FEDERACJA ŚRODKOWO-EUROPEJSKA Polska Czechosłowacj (6541949374)

zakończona
14,99 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

  • stan: używany
  • okładka: miękka
  • rok wydania (xxxx): 1992

1.FEDERACJA ŚRODKOWO-EUROPEJSKA

pertraktacje polsko-czechosłowack­ie

1939-1943

Tadeusz Kisielewski

270 str

stan db/bdb

czysta

CZECHOSŁOWACKA JESIEŃ

1938

Jerzy Kozieński

Aneksja pogranicza "Sudetenland"

163 str

stan db

- 1331-

Mała Ententa – porozumienie utworzone przez Czechosłowację , Jugosławię i Rumunię . Mała Ententa zawiązana była już na początku lat 20. XX wieku na podstawie dwustronnych porozumień, ale dopiero podpisanie paktu organizacyjnego państw sygnatariuszy bloku 16 lutego 1933 roku pozwoliło połączyć Czechosłowację, Jugosławię i Rumunię więzami ściślejszymi.

Celem początkowym Małej Ententy była chęć wspólnego przeciwstawienia się rewizjonizmowi węgierskiemu , a także próbie powrotu Habsburgów na tron w Austrii lub na Węgrzech. Cele te jednak stopniowo stawały się mniej aktualne, gdyż każdy członek Małej Ententy był militarnie silniejszy od rozbrojonych po I wojnie światowej Węgier, a ewentualny powrót na tron Habsburgów z czasem stawał się coraz mniej realny.

W owym czasie każde z państw Małej Ententy miało silnego sąsiada, przeciw któremu pomoc obu partnerów byłaby pożądana, jednak takiej pomocy układy wzajemne nie przewidywały. Jugosławia obawiała się zagrożenia ze strony Włoch , Czechosłowacja – Niemiec , a Rumunia – ZSRR . Tymczasem zaś z każdym z tych potencjalnych agresorów przeciw jednemu z partnerów bloku obaj jego sojusznicy nie mieli spraw spornych: Czechosłowacja i Rumunia z Włochami, Jugosławia i Rumunia z Niemcami, a Czechosłowacja i Jugosławia z ZSRR.

Pojawiały się więc projekty i dążenia, by rozszerzyć ważność sojuszów na wszystkie przypadki, przeciw wszelkim wypadkom zagrożenia, nie tylko ze strony Węgier, ale okazało się to nierealne.

Celem "nowej" Małej Ententy było stałe uzgadnianie polityki zagranicznej wszystkich trzech państw, a także nadanie większej wagi wystąpieniom Małej Ententy jako całości na terenie międzynarodowym. Utworzone zostały Stała Rada, Rada Ekonomiczna i Sekretariat. Ta pierwsza składała się z ministrów spraw zagranicznych trzech państw, zbierała się periodycznie i dyskutowała o wspólnych interesach i wspólnej polityce wobec państw trzecich. Pakt organizacyjny miał posiadać trwałość nieograniczoną, a dotychczasowe porozumienia dwustronne zostały także przedłużone bezterminowo.

Konfederacja polsko-czechosłowack­a – koncepcja polityczna z okresu II wojny światowej propagowana przez Rząd RP na uchodźstwie . Idea ta, wspierana przez rząd Wielkiej Brytanii , nawiązywała do przedwojennych planów ustanowienia bloku państw „Międzymorza” . Początkowo częściami składowymi konfederacji miały być Polska , Czechosłowacja i Węgry .

W okresie II wojny światowej rządy niektórych państw europejskich na uchodźstwie dokonywały prób jednoczenia się w związki, które miały dać im w przyszłości gwarancję bezpieczeństwa, trwałości politycznej i gospodarczej. Odżywały koncepcje federacyjne z lat 20. i 30. XX w., które w nowych warunkach miały szansę realizacji. Wiele projektów federalistycznych można odnaleźć w programach polskich stronnictw politycznych w okresie II wojny światowej. Takie próby były dokonywane przez Polskę , Czechosłowację , Grecję i Jugosławię . Projekt federacji (konfederacji) polsko-czechosłowackiej był wstępem do odbudowy mocarstwowości i znaczenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej . Według opinii historyków układ polsko-czechosłowacki nie miał szans powodzenia. Wynikało to m.in. z antypolskiej i proradzieckiej polityki, którą prowadzili politycy czechosłowaccy oraz z tego, że od 1943 o losach świata decydowała tzw. „wielka trójka”: J. Stalin , W. Churchill i F. D. Roosevelt . Politycy ci nie chcieli jeszcze jednego uzurpatora praw do terenów europejskich, za jakiego uważano gen. Wł. Sikorskiego

/ZA WIKIPEDIĄ/

wysyłka gratis
metody płatności
płatność z góry
maksymalnie w paczce
List polecony ekonomiczny 8,70 zł
kolejna sztuka: 0,00 zł
maksymalnie w paczce: 1
dodatkowe informacje