Egzamin kwalif. elektryka w pyt. i odp. + Monter (7016189652)

zakończona
105,00 zł
sprzedaż zakończona

nie było ofert kupna

Dostawa
 • Paczka48 15,50 zł
 • Pocztex Kurier48 16,50 zł
 • Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie 18,00 zł
 • lokalizacja: Łódź, Polska
 • czas wysyłki: do 2 dni

parametry

 • stan: nowy
 • faktura: Nie wystawiam faktury
 • waga (z opakowaniem): 1070 [kg]
 • okładka: miękka
 • rok wydania (xxxx): 2014
 • kondycja: bez śladów używania

opis

Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznyc­h na stanowisku eksploatacji E i dozoru D, i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym.

Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP., rzeczoznawca SEP, specjalista SEP inż. Aleksander Podbrez, rzeczoznawca SEP

Z podsumowania recenzji: …Książka stanowi bardzo cenną pomoc edukacyjną pozwalającą poszerzyć wiedzę osobom ubiegającym się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. Ogromna praca włożona przez Autora w jej napisanie zasługuje na uznanie.


•Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno 2014

•wydanie: 6

•ss. 491

•format B5

•oprawa kolorowa, foliowana


Spis treści

Wstęp

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI

1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa

1.1.1. Obwód elektryczny

1.1.2. Prąd i napięcie

1.1.3. Prawo Ohma

1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów

1.1.5. Źródła prądu elektrycznego

1.1.6. Prawa Kirchhoffa

1.1.7. Moc i energia prądu stałego. Prawo Joule'a-Lenza

1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów

1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

1.2.1. Pole magnetyczne

1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej

1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne

1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego

1.3. Prąd przemienny jednofazowy

1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego

1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją

1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów

1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego

1.4. Prąd przemienny trójfazowy

1.4.1. Układy połączeń

1.4.2. Moc prądu trójfazowego

1.5. Prądy niesinusoidalne

1.5.1. Wyższe harmoniczne

1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych

2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYC­H O NAPIĘCIU DO 1 kV

2.1. Wiadomości ogólne

2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka

2.1.2. Warunki środowiskowe

2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych

2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2.1.5. Napięcia i układy sieciowe

2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków

2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego 2.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych

2.2.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)

2.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)

2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej

2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej

2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia zapewnionego przez SELV i PELV

2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń

2.2.3. Ochrona uzupełniająca

2.2.4. Połączenia wyrównawcze ochronne

2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, wyrównawcze i uziemiające

2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające

2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych

2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki)

2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki

2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych

2.3. Ochrona przed elektrycznością statyczną

2.3.1. Elektryzowanie obiektów i wyładowania elektrostatyczne

2.3.2. Rodzaje zagrożeń elektrycznością statyczną

2.3.3. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną (ochrona antyelektrostatyczna­)

3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYC­H WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV)

3.1. Wiadomości podstawowe

3.2. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)

3.3. Środki ochrony ludzi przy uszkodzeniu

4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYC­H

4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznyc­h

4.1.1. Wiadomości ogólne

4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznyc­h 4.1.3. Prace eksploatacyjne

4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji

4.2. Elektryczne urządzenia napędowe

4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych

4.2.1.1. Silniki indukcyjne

4.2.1.2. Silniki prądu stałego

4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe

4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych

4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych

4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych

4.2.2.1. Wiadomości ogólne

4.2.2.2. Oględziny i przeglądy

4.2.2.3. Zakres badań technicznych odbiorczych dla elektrycznych urządzeń napędowych [L18]

4.2.2.4. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych, ich objawy i sposoby usuwania

4.2.2.5. Podstawowe uszkodzenia silników prądu stałego, ich objawy i sposoby usuwania

4.3. Transformatory energetyczne

4.3.1. Budowa i działanie transformatorów

4.3.2. Eksploatacja transformatorów

4.3.3. Typowe zakłócenia i uszkodzenia transformatorów

4.4. Stacje elektroenergetyczne

4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznyc­h

4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznyc­h

4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe

4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznyc­h

4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznyc­h

4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne

4.5.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami roboczymi gołymi

4.5.1.1. Budowa linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi

4.5.1.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych

4.5.1.3. Eksploatacja elektroenergetycznyc­h linii napowietrznych

4.5.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi

4.5.2.1. Budowa linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi

4.5.2.2. Eksploatacja linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi

4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe

4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

4.6.2. Osprzęt kablowy

4.6.3. Układanie kabli

4.6.3.1. Zasady układania kabli

4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi

4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach

4.6.4. Oznaczenia linii kablowych

4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji

4.6.6. Eksploatacja linii kablowych

4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych

4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych

4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych nienormalnych objawów pracy linii kablowych

4.6.7. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablowych [L18]

4.7. Instalacje elektryczne

4.7.1. Zasilanie energią elektryczną budynków mieszkalnych

4.7.2. Rozdział energii w budynkach mieszkalnych

4.7.3. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń

4.7.4. Przewody elektroenergetyczne i sprzęt instalacyjny

4.7.5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym

4.7.6. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn

4.7.7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych

4.7.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych

4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej

4.8.1. Budowa baterii kondensatorów

4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów

4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej

4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej

4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy

4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów

4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne

4.9. Spawarki i zgrzewarki

4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek

4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek

4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek

4.9.3.1. Zagadnienia ogólne

4.9.3.2. Oględziny i przeglądy

4.9.4. Zakres badań technicznych dla urządzeń spawalniczych

4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego

4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych

4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego

4.10.3. Użytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego

4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe

4.11.1. Urządzenia prostownikowe

4.11.2. Urządzenia akumulatorowe

4.11.2.1. Baterie akumulatorów

4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów

4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych

4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych [L18]

4.12. Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczn­e

4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych spalinowo-elektryczn­ych

4.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych

4.12.3. Eksploatacja zespołów prądotwórczych

4.12.3.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy

4.12.3.2. Obsługa zespołów prądotwórczych

4.13. Urządzenia elektrotermiczne

4.13.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych

4.13.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych

4.13.2.1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń elektrotermicznych

4.13.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych

4.13.3. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych [L18]

4.14. Urządzenia do elektrolizy

4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy

4.14.2. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy

4.14.2.1. Podstawowe czynności eksploatacyjno-rucho­we

4.14.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy

4.14.3. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy [L18]

4.15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

4.15.1. Montaż

4.15.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

4.15.3. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego

4.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

4.16.1. Zagrożenia wybuchem

4.16.2. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym

4.16.3. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

4.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

4.17. Urządzenia piorunochronne

4.17.1. Budowa urządzeń piorunochronnych (LPS)

4.17.2. Wewnętrzna ochrona odgromowa

4.17.3. Badania urządzeń piorunochronnych

4.18. Urządzenia energoelektroniczne

4.18.1. Budowa urządzeń energoelektronicznyc­h 4

.18.2. Eksploatacja urządzeń energoelektronicznyc­h

4.19. Prądnice synchroniczne

4.19.1. Budowa i zasada działania prądnic synchronicznych

4.19.2. Eksploatacja prądnic synchronicznych

5. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYGZNEJ

5.1. Straty energii

5.2. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych

5.3. Kompensowanie mocy biernej 6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

6.1. Wiadomości ogólne

6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznyc­h

7. ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYC­H

7.1. Określenia

7.2. Warunki wykonywania prac

7.3. Rodzaje poleceń na pracę

7.4. Kwalifikacje i obowiązki osób w zakresie organizacji bezpiecznej pracy

7.5. Wydawanie poleceń i przebieg pracy

7.6. Zasady wykonywania prac pod napięciem (ppn) na liniach napowietrznych o napięciu znamionowym do 1 kV

7.7. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

8.1. Niebezpieczeństwo pożaru od urządzeń elektrycznych

8.2. Środki i sprzęt gaśniczy

8.3. Postępowanie w razie pożaru

8.4. Gaszenie urządzeń elektroenergetycznyc­h

8.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zależności od wpływów zewnętrznych

9. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POPARZONYCH

9.1. Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka

9.2. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV

9.3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV

9.4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym (podstawowe zabiegi resuscytacyjne)

9.5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej przy oparzeniach termicznych i chemicznych

Akty prawne

Normy
W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych
oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony
przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące
normy i przepisy.
Książka adresowana jest do osób zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Może być też przydatna uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych o kierunku elektrycznym.

Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno 2012
wydanie: 1
ss. 200
format A5
oprawa kolorowa, foliowana

Spis treści

Wprowadzenie

1. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

1.1. Ustalenie mocy zapotrzebowanej
1.2. Projekt instalacji elektrycznej
1.3. Napięcia i układy sieci elektrycznych niskiego napięcia
1.4. Zasilanie i rozdział energii w budynkach mieszkalnych
1.5. Przewody elektroenergetyczne
1.6. Łączniki instalacyjne
1.7. Gniazda wtyczkowe i wtyczki
1.8. Bezpieczniki instalacyjne
1.9. Wyłączniki nadprądowe instalacyjne
1.10. Wyłączniki różnicowoprądowe RCD
1.11. Dobór przekroju przewodów czynnych (L, N) i zabezpieczeń
1.12. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń
1.13. Montaż instalacji elektrycznej

1.13.1. Zagadnienia ogólne
1.13.2. Układanie przewodów w rurkach pod tynkiem
1.13.3. Układanie przewodów w rurkach po wierzchu
1.13.4. Układanie przewodów kabelkowych po wierzchu – na uchwytach
1.13.5. Układanie przewodów w tynku
1.13.6. Instalacja w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
1.13.7. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniach wyposażonych w wannę
lub/i prysznic (łazienki)
1.13.8. Montaż instalacji przewodami grzejnymi
1.13.9. Łączenie przewodów w instalacjach elektrycznych

1.14. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej

1.14.1. Wiadomości ogólne
1.14.2. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa
1.14.3. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa)
1.14.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia ze źródła bezpiecznego w obwodach SELV i PELV
1.14.5. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca
1.14.6. Dobór przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i wyrównawczych CC
1.14.7. Instalacje uziemiające budynku

1.15. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
1.16. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej
1.17. Eksploatacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkaniowych
1.18. Modernizacja instalacji elektrycznej

2. Przemysłowe instalacje elektryczne

2.1. Przewody i kable elektroenergetyczne
2.2. Gniazda i wtyczki przemysłowe
2.3. Bezpieczniki przemysłowe
2.4. Łączniki elektroenergetyczne

2.4.1. Odłączniki
2.4.2. Rozłączniki
2.4.3. Rozłączniki krzywkowe
2.4.4. Wyłączniki
2.4.5. Styczniki

2.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych do 1 kV
2.6. Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi na drabinkach
2.7. Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach
2.8. Instalacje wykonane przewodami szynowymi
2.9. Instalacje podłogowe
2.10. Eksploatacja przemysłowych instalacji elektrycznych

3. Narzędzia elektromonterskie

4. Przyrządy pomiarowe

5. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przez elektromontera

6. Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych i poparzonych prądem elektrycznym

6.1. Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka
6.2. Postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym
6.3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego
6.4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne
6.5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej przy oparzeniach termicznych i chemicznych skóry

Załączniki

Literatura

Akty prawne
Normy
Publikacje


Literatura
Wszystkie książki są nowe. Kontakt 609795435 Dane do przelewów: 63114020040000310241­643058 mBank Maria Sroka Zapraszam do zakupów.

Dostawa i płatność
od 15,50 zł

Lokalizacja: Łódź, Polska

Przesyłka płatna z góry

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Pocztex Kurier48
pierwsza sztuka
16,50 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
4 dni robocze
Paczka48
pierwsza sztuka
15,50 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
4 dni robocze

Przesyłka płatna przy odbiorze

pierwsza sztuka
kolejna sztuka
maksymalnie w paczce
czas realizacji
Pocztex Kurier48 pobraniowy
pierwsza sztuka
19,50 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
1
czas realizacji
4 dni robocze
Przesyłka pobraniowa / Paczka48 pobranie
pierwsza sztuka
18,00 zł
kolejna sztuka
0,00 zł
maksymalnie w paczce
10
czas realizacji
4-5 dni roboczych

Płatności

Faktura

Nie wystawiam faktury
O sprzedającym
KsiazkiKabe
100,0%
kupujących poleca tego sprzedającego

40

 

0

 z ostatnich 12 miesięcy

Zgodność z opisem

5,0

Czas wysyłki

5,0

Koszt wysyłki

4,9

Obsługa kupującego

5,0