszystkie koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wpłyną na wynik finansowy tego okresu?
4.3.2. Koszty bezpośrednio powiązane z przychodami
4.3.3. Koszty związane z działalnością firmy w okresie objętym sprawozdaniem
4.3.4. Koszty będące odzwierciedleniem zmniejszenia wartości aktywów
4.3.5. Koszty będące odzwierciedleniem podjętych przez firmę zobowiązań
4.4. Wpływ stosowanej przez firmę polityki rachunkowości na wysokość kosztów
4.4.1. W jaki sposób na wysokość kosztów zużytych zasobów wpływają stosowane w firmie metody wyceny aktywów obrotowych?
4.4.2. W jaki sposób odzwierciedlany jest w kosztach proces zużywania się rzeczowych aktywów trwałych?
4.4.3. W jaki sposób przyjęte przez firmę szacunki wpływają na wysokość kosztów i wynik finansowy?
4.5. Jakich informacji o wyniku finansowym dostarcza rachunek zysków i strat?
4.5.1. Informacje o przychodach firmy
4.5.2. Informacje o kosztach firmy
4.5.3. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych
4.5.4. Informacje o obciążeniach z tytułu podatku dochodowego i pozostałych obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego
4.5.5. Informacje o wyniku finansowym
4.5.6. Informacje o wyniku finansowym w wariancie kalkulacyjnym
4.5.7. Informacje o wyniku finansowym w wariancie porównawczym
4.6. Jak, na podstawie informacji zawartych w rachunku zysków i strat, ocenić strukturę wyniku finansowego firmy?

Rozdział 5. Jak oceniać efektywność gospodarowania?

5.1. Rentowność sprzedaży
5.2. Rentowność majątku
5.3. Rentowność kapitału własnego

Rozdział 6. Rachunek przepływów pieniężnych

6.1. Jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych?
6.2. Rachunek przepływów pieniężnych – analiza przeszłości czy przyszłości?

Rozdział 7. Jak oceniać kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego? (spojrzenie finansisty)

7.1. Wymiar finansowy działalności firmy
7.2. Proces finansowania firmy, czyli skąd pozyskać pieniądze?
7.2.1. Rentowność zainwestowanego kapitału, czyli jaka jest opłacalność ulokowanych w firmie kapitałów
7.2.2. Rola kapitału własnego
7.2.3. Rola kapitału obcego
7.2.4. Dźwignia finansowa

Rozdział 8. O czym nie informuje sprawozdanie finansowe?

Bibliografia
wysyłka gratis
metody płatności
  • PayU
  • Zwykły przelew bankowy
płatność z góry
maksymalnie w paczce
Paczka pocztowa priorytetowa 10,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Paczka pocztowa ekonomiczna 9,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
List ekonomiczny 9,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
List priorytetowy 10,00 zł
kolejna sztuka: 1,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
płatność przy odbiorze
maksymalnie w paczce
Przesyłka pobraniowa priorytetowa / Paczka24 pobranie 24,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
Odbiór osobisty 0,00 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: -
dodatkowe informacje
Nie zgadzam się na sprzedaż użytkownikom serwisów Aukro.cz oraz Aukro.ua

dane sprzedawcy

pozostałe informacje

Od 01-08-2016 do 30-10-2016 możesz nabyć tytuły po określonej przez Siebie realnej cenie. Wystarczy zaproponować cenę (mailem) za interesujący Cię tytuł* a wystawię go prześlę nr aukcji. * nie dotyczy wydawnictw: Difin, Wydawnictwo Akademickie Żak.