Tutaj wydrukujesz formularz zwrotu nadpłaty. Służy on do wycofania nadpłaty z konta użytkownika w Allegro, zgodnie z zasadami z Załącznika nr 4 do Regulaminu Allegro. Podstawą zwrotu nadpłaty jest dokładne wypełnienie formularza.
Formularz Zwrotu Nadpłaty


Nazwa użytkownika:  __________________________________

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:  __________________________________

Ulica:  __________________________________

Kod:  __________________________________

Miejscowość:  __________________________________

Proszę o zwrot nadpłaty z mojego konta w Allegro. (Kwota zwrotu będzie
pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 5% nadpłaty, zgodnie
z art. 3 podpunkt B, część VI załącznika nr 4 do Regulaminu Allegro).

* Kwotę zwrotu proszę przesłać na następujące konto bankowe:
Bank: ____________________________________________ Nr rachunku: ____________________________________________ * Nie posiadam konta bankowego, chcę otrzymać kwotę zwrotu na podane przeze mnie dane adresowe.
* Posiadam tylko konto zagraniczne, chcę otrzymać kwotę zwrotu na podane
przeze mnie konto bankowe (dotyczy przelewu na konto w banku zagranicznym,
poza terytorium Polski) Bank: ____________________________________________ Nr rachunku: ____________________________________________ BIC/SWIFT: ____________________________________________ Adres Banku: ____________________________________________ Kraj Banku: ____________________________________________ Podpis: ___________________ Data: ___________________ * - niepotrzebne skreślić


Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:
Allegro.pl sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

lub faksem: 61 630 61 25